Optymalizacja zadań zleconych

Świadczymy usługi doradztwa prawnego, które obejmują zastępstwo procesowe w postępowaniach przeciwko Skarbowi Państwa o zwrot środków przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Oferujemy również doradztwo prawne w zakresie przygotowania tych postępowań.

W tym obszarze możemy cofnąć się o 10 lat. W ramach współpracy oferujemy:

– gromadzenie i analiza dokumentacji oraz wszelkich potrzebnych informacji w siedzibie Urzędu lub w jego jednostkach organizacyjnych,

– bezpośrednia współpraca ze służbami księgowymi i podatkowymi Urzędu,

– zastępstwo procesowe Urzędu przed Sądami w sprawie o zapłatę oraz w ramach zawezwania do próby ugodowej.

Pozostaw dane kontaktowe, a przedstawimy Ci najlepsze możliwości dostosowane do Twoich potrzeb!

Inne usługi:

Referencje: