Audyty wewnetrzne

Nasze usługi związane z wykonywaniem audytów wewnętrznych dla jednostek samorządów terytorialnych obejmują:

 • Realizację zadań audytowych wynikających z planów audytu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami audytu, w tym sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych audytów wraz z rekomendacjami dla audytowanego obszaru,
 • Terminowe sporządzanie rzetelnej dokumentacji z prowadzonego audytu,
 • Opracowywanie zaleceń po audytowych i bieżące monitorowanie ich realizacji,
 • Sporządzanie informacji z realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego właściwych dla jednostki sektora finansów publicznych, w której audyt wewnętrzny prowadzi usługodawca niezatrudniony w jednostce, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Identyfikowanie obszarów potencjalnego ryzyka i ich analiza,
 • Analiza funkcjonowania procesów oraz doradztwo w zakresie ich usprawnienia,
 • Opracowanie planów audytów wewnętrznych na kolejne lata w oparciu o przeprowadzone analizy ryzyka.

 

Najczęściej realizowane tematy audytów wewnętrznych w jednostkach samorządów terytorialnych to:

 • Audyt rozliczenia dotacji
 • Audyt gospodarki finansowej jednostek samorządowych
 • Audyt zgodności z WCAG 2.1
 • Audyt bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych
 • Audyt zamówień publicznych

Pozostaw dane kontaktowe, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą i umówi spotkanie.

Pozostaw dane kontaktowe, a przedstawimy Ci najlepsze możliwości dostosowane do Twoich potrzeb!

Inne usługi:

Referencje: