Ochrona Sygnalistów

Zasadniczym motywem wprowadzenia nowego prawa było przekonanie, iż istnieje konieczność ochrony osób, które zgłaszają występujące w organizacjach nieprawidłowości (sygnaliści).

Sygnaliści niejednokrotnie jako pierwsi dowiadują się o zagrożeniach lub szkodach dla interesu publicznego odgrywają kluczową rolę w procesie ujawniania przypadków naruszenia prawa i zapobiegania im oraz w procesie ochrony interesu społecznego.

Jedną z najbardziej widocznych zmian spowodowanych dyrektywą będzie obowiązek wdrożenia procedur zgłaszania naruszeń, a także zasad przyjmowania i weryfikowania zgłoszeń przez średnie i duże firmy prywatne oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Kto musi stosować dyrektywę?

Przedsiębiostwa

Wszystkie przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 50 pracowników.

Podmioty

dyrektywa pozwala zwolnić na poziomie prawa krajowego z obowiązku ustanawiania wewnętrznych kanałów zgłoszeń gminy poniżej 10 000 mieszkańców

Jak możemy Ci pomóc?

Przygotowanie i wdrożenie Polityki w sprawie zgłaszania i przeciwdziałania nieprawidłowościom –mamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu procedur bezpieczeństwa, które sprawdziły się w sytuacjach kryzysowych naszych klientów i pozwoliły na sprawne rozwiązanie problemów.

Identyfikację procesów biznesowych i obszarów w których istnieją ryzyka pojawienia się nieprawidłowości – prowadzimy analizę ryzyka obszarach prawnych i biznesowych, dla biznesu i organów publicznych.

Szkolenie dla pracowników z zakresu działania systemu ochrony sygnalistów – szkolenie ma na celu zapoznanie pracowników z problematyką nieprawidłowości oraz ochroną sygnalistów, jak również przysługującymi im prawami.

Doradztwo z zakresu prawa pracy w sprawach związanych z nałożeniem kary porządkowej lub wypowiedzeniem umowy o pracę – posiadając doświadczenie w obszarze prawa pracy orientujemy się w sposobach zapewnienia bezpieczeństwa organizacjom na tym polu.

Doradztwo naszych ekspertów z zakresu prawa podatkowego, prawa UE, zamówień publicznych, ochrony informacji i bezpieczeństwa systemów informatycznych 

Dostawę dedykowanej aplikacji do przyjmowania i obsługi zgłoszeń  o nieprawidłowościach –uwzględniając doświadczenia związane z ochroną danych osobowych opracowaliśmy własną aplikację, która daje możliwość prowadzenia w pełni anonimowej komunikacji z sygnalistą. 

Pozostaw dane kontaktowe, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą i umówi spotkanie.

Pozostaw dane kontaktowe, a przedstawimy Ci najlepsze możliwości dostosowane do Twoich potrzeb!

Inne usługi:

Referencje: