Możliwości zmiany “wstecz” formy opodatkowania, a także kapitał zapasowy – czy możemy go zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Ministerstwo Finansów planuje przesunąć termin składania zeznań CIT-8 oraz CIT-8AB, jednocześnie nie przedłużając terminu na złożenie sprawozdań finansowych.

Z publikowanych przez Ministerstwo Finansów informacji wynika, że wzorem lat ubiegłych, resort planuje odroczyć w czasie termin składania zeznań CIT-8 oraz CIT-8AB za rok 2022, a tym samym termin płatności podatku dochodowego od osób prawnych. Niniejszy obowiązek ma przypadać na 30 czerwca 2023 r.

Na obecną chwilę Ministerstwo nie sygnalizuje, iż planuje jednocześnie wydłużyć terminu na sporządzanie przez podatników sprawozdań finansowych za rok 2022 (z założenia upływa 31 marca br.) – co wydaje się być decyzją nie do końca zrozumiałą. Należy bowiem zwrócić uwagę, że sporządzając sprawozdanie finansowe, złożenie zeznania CIT-8 pozostaje formalnością. Oczywistym jest, że w celu sporządzenia sprawozdania finansowego niezbędne jest wyliczenie wartości podatku dochodowego za dany rok. W konsekwencji „ułatwienie” przewidziane przez Ministerstwo dla podatników, w postaci odroczenia jedynie terminu na złożenie zeznań podatkowych, wydaje się dosyć wątpliwe.

Artykuł dostępny jest dla zalogowanych. Jeśli nie widzisz całego artykułu, to kliknij tutaj aby się zalogować lub zarejestrować bezpłatne konto.

Artykuł napisany przez:

Dariusz Zygmuntowski

Doradca podatkowy. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego. Prowadził gościnne wykłady dla Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego przy Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor publikacji prasowych z zakresu opodatkowania świadczeń pozapłacowych w miesięczniku dla kadrowych i kadry menadżerskiej “Benefit”. Doświadczenie zdobywał między innymi na stanowisku eksperta w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu. Obecnie prowadzi własną Kancelarię Doradztwa Podatkowego.

Inne wpisy:

Koszty materiałów prototypów a ulga B+R. Czy faktura z portalu społecznościowego może być podstawą do odliczenia podatków? Wypłata zysków ze spółki komandytowej – czy będzie podlegać opodatkowaniu PIT?
Przedłużenie terminu do złożenia CIT za rok 2022 daje więcej czasu na wdrożenie ulg podatkowych. Na jakie ulgi należy zwrócić uwagę, a które są tylko dla „wybrańców”?
Możliwości zmiany "wstecz" formy opodatkowania, a także kapitał zapasowy - czy możemy go zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
Mniej obowiązków dokumentacyjnych dla firm, które mają zainstalowane panele fotowoltaiczne od stycznia 2023 roku?
Mity i przekonania, czyli czy nadaję się do pracy w księgowości?