Majowe nowinki podatkowe

Nie od dziś wiadomo, że podatki to temat – rzeka. Zmianom ulegają przepisy oraz różnego rodzaju instrukcje. Warto być na bieżąco i wiedzieć więcej. W nowym odcinku majowych nowinek podatkowych jeszcze bardziej zgłębisz swoją wiedzę odnośnie podatków.

Czy wiesz, że…?

NSA potwierdza: sama faktura wystawiona tytułem usługi budowlanej to jeszcze za mało, aby odliczyć z niej podatek VAT.

 

W dniu 6 kwietnia 2022 r. NSA wydał wyrok (sygn. akt. I FSK 754/18) oddalający skargę kasacyjną spółki, która zakupiła usługi budowlane od innych podatników i odliczyła podatek naliczony.

W sprawie, która była przedmiotem rozstrzygnięcia sądów obu instancji, spółka odliczyła podatek VAT naliczony z faktur dokumentujących roboty budowlane. Jednakże organy podatkowe w toku przeprowadzonego postępowania dowodowego wykazały, że same prace nie mogły zostać wykonane ani bezpośrednio przez wystawców faktur, ani przez podwykonawców, bowiem nie dysponowali oni zarówno pracownikami, jak i ciężkim sprzętem niezbędnym przy wykonywaniu tego typu prac (tj. prac ziemnych). Brak było również pisemnej umowy pomiędzy inwestorem a wykonawcą (i podwykonawcami) wskazującej na zakres prac i sposób kalkulowania wynagrodzenia należnego wykonawcy. W ocenie organów podatkowych nie było podstaw dla przyznania spółce prawa do odliczenia podatku naliczonego wobec jej działania w celu nadużycia prawa.  

Sąd uznał, że organ prawidłowo ocenił świadomość strony, co do tego, iż wiedziała, że nabywając usługi wykazane na fakturach, uczestniczy w transakcji mającej charakter oszukańczy. 

Zastanawiałeś się może nad tym, czy podatnik może na potrzeby fakturowania podawać inny adres aniżeli swojej siedziby lub posługiwać się w obrocie gospodarczym nazwą skróconą? Odpowiedź brzmi TAK, ale jest jeden istotny warunek. Dane te należy ujawnić w rejestrach skarbowych.

Poniżej przedstawiamy Ci przykład, dzięki któremu zrozumiesz istotę powyższego zagadnienia.

Z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej zwróciła się podatniczka, która wobec swoich dostawców posługiwała się zamiast adresem siedziby – innym adresem prowadzenia działalności gospodarczej. Wskazała ona, że działalność gospodarcza spółki została zarejestrowana pod adresem zamieszkania jednego ze wspólników. Pod tym adresem nie jest prowadzona działalność handlowa spółki, która odbywa się faktycznie w biurze handlowym, pod innym adresem. Każdy z tych adresów został zgłoszony w urzędzie skarbowym właściwym dla spółki i umieszczony we wpisie do CEiDG każdego ze wspólników. Kontrahenci sporządzający faktury, wystawiają dokumenty zamieszczając na nich któryś z tych adresów. Spółka powzięła wątpliwość, czy jest to poprawne działanie i czy nie pozbawia ją czasem prawa do odliczenia VAT.

Organ interpretujący (Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidulanej z dnia 15 marca 2022 r., nr 0113-KDIPT1-2.4012.27.2022.1.KW) uznał, że skoro faktury dokumentują nabycie towarów wykorzystywanych przez podatnika – będącego zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT – wyłącznie do czynności podlegających opodatkowaniu, to przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT, bez względu na to, czy na fakturze zostanie wskazany adres siedziby działalności czy adres biura handlowego, w którym wykonywana jest działalność – pod warunkiem, że adresy te są zgodne z danymi identyfikacyjnymi wskazanymi przez spółkę w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R. Faktura zaś jest wystawiona niewadliwie.

W kwestii możliwości posługiwania się nazwą skróconą przez podatnika wypowiedział się fiskus w interpretacji indywidulanej z dnia 5 maja 2020 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.72.2020.2.MN. Dyrektor stanął na stanowisku, zgodnie z którym w sytuacji, gdy nazwa skrócona umożliwiająca jednoznaczną identyfikację podatnika została wykazana w zgłoszeniu rejestracyjnym/aktualizacyjnym dla celów podatku VAT i jest znana organowi podatkowemu, to posługiwanie się nazwą skróconą firmy w obrocie gospodarczym (tj. na dokumentach księgowych, w tym na fakturach) wystawianych przez spółkę jest prawidłowe. Podobnie, spółka jest uprawiona do przyjmowania faktur z wpisaną skróconą swoją nazwą bez konieczności ich korygowania.

Autorem treści jest Jolanta Kica – doradca podatkowy, absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Aplikant radcowski oraz doradca podatkowy. Posiada wieloletnie doświadczenie oraz ugruntowaną wiedzę w zakresie rachunkowości i prawa podatkowego, a także prawa cywilnego i gospodarczego. Współpracuje z największymi firmami na Dolnym Śląsku. Autor związany z wydawnictwem Wolters Kluwer (Vademecum Doradcy Podatkowego, Vademecum Głównego Księgowego). Trener z zakresu podatków i księgowości.

Inne wpisy:

VAT na żywność - koniec z 0% podatkiem. Przegląd najnowszych interpretacji KIS
Projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień w kasach fiskalnych od 1 stycznia 2024 roku
Estoński CIT - przełomowa interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów.
Podatek VAT 2024 r. – najnowsze wyroki TSUE
KSeF – podsumowanie spotkania w Ministerstwie Finansów z dnia 02.02.2024 r.