Kwietniowe nowinki podatkowe

Zapewne słyszałeś, że 24 marca 2022 roku Sejm opublikował projekt zmian Polskiego Ładu. Jesteś przedsiębiorcą i zastanawiasz się co nowego Cię czeka? Postaramy się sprostać Twoim oczekiwaniom i krok po kroku wprowadzimy Cię w tajniki Nowego Ładu! Lipiec zbliża się bowiem wielkimi krokami, a to właśnie wtedy przepisy ulegną modyfikacji. Pamiętaj, iż nieznajomość prawa szkodzi. Warto zapoznać się z istotnymi kwestiami i wyposażyć się w odpowiednią wiedzę dotyczącą omawianych zagadnień. Obawiasz się „kruczków prawnych” ? Z nami zrozumiesz istotę zmian i bezproblemowo wdrożysz je w swoje życie!

Zaktualizowana wersja Polskiego Ładu:

 1. Wprowadzi nową skalę podatkową.

Wyjaśnienie: Jeżeli kwota wynosi 120 000 zł, to stawka podatku znajduje się na poziomie 12 %. Od tej wartości należy odjąć kwotę zmniejszającą podatek, czyli 3 600 zł. Z kolei powyżej 120 000 zł podatek jest na poziomie 10 800 zł. Należy do tego dodać 32% nadwyżki ponad 120 000 zł.

  2. Zlikwiduje ulgę dla klasy średniej.

  Wyjaśnienie: Temat zniesienia ulgi stanowił przedmiot wielu dyskusji. Debatowano nad rekompensatą tego mechanizmu. Ustalono, iż zadośćuczynieniem będzie obniżenie stawki podatku do 12 %. Jeśli ziści się scenariusz, że za 2022 rok zastosowanie ulgi dla klasy średniej i stawki podatku wynoszącej 17% a także wyższej kwoty zmniejszającej podatek będzie korzystniejsze dla podatnika, to zyska on możliwość zastosować powyższych mechanizmów. Takie podejście nie ma jednak zbyt wielu zwolenników. Sprzyja to bowiem tworzeniu nowych wariantów rozliczeń podatkowych, co może być problematyczne.

   3. Zlikwiduje ulgę na zbytki.

   Wyjaśnienie: Ministerstwo Finansów uznało, że ulga na zbytki mogła być nadużywana bądź też bezzasadnie adresowana do zamożnej części polskiego społeczeństwa. W związku z powyższym postanowiono ją znieść, jednak jednocześnie zaprojektowano przepis przejściowy, który ma wejść w życie jeszcze w 2022 roku. Stanowi to rozwiązanie mające na celu rozliczenie dotychczas poniesionych wydatków.

    4. Skoryguje kwestię kwoty wolnej od podatku.

    Wyjaśnienie: Kwota zmniejszająca podatek stanowiła dyskusyjny temat. Wprowadzała niepotrzebny zamęt, dlatego postanowiono dokonać jej korekty. Z racji zmiany stawek podatkowych kwota zmniejszająca podatek uległa redukcji z kwoty rocznej wynoszącej 5 100,00 zł do 3 600,00 zł. Jeśli chodzi o ujęcie miesięczne to zmiana ta będzie na poziomie 300 zł w przypadku jednego stosunku pracy i pracowania w miejscu zamieszkania. Wcześniejsza kwota wolna od podatku była na poziomie 425 zł.

    Warto także zaznaczyć, że podatnicy często posiadają kilka miejsc pracy. Z racji tego postanowiono wprowadzić zasadę umożliwiającą stosowanie proporcjonalnych odliczeń kwoty, która dotyczy nie więcej niż 3 pracodawców. W takiej sytuacji podatnik musi złożyć oświadczenie o stosowanie pomniejszenia. Podatnik musi wskazać, iż płatnik posiada uprawnienia do pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą:

    • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, albo 
    • 1/24 kwoty zmniejszającej podatek, albo
    • 1/36 kwoty zmniejszającej podatek.

    5. Wprowadzi brak pobierania zaliczek.

    Wyjaśnienie: Ważne! Podatnik w ogóle nie będzie płacił podatku, jeśli w danym roku nie przekroczy dochodu wynoszącego 30 000,00 zł. Może jednak dojść do sytuacji, iż przykładowo w styczniu zarobi on 15 000 zł i zostanie pobrana u niego zaliczka na podatek w kwocie 300 zł. Jest to bowiem ujęcie miesięczne. Jeśli podatnik złoży oświadczenie, że w danym roku nie osiągnie więcej niż 30 000 zł dochodu i wyraża chęć, by płatnik nie pobierał u niego zaliczki na podatek dochodowy, to będzie posiadał taką opcję.

    6. Przywróci preferencje dla osób samotnie wychowujących dzieci

    Wyjaśnienie: Pierwotnie Polski Ład zakładał, iż osoby samotnie wychowujące dzieci nie mogą rozliczać się z dzieckiem w sposób łączny. Nowa zasada na sztywno umożliwiała odliczenie kwoty wynoszącej maksymalnie 1 500 zł od podatku. Zmiana ta wywoływała jednak powszechne niezadowolenie społeczne. Z związku z tym powrócono do początkowego mechanizmu, ale dokonano jego modyfikacji:

    • umożliwiono rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko jedynie w przypadku realnej samotności. W związku z tym, niemożliwe jest korzystanie z tego rozwiązania w przypadku realizowania tzw. opieki naprzemiennej lub z opiekunem prawnym, 
    • poziom dochodów uzyskanych przez dziecko, który w starym systemie wyłączał możliwość rozliczenia, został zwiększony z kwoty 3 089 zł do 12-krotności kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej.

    7. Dokona zmian w składce zdrowotnej

    Wyjaśnienie: Powszechnie wiadomo, iż składka zdrowotna, czyli nowy „prapodatek” bardzo mocno obciążała przedsiębiorców. Z związku z powyższym Ministerstwo Finansów zdecydowało się na modyfikację przepisów. Nie są one jednak wystarczającym rozwiązaniem.

    Pamiętaj, iż:

    • Bez zmian zostają osoby opodatkowane na zasadach skali podatkowej (17/32%). Ich składka zdrowotna w dalszym ciągu będzie wynosiła 9 % dochodu co miesiąc.
    • Możliwość odliczenia składki w wysokości 8 700 zł od dochodu, co w ujęciu rocznym daje realną korzyść w wysokości około 1 600 zł mają osoby opodatkowane podatkiem liniowym. Mowa tutaj zarówno o przedsiębiorcach jak i składkach za osoby, które współpracują z podatnikiem opodatkowanym w sposób liniowy.
    • Sposobność odliczenia 50 % zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu) dotyczy osób na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.
    • Perspektywę pomniejszenia podatku o możliwość odliczenia 19 % zapłaconej składki posiadają osoby na karcie podatkowej.

    Problemy podatników estońskiego CIT-u

    Pamiętaj! Jeśli jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i wybrałeś opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek, czyli tzw. „estoński CIT” prawdopodobnie napotkałeś na swej drodze problemy. Wynikają one z tego, iż j jedną z podstaw opodatkowania, którą posiadasz, są wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą. Mowa tutaj o kosztach ponoszonych na pomoc humanitarną.

    Przekazanie darowizn mogłoby skutkować opodatkowaniem estońskim CIT w wysokości 10 lub 20% w zależności od statusu podatnika. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie zaniechania poboru ryczałtu od dochodów spółek w związku z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy miało na celu rozwianie wszelkich wątpliwości. Wynika z niego, iż przekazanie darowizn nie będzie prowadziło do powstania podatku do zapłaty u podatników stosujących opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek. Preferencja ta ma obowiązywać w okresie od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r.

     Czy wiesz, że….?

     • 17 marca 2022 r. pojawił się projekt rozporządzenia, które przedłuża termin składania informacji przez spółki nieruchomościowe do 30 września 2022 r.,
     • Wydłużeniu podlegają terminy składania informacji przez spółki nieruchomościowe, których rok podatkowy lub obrotowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r. 
     • Projekt adresowany jest również do podatników podatku PIT i CIT, którzy posiadają prawa do spółek nieruchomościowych. Ponadto mają oni obowiązek przekazywać tego typu informacje.

     Mamy nadzieję, że aktualizację przepisów Nowego Ładu masz już w małym palcu! Teraz bezproblemowo będziesz mógł wdrożyć je w swoje życie. Rozliczenia podatkowe często stanowią zagwozdkę. Warto jednak małymi kroczkami dążyć do ich zrozumienia. W końcu nie taki „diabeł straszny, jak go malują”! Pamiętaj, iż stara łacińska paremia, czyli „nieznajomość prawa szkodzi” cały czas jest aktualna!

     Autorem treści jest Patrycja Kubiesa. Doradca podatkowy wpisana na listę pod numerem 13829. Członek Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego. Absolwentka finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych na Wydziale zarządzania AGH w Krakowie. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych, fizycznych, podatku od towarów i usług. Szkoleniowiec, autorka wielu publikacji książkowych i komentarzy podatkowych.

     Inne wpisy:

     VAT na żywność - koniec z 0% podatkiem. Przegląd najnowszych interpretacji KIS
     Projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień w kasach fiskalnych od 1 stycznia 2024 roku
     Estoński CIT - przełomowa interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów.
     Podatek VAT 2024 r. – najnowsze wyroki TSUE
     KSeF – podsumowanie spotkania w Ministerstwie Finansów z dnia 02.02.2024 r.