Czy znasz aktualizacje dotyczące PIT-2?

W dzienniku ustaw opublikowano zmianę, która może dotyczyć też Ciebie!

Jest to zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wprowadza zasadę, w której każdy pracownik może składać druk PIT-2 także w trakcie roku. Przed wejściem w życie ustawy pracownicy byli zobowiązani do składania PIT-2 wyłącznie przed pierwsza wypłatą wynagrodzenia w danym roku. Teraz będą mogli zrobić to dowolnie. Jeśli pracownik złoży PIT-2 w kwietniu to najpóźniej od maja winniśmy stosować kwotę zmniejszającą podatek.

Czym w praktyce jest PIT-2 i co się w nim znajduje?

W PIT-2 pracownik oświadcza, że:

1) nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika albo otrzymuje emeryturę lub rentę za pośrednictwem płatnika i złożył wniosek o rezygnacji ze stosowania kwoty zmniejszającej podatek z emerytury lub renty;

2) nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;

3) nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 tj. działalność gospodarcza

4) nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

5) ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia.

  Jesteś przygotowana/y na zmiany podatkowe w roku 2022?
  Zapraszamy na kursy księgowe, szkolenia menadżerskie, szkolenia językowe, kursy cyberbezpieczeństwakursy MS Office oraz: szkolenia kadrowe, szkolenia zamknięte dla grup powyżej 4 osób.

  A co jeżeli pracownik ma kilka miejsc pracy?

  Prawo w prosty sposób dopowiada na to pytanie, a odpowiedź znajdziesz w art. 32 ust. 3-3aa ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  W takiej sytuacji pracownik decyduje sam za siebie. Oznacza to, że wybiera w którym zakładzie pracy składa PIT-2 i w którym będzie stosowana kwota zmniejszająca podatek.

  Pamiętajmy jednak zasadę, która wciąż obowiązuje: PIT-2 składa się raz i jeśli stan faktyczny się nie zmienił wtedy pracownik nie składa go co roku.

   Czy obowiązuje przedłużony termin składania sprawozdań
   finansowych?

   Tak! Obowiązuje…..i mamy nadzieję, że dla działów księgowych jest to ułatwienie.

   Działy księgowe, dzięki zmianie w rozporządzeniu, mogą składać roczne sprawozdania finansowe do 30 czerwca 2022r.

   Jednocześnie wydłużono termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego do dnia 30 września 2022 roku.

   Dodatkowo zdecydowano także o odroczeniu terminów dotyczących skonsolidowanych sprawozdań finansowych o 3 miesiące.

   Chcesz się zapoznać z podstawą prawna na ten temat?

   Obowiązuje § 2b, § 3a, § 10aa rozporządzenie Ministra Finansów z 31.03.2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji

    Czy istnieje możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodu, darów dla Ukrainy?

    W związku z obecna sytuacja na wschodzie to pytanie pojawia się wśród firm coraz częściej.

    Dlatego śpieszymy z odpowiedzią na nie!

    W ustawie o podatku CIT oraz PIT, kosztem uzyskania przychodów (dalej jako: KUP) mogą być wydatki, które mają ścisły związek z osiąganym przychodem lub mają służyć zabezpieczeniu lub zachowaniu źródła przychodów.

    Jednocześnie takie wydatki nie mogą znajdować się w katalogu negatywnym tj. wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodu. Do takich wydatków nie stanowiących KUP należą darowizny i ofiary wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, z tym że kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia produktów spożywczych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług, przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.

    Tym samym w przypadku produktów spożywczych chodzi o te, które wskazane są w ustawie o podatku VAT, a zatem dostawę towarów, której przedmiotem są produkty spożywcze, z wyjątkiem napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, jeżeli są one przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację.

    W dniu 9 marca 2022 roku opublikowana została ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, która wprowadza zasadę, iż będzie możliwe zaliczenie w koszty uzyskania przychodu nie tylko artykułów spożywczych.

    W ustawie CIT i PIT dodano zapis, iż kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn przekazanych w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy:

    1) organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących na terytorium Ukrainy,

    2) jednostkom samorządu terytorialnego,

    3) Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,

    4) podmiotom wykonującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Ukrainy działalność leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego:

    – o ile koszty wytworzenia lub cena nabycia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.

    Dodatkowo kosztem uzyskania przychodów są koszty poniesione z tytułu nieodpłatnego świadczenia, którego celem jest przeciwdziałanie skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy, realizowanego w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. na rzecz podmiotów wymienionych powyżej, o ile nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.

    Niestety drogi przedsiębiorco nie została przewidziana możliwość w której pomoc poszczególnym obywatelom Ukrainy mogła być rozliczona w kosztach uzyskania przychodu.

    Jednak niech nas to nie zniechęca. Niech prawo nie stoi na drodze w pomocy bliźniemu.

    Chcesz się zapoznać z podstawą prawna na ten temat? Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

     Autorem treści jest Patrycja Kubiesa. Doradca podatkowy wpisana na listę pod numerem 13829. Członek Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego. Absolwentka finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych na Wydziale zarządzania AGH w Krakowie. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych, fizycznych, podatku od towarów i usług. Szkoleniowiec, autorka wielu publikacji książkowych i komentarzy podatkowych.

     Zapraszamy na “Wiedza i Praktyka w podatkach” – co miesięczny newsletter w postaci treści bezpośrednio na Twoją skrzynkę mailową! Zapisz się tutaj >>> 

     POLECANY: księgowym, kadrowym, biurom rachunkowym, właścicielom firm.

     Inne wpisy:

     Koszty podatkowe oraz wydatki na cele mieszkaniowe
     Najnowsze wyroki NSA, z którymi warto się zapoznać
     VAT na żywność - koniec z 0% podatkiem. Przegląd najnowszych interpretacji KIS
     Projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień w kasach fiskalnych od 1 stycznia 2024 roku
     Estoński CIT - przełomowa interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów.