Szkolenie online z podatków - szczegóły organizacyjne

Czas trwania szkolenia
4 godziny zegarowe
+ 30 minut na pytania

Darmowe konsultacje
w ciągu 7 dni od szkolenia
z prowadzącym

Materiały szkoleniowe
kluczowe informacje
w wersji elektronicznej

Cena szkolenia
249 zł brutto
za osobę

Najbliższe szkolenia podatkowe online

Brak zaplanowanego terminu
Zostaw nam informację,
że potrzebujesz tego szkolenia!

Dlaczego to szkolenie podatkowe online jest dla Ciebie

Szkolenie online z podatków

Jeżeli należysz do grona osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe, to z pewnością odczuwasz pierwszy skutek, jaki spowodowała epidemia: wszechogarniającą dezinformację. W takim momencie kluczowa staje się wiedza pochodząca z wiarygodnego źródła, jak ta, którą posiadają eksperci podatkowi.

Podczas 4-godzinnego szkolenia online przygotowanego przez naszych ekspertów, otrzymasz najpilniejszą wiedzę podatkową, czyli dotyczącą:
zmian przepisów podatkowych oraz wybranych innych zmian przepisów objętych ustawą o „Tarczy Antykryzysowej”,
– wybranych zagadnień związanych z rozliczaniem podatków w trakcie kryzysu, wynikających z przepisów dotychczasowych, w tym m. in. przepisów o „uldze na złe długi” (w CIT, PIT i VAT), ulgach w spłacie zobowiązań podatkowych, wierzytelnościach odpisywanych jako nieściągalne”,
– skutków podatkowych rozszerzenia przepisów o upadłości konsumenckiej na mikroprzedsiębiorców.

Przygotuj nurtujące Cię pytania – nasz trener rozwieje Twoje wątpliwości.

Program szkolenia podatkowego online

Szkolenie online z podatków

I. Tarcza antykryzysowa – PIT i CIT
1) skutki podatkowe skorzystania przez podatnika z różnych form pomocy przewidzianej w przepisach o „tarczy antykryzysowej” (zwolnienie z ZUS, świadczenie postojowe, dopłaty do wynagrodzeń, preferencyjne kredyty, kredyty z możliwością umorzenia itd.) – zakres zwolnienia z podatku dochodowego
2) odliczenie darowizn przekazanych na cele walki z epidemią
3) zmiany w zakresie „ulgi na złe długi” – wyłączenie obowiązku zwiększenia podstawy opodatkowania  przez dłużnika przy obliczaniu wysokości zaliczek na podatek
4) możliwość rezygnacji w trakcie roku podatkowego 2020 z obliczania zaliczek na podatek wg metody „uproszczonej”
5) przesunięcie terminów wykonania niektórych obowiązków ciążących na podatnikach (złożenie zeznań rocznych w PIT / CIT, sprawozdań finansowych, wpłaty zaliczek na PIT)
6) podwyższenie na lata 2020 i / lub 2021 limitów zwolnień podatkowych dla świadczeń o charakterze socjalnym (świadczenia z ZFŚS, zapomogi, dopłaty do wypoczynku)
7) rozszerzenie zakresu stosowania jednorazowej amortyzacji dla niektórych środków trwałych
8) zmiany dotyczące ulgi na badania i rozwój dotyczące walki z epidemią
9) uwzględnienie  straty za rok podatkowy 2020 r. w rozliczeniu za rok podatkowy 2019
10) przesunięcie terminu złożenia informacji o cenach transferowych
11) przesunięcie terminu zapłaty podatku od przychodów z budynków
12) inne zmiany, jeżeli zostaną dodatkowo przyjęte przez ustawodawcę

II. Tarcza antykryzysowa – VAT i PCC
1) przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją) dla niektórych podatników
2) zmiana zasad nakładania kar za błędy w JPK_VAT
3) zawieszenie postępowań podatkowych i kontroli podatkowych na czas kryzysu a termin zwrotu podatku VAT
4) przesuniecie terminu wprowadzenia „nowej matrycy stawek” w podatku VAT
5) zmiana zasad ewidencjonowania faktur „uproszczonych”
6) zmiany dotyczące podatku VAT z tytułu importu towarów
7) umożliwienie przesyłania paragonów drogą elektroniczną
8) przesunięcie terminu wprowadzenia kas fiskalnych online dla niektórych podatników
9) przesunięcie terminu obowiązywania wiążących informacji stawkowych (WIS)
10) inne zmiany, jeżeli zostaną dodatkowo przyjęte przez ustawodawcę
11) korzystanie z „ulgi na złe długi” w VAT – znaczenie najnowszego orzecznictwa TSUE

III. Tarcza antykryzysowa – pozostałe zagadnienia
1) ulgi w spłacie podatków (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty) – zasady przyznawania z uwzględnieniem najnowszych wytycznych Ministerstwa Finansów
2) odstąpienie od naliczania opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych
3) zawiadomienia o zapłacie na rachunek spoza „białej listy” (ZAW-NR) – czasowe wydłużenie terminu do 14 dni
4) zasady przesyłania oświadczeń o popełnieniu czynu zabronionego („czynnego żalu”) drogą elektroniczną
5) umożliwienie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości za część roku 2020
6) zawieszenie działania ustawy o podatku do sprzedaży detalicznej
7) zawieszenie postępowań podatkowych i kontroli podatkowych
8) wydłużenie terminu na wydanie interpretacji indywidualnej
9) wydłużenie niektórych terminów związanych z raportowaniem schematów podatkowych (MDR)
10) przesunięcie terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego
11) podatek akcyzowy – odstąpienie w niektórych przypadkach od obecności funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej
12) zwolnienie z PCC transakcji dotyczących walut wirtualnych
13) inne zmiany, jeżeli zostaną dodatkowo przyjęte przez ustawodawcę

IV. Wykorzystanie wybranych „starych” przepisów w związku z kryzysem
1) ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych – umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie  terminu płatności – składanie wniosków, tryb wydawania decyzji przez organy podatkowe (w tym najnowsze wytyczne Ministerstwa Finansów)
2) „ulga na złe długi” w PIT i CIT – korekta rozliczeń w podatkach dochodowych podatkowych w związku z opóźnieniami w zapłacie na podstawie przepisów obowiązujących od 1.01.2020
3) „ulga na złe długi” w VAT  – korekta rozliczeń w VAT w związku z opóźnieniami w zapłacie z uwzględnieniem najnowszych wyroków TSUE i sądów administracyjnych, łagodzących wymogi wynikające z polskiej ustawy
4) umorzenie wierzytelności (zwolnienie z długu) – skutki podatkowe
5) zaliczanie do KUP wierzytelności odpisywanych jako nieściągalne
6) skutki podatkowe ogłoszenia upadłości (w tym nowe przepisy rozszerzające stosowanie „upadłości konsumenckiej” na mikroprzedsiębiorców) lub rozpoczęcia restrukturyzacji
7) skutki podatkowe zawieszenia działalności (czy można odliczać VAT w trakcie zawieszenia, czy można zaliczać wydatki do KUP w trakcie zawieszenia)
8) pożyczki pomiędzy przedsiębiorcami, kredyty kupieckie – skutki w podatkach, zagadnienia kontrowersyjne
9) warunki przejścia na rozliczanie VAT „metodą kasową”
10) kary umowne i inne opłaty związane z rozwiązaniem umowy lub niewykonaniem zobowiązania – skutki podatkowe

 V. Prowadzący odpowie na wybrane pytania uczestników

Podatki VAT, PIT i CIT - prowadzący

Piotr Passowicz doradca podatkowy. Prawnik. Zdobył wieloletnie doświadczenie pracując w renomowanych firmach zajmujących się doradztwem podatkowym i prawnym, m.in. w Spółce Doradztwa Podatkowego „Ernst & Young” Sp. z o.o. (zespół German Desk). Doświadczony wykładowca, współpracownik renomowanych firm szkoleniowych. Prowadził wiele szkoleń na temat prawa podatkowego w Polsce i za granicą (Niemcy, Czechy). Autor publikacji w prasie fachowej. Członek Prezydium Rady Podatkowej PKPP „Lewiatan”, w której od 2009 r. pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Zespołu ds. Monitorowania Orzecznictwa. Ekspert podatkowy Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych. Uczestniczy w pracach komisji Sejmu i Senatu RP dotyczących prawa podatkowego.

Najbliższe szkolenia podatkowe online

Brak zaplanowanego terminu
Zostaw nam informację,
że potrzebujesz tego szkolenia!