Celem kursu na doradcę podatkowego jest przygotowanie do egzaminu państwowego.

W trakcie kursu, kandydatom zostanie przekazana wiedza w zakresie nie tylko prawa podatkowego ale również prawa administracyjnego czy celnego. Kurs jest również doskonałym sposobem aktualizacji wiedzy dla księgowych czy dyrektorów finansowych.

Kurs na doradcę podatkowego prowadzą najlepsi praktycy posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe w branży.

Z uwagi na specyfikę zawodu i konieczność stałego podnoszenia kwalifikacji, doradca podatkowy, zobowiązany jest do uzyskania minimum 32 punktów w okresie następujących po sobie dwóch kolejnych lat, przy czym w jednym roku doradca obowiązany jest uzyskać minimum 25% dwuletniego limitu. Uczestnictwo w naszym 6-cio godzinnym szkoleniu daje możliwość uzyskania aż 6 punktów.

Przygotowanie do egzaminu na doradcę podatkowego

Jeśli wciąż zastanawiasz się nad przebiegiem Twojej kariery, zapraszamy Cię na nasz wpis blogowy. Uzyskasz tam informacje odnośnie specyfiki zawodu doradcy podatkowego oraz poznasz ścieżkę, przez która należy przejść do osiągnięcia celu.

 

Materiały szkoleniowe
kluczowe informacje
dla Ciebie na zawsze!

Darmowe konsultacje
z prowadzącym ekspertem.
Grupy do 25 osób

 

Czas trwania to 21 spotkania po 8 h ( od 9 do 17weekendy)
***Termin: od 29.05 do 6.11. 2021

Cena kursu
 tylko online
4190 zł netto/os

Szkolenie zamknięte
Możliwość przeprowadzenia kursu w formie zamkniętej w Twojej firmie. Zapytaj nas o szczegóły.

Zapraszamy również na kurs WIECZOROWY.
Kliknij tutaj i poznaj szczegóły.

***Jest możliwość edycji terminów zajęć, w przypadku ogłoszenia przez MF terminów egzaminów, po to, aby kurs kończył się w dogodnym czasie przed samym egzaminem

Terminarz i lista tematów <<< kliknij aby rozwinąć!
29.05.2021 PIT, Analiza podatkowa
30.05.2021 PIT, Analiza podatkowa
12.06.2021 Zobowiązania, Interpretacje przepisów prawa podatkowego,
Wydawanie zaświadczeń przez organy podatkowe, Postępowania
administracyjne, Postępowanie podatkowe, czynności sprawdzające,
kontrola podatkowa, Tajemnica skarbowa,
13.06.2021 Zobowiązania, Interpretacje przepisów prawa podatkowego,
Wydawanie zaświadczeń przez organy podatkowe, Postępowania
administracyjne, Postępowanie podatkowe, czynności sprawdzające,
kontrola podatkowa, Tajemnica skarbowa,
26.06.2021 Międzynarodowe prawo podatkowe, VAT i podatek akcyzowy
27.06.2021 Międzynarodowe prawo podatkowe, VAT i podatek akcyzowy
10.07.2021

 

CIT, Porozumienia w sprawie cen transakcyjnych, Prawo o
postępowaniu przed sądami administracyjnymi, KAS
11.07.2021 CIT, Porozumienia w sprawie cen transakcyjnych, Prawo o
postępowaniu przed sądami administracyjnymi, KAS
24.07.2021 Postępowanie egzekucyjne w administracji, KKS, Podatki i
opłaty lokalne, Podatek leśny, Podatek rolny, PCC, Podatek od
wydobycia niektórych kopalin, Podatek od gier
25.07.2021 Postępowanie egzekucyjne w administracji, KKS, Podatki i
opłaty lokalne, Podatek leśny, Podatek rolny, PCC, Podatek od
wydobycia niektórych kopalin, Podatek od gier
21.08.2021 Opłaty skarbowe, Podatek od spadków i darowizn, Podatek
tonażowy, Analiza podatkowa, Źródła prawa podatkowego, Ustawa o
doradztwie podatkowym, Etyka zawodu doradcy podatkowego
22.08.2021 Opłaty skarbowe, Podatek od spadków i darowizn, Podatek
tonażowy, Analiza podatkowa, Źródła prawa podatkowego, Ustawa o
doradztwie podatkowym, Etyka zawodu doradcy podatkowego
4.09.2021 Postępowanie przed sądami administracyjnymi, Kazusy
5.09.2021 Postępowanie przed sądami administracyjnymi, Kazusy
18.09.2021 Rachunkowość, Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji
podatkowej, Prawo celne, Prawo dewizowe, Kazusy, Kontrola
celno –
skarbowa
19.09.2021 Rachunkowość, Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji
podatkowej, Prawo celne, Prawo dewizowe, Kazusy, Kontrola
celno –
skarbowa
2.10.2021 Podatek od nieruchomości
Podatek od środków transportowych, podatki lokalne
3.10.2021 Podatek od nieruchomości
Podatek od środków transportowych, podatki lokalne
16.10.2021 Podatek od niektórych instytucji finansowych – w ramach CIT
17.10.2021 Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych –
w ramach rachunkowości
6.11.2021 Kontrola karno – skarbowa – KKS

Bezpłatnie w PDF

Możemy Ci pomóc uzyskać od 50% do 100% dofinansowania na nasze kursy.

Lista prowadzących:

Wioleta Biel – Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie podatków dochodowych i międzynarodowych systemów podatkowych. Doświadczenie zdobywała m.in. w Deloitte Poland. Klientom BG Tax & Legal doradza głównie w przedmiocie prawidłowego rozliczania pracowników i implikacji podatkowych transgranicznych przepływów pieniężnych

Wojciech Gandurski – radca prawny, partner zarządzający w kancelarii doradztwa podatkowego. Ukończył prawo na Uniwersytecie Gdańskim. Ma ponad 9-letnie doświadczenie w kwestiach podatkowych, które  zdobył pracując między innymi w firmach należących do tzw. Wielkiej Czwórki. Był zaangażowany w wiele projektów dotyczących przeglądów i analiz podatkowych (w tym w ramach badań sprawozdań finansowych) w szczególności w zakresie podatku CIT i VAT, których celem była identyfikacja ryzyk podatkowych oraz obszarów optymalizacji u podmiotów.

Łukasz Jankowski – Posiada kilkuletnie doświadczenie w obszarze podatku VAT, które zdobywał jako pracownik administracji skarbowej (ostatnio na stanowisku Starszy Inspektor Skarbowy) m.in. w Urzędzie Kontroli Skarbowej a później w Urzędzie Celno-Skarbowym. Obecnie w spółce BG Tax & Legal jest odpowiedzialny za prowadzenie postępowań podatkowych klientów.

Aleksandra Medlarska adwokat nr GDA/Adw/1855, doradca podatkowy nr 11142 Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie Rachunkowości i Controllingu w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. W 2006 roku uzyskała pozytywny wynik z egzaminu na doradcę podatkowego. Kursy: 2001 – 2002: kurs prawa niemieckiego na Uniwersytecie Gdańskim, 2005 – kurs “organizacja operacji międzynarodowych” w Moskiewskim Instytucie Biznesu Międzynarodowego przy Rosyjskiej Akademii Handlu Międzynarodowego Ministerstwa Rozwoju Ekonomicznego Rosyjskiej Federacji. Z zawodu doradca podatkowy oraz adwokat. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce.Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku na wydziale Podatków i rachunkowości. Szkoli doradców podatkowych i audytorów w ramach obowiązkowych szkoleń zawodowych z zakresu podatku VAT i postępowań podatkowych. Szkolenia prowadzi również w języku rosyjskim.

Kinga Masilunas – ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W trakcie studiów odbywała praktyki w kancelarii specjalizującej się w zagadnieniach z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa gospodarczego. Pracę magisterską poświęciła tematyce dotyczącej Utworów pracowniczych objętych ochroną autorskoprawną. W 2018 r. złożyła egzamin radcowski i została wpisana na listę radców prawnych, zostając członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Doświadczenie zawodowe w trakcie aplikacji radcowskiej zdobywała w BEST S.A. z siedzibą w Gdyni, a także w trójmiejskich kancelariach, zajmując się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawa gospodarczego, ochrony danych osobowych. Od 2019 r. współpracuje z Biel Gandurski Tax & LEGAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, specjalizującej się w doradztwie prawno – podatkowym. Obecnie, Kinga Masilunas, celem dalszego poszerzania wiedzy i umiejętności jest studentką studiów podyplomowych Podatki w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Kinga Masilunas prowadzi szkolenia m.in. z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego we współpracy z Biel Gandurski Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni lub gościnnie dla członków Klubu Absolwentów i Studentów MBA z Torunia. Kinga Masilunas, posługuje się językiem angielskim.

Piotr Kasprzak – Absolwent kierunków Ekonomia i Filologia angielska na Uniwersytecie Gdańskim oraz staży studenckich na Appalachian State University, USA i Beijing Institute of Technology, Chiny. Swoją wiedzę podatkową zdobywał m.in. w trakcie studiów podyplomowych z Podatków i doradztwa podatkowego na Politechnice Gdańskiej oraz w pracy zawodowej w KPMG i Doradca Consulting. Od 2015 roku zatrudniony w Katedrze Finansów na Politechnice Gdańskiej. Specjalizuje się w rachunkowości finansowej i podatkowej. Dodatkowo prowadzi szkolenia i konsultacje w zakresie księgowości, finansów i podatków.

Joanna Aleksandrowicz – aplikant radcowski. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Prawo (studia jednolite magisterskie), a także Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku kierunek Finanse i Rachunkowość, specjalizacja doradztwo podatkowe (licencjat). Ukończyła aplikacja radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku i w 2021 roku przystąpi do egzaminu zawodowego. Jest także w trakcie nabywania uprawnień doradcy podatkowego. Od 2016 roku związana zawodowo z BG TAX & LEGAL, gdzie wspiera klientów w ramach cen transferowych, podatków dochodowych oraz regulacji dotyczących schematów podatkowych. Prowadziła liczne szkolenia (przede wszystkim dla działów księgowości) w obszarze swoich specjalizacji. Jest także szkoleniowcem w ramach panelu ,,wartość celna a ceny transferowe” na studiach podyplomowych agent celny na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Autorka publikacji z zakresu prawa podatkowego (w ramach My Company, Magazynie Pomorskim, na stronie infor.pl).

Mówią o nas:

Zaufali nam:

 • Firma Oponiarska DĘBICA S. A.
 • Tarkett Polska Sp. z o.o.
 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Kancelaria Premiera Rady Ministrów
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie

I ponad 13 000 firm i instytucji w całej Polsce.

Bezpłatnie w PDF

Możemy Ci pomóc uzyskać od 50% do 100% dofinansowania na nasze kursy.

Masz pytania?
Lub chcesz umówić rozmowę?

Wypełnij poniższy formularz teraz! Nasz doradca skontaktuje się z Tobą telefonicznie.

  Szybki kontakt:

  Lawendowa 1, RZESZÓW

  +48 17 283 10 45

  +48 17 779 61 95

  Pon.-Pt. 8:00-16:00

  Trasa dojazdu