Wykup samochodu z leasingu, a podatek VAT w przypadku przekazania do majątku prywatnego.

W nowym wydaniu newslettera poruszymy kwestię wykupu samochodu z leasingu, a podatku VAT w przypadku przekazania do majątku prywatnego. Po zmianach w Polskim Ładzie od 1 stycznia 2022 roku wielu przedsiębiorców rozpoczęło analizę skutków wykupu leasingu do majątku prywatnego. Często zdarza się tak, że przedsiębiorcy zawierają umowy leasingu operacyjnego, a   następnie dokonują wykupu przedmiotu umowy. 

W przypadku dokonania wykupu na osobę fizyczną i nie wprowadzania takiego np. samochodu do majątku firmy chcą skorzystać z możliwości dokonania sprzedaży bez podatku dochodowego. Od  1  stycznia 2022 roku sprawa została bardziej skomplikowana, ponieważ takie sytuacje na gruncie podatku dochodowego zostały przez Polski Ład utrudnione. Przykładowo sprzedaż samochodu przed upływem 6 lat od dnia wykupu i tak skutkować będzie rozpoznaniem podatku dochodowego.

Przedsiębiorcy jednak często mają wątpliwości jak zatem wygląda sytuacja z podatkiem od towarów i  usług. Podczas rozliczania wydatków związanych z ratami leasingowymi oraz wydatkami eksploatacyjnymi często dokonywali bowiem odliczenia podatku VAT w wysokości 100% lub 50% w  przypadku samochodów o charakterze mieszanym.

Jak wyglądają przepisy w tym zakresie?

Autorem treści jest Patrycja Kubiesa – doradca podatkowy, członek Zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz członek Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, szkoleniowiec, autorka wielu opracowań i artykułów w uznanych firmach i wydawnictwach w Polsce.

Inne wpisy:

VAT na żywność - koniec z 0% podatkiem. Przegląd najnowszych interpretacji KIS
Projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień w kasach fiskalnych od 1 stycznia 2024 roku
Estoński CIT - przełomowa interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów.
Podatek VAT 2024 r. – najnowsze wyroki TSUE
KSeF – podsumowanie spotkania w Ministerstwie Finansów z dnia 02.02.2024 r.