Wadliwie wystawione faktury, a prawo nabywcy do odliczenia podatku naliczonego. Studium przypadków.

W lipcu 2022 r. skarbówka próbowała odpowiedzieć na pytanie, czy drobne wadliwości faktur, a także adnotacja na dokumencie sprzedawcy o tym, że z wystawionej przez niego faktury nie wolno odliczać VAT, faktycznie pozbawia podatnika prawa do potrącenia tego podatku. 

W sprawie rozstrzygniętej interpretacją indywidulaną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 27 lipca 2022 r., nr 0112-KDIL1-3.4012.262.20022.1.AKR, podatniczka zapytała fiskusa, czy przysługuje je prawo do odliczenia VAT z dokumentu, który posiada nazwę faktura VAT, numer, datę wystawienia i datę dostawy, gdzie wyszczególnione zostały pozycje z towarem, z kwotami netto, VAT i brutto. Wnioskodawczyni dodała, że sprzedawca zamieścił w dokumencie również adnotację: „ten rachunek nie może zostać wykorzystany do odliczenia podatku VAT. Zakup został dokonany wyłącznie do użytku osobistego”, przy czym faktura została zaopatrzona w dane sprzedawcy i nabywcy. Wnioskodawczyni zastrzegła, że zakup został dokonany w związku z prowadzoną działalnością i do dalszej odsprzedaży. 

Artykuł dostępny jest dla zalogowanych. Jeśli nie widzisz całego artykułu, to kliknij tutaj aby się zalogować lub zarejestrować bezpłatne konto.

Artykuł napisany przez:

kica

Jolanta Kica

Doradca podatkowy, absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Aplikant radcowski oraz doradca podatkowy. Posiada wieloletnie doświadczenie oraz ugruntowaną wiedzę w zakresie rachunkowości i prawa podatkowego, a także prawa cywilnego i gospodarczego. Współpracuje z największymi firmami na Dolnym Śląsku. Autor związany z wydawnictwem Wolters Kluwer (Vademecum Doradcy Podatkowego, Vademecum Głównego Księgowego). Trener z zakresu podatków i księgowości.

Inne wpisy:

Wycofanie majątku firmowego i przekazanie go do majątku osobistego – jak należy opodatkować na gruncie podatku VAT?
Opodatkowanie Fundacji Rodzinnych, zmiany w podatku od nieruchomości oraz VAT od zaliczek
Planowane zmiany w ustawie o rachunkowości – kryteria wielkości jednostek
Podatek wyrównawczy od wielkich korporacji już od 2025 roku?
Najem prywatny – zasady rozliczania na gruncie podatku VAT