Ulga B+R – czy obejmuje też urlop i chorobę? Estoński CIT – mechanizm obniżenia podatku od dywidendy, a także ulga na robotyzację

Ulga B+R obejmuje też urlop i chorobę

Od czasu wprowadzenia ulgi badawczo-rozwojowej obserwować można rozbieżne stanowiska sądów administracyjnych oraz organów interpretacyjnych w kwestii tzw. kosztów pracowniczych. Sądy w większości wydanych orzeczeń wyrażają stanowisko, że do kosztów kwalifikowanych działalności badawczo-rozwojowej zaliczać można wydatki poniesione na wynagrodzenie pracownika za czas urlopu i zwolnienia chorobowego. Organy podatkowe nie zgadzają się z tym stanowiskiem i we wszelkich wydanych interpretacjach indywidualnych powielają tezę, że do kosztów kwalifikowanych nie należy zaliczać przedmiotowych wydatków. 

Szczęśliwie dla skarżącego, a także dla osób zainteresowanych skorzystaniem z tzw. ulgi B+R, Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia z 1 września 2022 r., sygn. akt II FSK 3033/19, po raz kolejny nie zgodził się z organami interpretacyjnymi.

NSA orzekł, że do kosztów kwalifikowanych działalności badawczo-rozwojowej można zaliczać również wydatki na wynagrodzenie za czas urlopu i zwolnienia chorobowego.

 

Artykuł dostępny jest dla zalogowanych. Jeśli nie widzisz całego artykułu, to kliknij tutaj aby się zalogować lub zarejestrować bezpłatne konto.

Artykuł napisany przez:

Dariusz Zygmuntowski

Doradca podatkowy. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego. Prowadził gościnne wykłady dla Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego przy Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor publikacji prasowych z zakresu opodatkowania świadczeń pozapłacowych w miesięczniku dla kadrowych i kadry menadżerskiej “Benefit”. Doświadczenie zdobywał między innymi na stanowisku eksperta w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu. Obecnie prowadzi własną Kancelarię Doradztwa Podatkowego.

Inne wpisy:

Mity i przekonania, czyli czy nadaję się do pracy w księgowości?
Jak obliczyć limit w wysokości 200.000 zł w celu ustalenia, czy w roku 2023 możemy korzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług?
Zmiany w najmie i amortyzacji od 1 stycznia 2023 roku.
Grudniowe nowości podatkowe – interpretacja Szefa KAS i wyrok NSA. Nowe limity dla płatności gotówkowych jednak od 2024r.
Obligatoryjne opodatkowanie od 2023r. przychodów z tzw. najmu prywatnego nieruchomości, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych