Obligatoryjne opodatkowanie od 2023r. przychodów z tzw. najmu prywatnego nieruchomości, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Przychody uzyskiwane przez podatników z umów najmu i dzierżawy nieruchomości mogą być deklarowane w źródłach przychodu:

  • pozarolnicza działalność gospodarcza, wymieniona w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT;
  • tzw. najem prywatny, wskazany w art. 10 ust. 1 pkt 6 tejże ustawy.

Przypomnieć można, że uchwałą z dnia 25 maja 2021 r., sygn. akt II FPS 1/21, NSA przesądził, iż przychody z najmu rzeczy niewpisanych do ewidencji środków trwałych prowadzonego przedsiębiorstwa, mogą być przez podatników zawsze rozliczane w źródle „najmem prywatny”, bez względu na liczbę rzeczy objętych najmem oraz wartość przychodów uzyskanych z tego tytułu przez wynajmującego. Podatnik ma zatem swobodę w decydowaniu o tym, czy w zakresie najmu będzie prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT), czy zadeklaruje opodatkowanie osiągniętych przychodów w źródle przychodów najem prywatny (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT) – o ile wynajmowanych składników majątku nie wpisze do firmowej ewidencji środków trwałych. 

Artykuł dostępny jest dla zalogowanych. Jeśli nie widzisz całego artykułu, to kliknij tutaj aby się zalogować lub zarejestrować bezpłatne konto.

Artykuł napisany przez:

Jolanta Kica

Doradca podatkowy, absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Aplikant radcowski oraz doradca podatkowy. Posiada wieloletnie doświadczenie oraz ugruntowaną wiedzę w zakresie rachunkowości i prawa podatkowego, a także prawa cywilnego i gospodarczego. Współpracuje z największymi firmami na Dolnym Śląsku. Autor związany z wydawnictwem Wolters Kluwer (Vademecum Doradcy Podatkowego, Vademecum Głównego Księgowego). Trener z zakresu podatków i księgowości.

Inne wpisy:

Fundacja rodzinna czy będzie nowym sposobem na optymalizację podatkową?
Rozliczenie składki zdrowotnej tylko do 22 maja 2023 roku, a wnioskowanie o jej zwrot do 1 czerwca 2023 roku.
Obowiązki podatników na gruncie VAT związane z likwidacją firmy uregulowano w rozdziale 4 ustawy o VAT – czy znasz je wszystkie?
Wynagrodzenie zarządu bez składki zdrowotnej - czy to możliwe?
Koszty materiałów prototypów a ulga B+R. Czy faktura z portalu społecznościowego może być podstawą do odliczenia podatków? Wypłata zysków ze spółki komandytowej – czy będzie podlegać opodatkowaniu PIT?