Obligatoryjne opodatkowanie od 2023r. przychodów z tzw. najmu prywatnego nieruchomości, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Przychody uzyskiwane przez podatników z umów najmu i dzierżawy nieruchomości mogą być deklarowane w źródłach przychodu:

  • pozarolnicza działalność gospodarcza, wymieniona w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT;
  • tzw. najem prywatny, wskazany w art. 10 ust. 1 pkt 6 tejże ustawy.

Przypomnieć można, że uchwałą z dnia 25 maja 2021 r., sygn. akt II FPS 1/21, NSA przesądził, iż przychody z najmu rzeczy niewpisanych do ewidencji środków trwałych prowadzonego przedsiębiorstwa, mogą być przez podatników zawsze rozliczane w źródle „najmem prywatny”, bez względu na liczbę rzeczy objętych najmem oraz wartość przychodów uzyskanych z tego tytułu przez wynajmującego. Podatnik ma zatem swobodę w decydowaniu o tym, czy w zakresie najmu będzie prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT), czy zadeklaruje opodatkowanie osiągniętych przychodów w źródle przychodów najem prywatny (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT) – o ile wynajmowanych składników majątku nie wpisze do firmowej ewidencji środków trwałych. 

Artykuł dostępny jest dla zalogowanych. Jeśli nie widzisz całego artykułu, to kliknij tutaj aby się zalogować lub zarejestrować bezpłatne konto.

Artykuł napisany przez:

Jolanta Kica

Doradca podatkowy, absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Aplikant radcowski oraz doradca podatkowy. Posiada wieloletnie doświadczenie oraz ugruntowaną wiedzę w zakresie rachunkowości i prawa podatkowego, a także prawa cywilnego i gospodarczego. Współpracuje z największymi firmami na Dolnym Śląsku. Autor związany z wydawnictwem Wolters Kluwer (Vademecum Doradcy Podatkowego, Vademecum Głównego Księgowego). Trener z zakresu podatków i księgowości.

Inne wpisy:

Mity i przekonania, czyli czy nadaję się do pracy w księgowości?
Jak obliczyć limit w wysokości 200.000 zł w celu ustalenia, czy w roku 2023 możemy korzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług?
Zmiany w najmie i amortyzacji od 1 stycznia 2023 roku.
Grudniowe nowości podatkowe – interpretacja Szefa KAS i wyrok NSA. Nowe limity dla płatności gotówkowych jednak od 2024r.
Obligatoryjne opodatkowanie od 2023r. przychodów z tzw. najmu prywatnego nieruchomości, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych