Nowe stanowiska organów podatkowych. Terminarz Nowego Ładu.

Nowe, korzystane dla podatników stanowisko organów podatkowych dotyczące rozliczania zaliczek na poczet dywidendy wypłacanych przez spółki opodatkowane CIT-em estońskim.

W najnowszym wydaniu newslettera poznasz nowe, korzystne dla podatników stanowisko organów podatkowych dotyczące rozliczania zaliczek na poczet dywidendy wypłacanych przez spółki opodatkowane CIT-em estońskim.

Po nowelizacji przepisów podatkowych, w ramach tzw. Polskiego Ładu, regulacje umożliwiające polskim spółkom rozliczanie się z podatku dochodowego na preferencyjnych zasadach w postaci tzw. CIT-u estońskiego, stały się dużo korzystniejsze niż te, które obowiązywały jeszcze do końca 2021 r. Jednakże w dalszym ciągu budzą one liczne wątpliwości, zwłaszcza w odniesieniu do wypłacanych zaliczek na poczet dywidendy. Konsekwencją tego było wydanie w ostatnim czasie interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS, która rozwiewa powstałe kontrowersje. 

1. Główne założenia opodatkowania CIT-em estońskim

Głównym założeniem wprowadzenia regulacji o tzw. CIT estońskim, było przesunięcie terminu zapłaty podatku na moment wypłaty zysku w spółce. Wybór tej formy skutkuje bowiem opodatkowaniem dochodu w momencie jego dystrybucji wspólnikom, a nie faktycznego przysporzenia w spółce. Ponadto, opodatkowanie powiązane jest ściśle z zasadami rachunkowości, w związku z czym podatnik w ramach CIT-u estońskiego może rozliczać podatkowo w kosztach kategorie, uznawane dotychczas za tzw. NKUP, np. amortyzację samochodów osobowych bez ustawowych limitów.

2. Kto może skorzystać z preferencyjnego opodatkowania?

Artykuł dostępny jest dla zalogowanych. Jeśli nie widzisz całego artykułu, to kliknij tutaj aby się zalogować lub zarejestrować bezpłatne konto.

Dariusz Zygmuntowski – doradca podatkowy. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego. Prowadził gościnne wykłady dla Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego przy Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor publikacji prasowych z zakresu opodatkowania świadczeń pozapłacowych w miesięczniku dla kadrowych i kadry menadżerskiej “Benefit”. Doświadczenie zdobywał między innymi na stanowisku eksperta w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu. Obecnie prowadzi własną Kancelarię Doradztwa Podatkowego.

Inne wpisy:

Obligatoryjne opodatkowanie od 2023r. przychodów z tzw. najmu prywatnego nieruchomości, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
Rozliczenie na gruncie VAT prezentów przekazywanych pracownikom z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Estoński CIT - zmiany wraz z Polskim ładem
Status rolnika ryczałtowego przy wykonywaniu działalności rolniczej i pozarolniczej działalności gospodarczej.
Zakup samochodu ciężarowego a prawo do pełnego odliczenia VAT od uiszczonej zaliczki na poczet umowy sprzedaży.