Jak uzyskać dofinansowanie na szkolenia dla firm

Dofinansowanie na szkolenie dla firm można uzyskać min. z dwóch źródeł:

Sprawdź poniższy artykuł i sięgnij po środki na szkolenia z BUR i KFS.

Czym jest Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych to platforma, gdzie znajduje się baza ofert usług rozwojowych. Publikowane są tam między innymi usługi szkoleniowe, doradcze, studia podyplomowe, czy mentoring do których możesz otrzymać dofinansowanie.

Zasady w BUR dają szansę na skorzystanie z dofinansowania na szkolenia dla firm, przedsiębiorcom którzy nie zatrudniają pracowników, w odróżnieniu od Krajowego Funduszu Szkoleniowego, gdzie wnioskujący musi być pracodawcą. Oferta skierowana jest do samozatrudnionych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.  Istnieje możliwość uzyskania wsparcia na poziomie 50% – 80% w zależności od województwa, gdzie przedsiębiorstwo jest zarejestrowane. W poszczególnych województwach obowiązują kryteria, na podstawie których określany jest poziom dofinansowania.

Udając się na bezpośrednią stronę Bazy Usług Rozwojowych  masz dostęp do wyszukiwarki, która pomoże Ci wyszukać szkolenia oraz kursy według różnych kategorii. Istnieje możliwość wyszukania konkretniej firmy, która Cię interesuje. W Bazie Usług Rozwojowych wybierz interesujące Cię szkolenie z oferty naszej firmy szkoleniowej  Wektor Wiedzy lub z naszej oferty szkoleń czy kursów na naszej stronie.

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – wsparcie pracodawcy

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie  przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego utworzony został fundusz przeznaczony na dofinansowanie na szkolenia i nie tylko:

  • doprecyzowania potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
  • kursów i studiów podyplomowych oraz egzaminów w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy,
  • badań lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

KFS jest systemowym instrumentem rynku pracy, kierowanym do pracodawców jako wsparcie rozwoju pracowników lub ich samych. Głównym celem jest pomoc w przekwalifikowaniu, aktualizacji lub nabyciu wiedzy i umiejętności.

Dostęp do funduszu jest bardzo ważny nie tylko dla jego beneficjentów, ale także dla prawidłowego funkcjonowania całej instytucji, którą reprezentują. Jak powszechnie wiadomo, o wizerunku przedsiębiorstwa świadczy jego kadra. Dlatego też fundusz odgrywa bardzo istotną rolę w rozwoju gospodarki.

Kto może starać się o środki z Funduszu Szkoleniowego?

Jeśli prowadzisz mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo i zatrudniasz co najmniej 1 pracownika możesz ubiegać się o dofinansowanie z KFS. W pierwszej kolejności uwzględniane są jednak wnioski zgodne z ustalonymi na dany rok priorytetami. Co to oznacza?  Minister pracy określa priorytety wydatkowania środków obowiązujące przez cały rok kalendarzowy, o czym można przeczytać na stronie resortu. W chwili wyczerpania funduszu, Urzędy mogą wnioskować o  środki z rezerwy przyznawane przez Radę Rynku Pracy, która również wyznacza priorytety ich wydatkowania.

Wysokość wsparcia dla firm z KFS

Jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą i chcesz skorzystać z dofinansowania możesz ubiegać się nawet o 100% zwrotu ze środków KFS.

Natomiast jeżeli jesteś właścicielem małego lub średniego przedsiębiorstwa i chcesz zainwestować w rozwój zawodowy swoich pracowników, bądź samemu skorzystać z takiej szansy, masz możliwość odzyskania nawet 80% zainwestowanej kwoty.

Środki KFS przyznawane są na wniosek pracodawcy przez właściwe, ze względu na siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności Urzędy Pracy.

Wspomnieć należy, że mają one prawo do wyznaczenia szczegółowych zasad przyznawania środków w oparciu o potrzeby lokalnego rynku pracy. Wszelkie indywidualne zasady określone są w regulaminie danego Urzędu. Warto byś zapoznał się z nimi w pierwszej kolejności. Upewnisz się bowiem, że spełniasz normy wyznaczone przez Twój Urząd.

 

Jak uzyskać dofinansowanie do szkoleń  z KFS i BUR?

Jeśli chcesz otrzymać  dofinansowanie do szkoleń dla firm z KFS i BUR, a zasady, obszerne dokumenty, cały proces są dla Ciebie zbyt skomplikowane, zgłoś się do nas. Pomożemy Ci w uzyskaniu funduszy na nasze kursy podatkowe, kursy księgowe, kursy kadrowo-płacowe czy szkolenia zamknięte dla firm/grup powyżej 4 osób.

Oraz kursy Ms Office, kursy MS Excel, kursy menadżerskie, kursy cyberbezpieczeństwa, kursy językowe.

Ponadto możesz liczyć na informacje od nas dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania z Funduszu i Bazy. Kiedy w Twoim mieście rusza nabór o dofinansowanie z wyżej wymienionych źródeł, informujemy o tym i pomagamy osobie zainteresowanej uzupełnić wniosek. Pamiętaj – jeśli z jakiejś przyczyny środki na szkolenia dla firm nie zostaną Ci przyznane, drzwi do skorzystania z naszej oferty nadal pozostają otwarte. Pierwszy krok należy do Ciebie. Dowiedz się, jak pozyskać wsparcie na kształcenie ustawiczne swoje lub swoich pracowników.

Wektor Wiedzy Firma szkoleniowa

 

Inne wpisy:

Zatrudnianie Pracowników Sezonowych: Kluczowe Wskazówki i Najlepsze Praktyki
Sztuka skutecznej komunikacji w biznesie: Klucze do efektywnego porozumiewania się
Zdrowie psychiczne w erze cyfrowej- jak radzić sobie z przeciążeniem informacyjnym
Nabór wniosków z KFS 2023: Jak aplikować i kto może skorzystać ze środków?
Jak planować rozwój po przejściu na emeryturę?