Nabór wniosków z KFS 2023: Jak aplikować i kto może skorzystać ze środków?

Szkolenia i kursy na rynku pracy są teraz  popularną formą rozwoju i inwestycji. Niestety, nie zawsze są na nie fundusze. Aktualnie nie musisz się o to martwić! Jeżeli pragniesz zainwestować w rozwój własny bądź kadry, skorzystaj z oferowanego wsparcia, którego dostarcza KFS.

Czym jest krajowy fundusz szkoleniowy?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, czyli KFS jest częścią Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie usług rozwojowych oraz kształcenia pracowników i pracodawców. Jego głównym celem jest zwiększenie kompetencji i umiejętności osób na rynku pracy, by potrafili sprostać wciąż zmieniającym się wymaganiom. Program ma skutecznie zapobiegać utracie zatrudnienia oraz pomagać w rozwoju Twojego przedsiębiorstwa.

Kto może skorzystać ze szkoleń KFS?

 1. Każdy pracodawca(nawet nieposiadający osobowości prawnej)zatrudniający minimum jedną osobę na umowę o pracę. Nie ma znaczenia wymiar etatu i okres, na jaki podpisano umowę o pracę.
 2. Każda osoba fizyczna, jeśli zatrudnia, co najmniej jednego pracownika.

*Z Krajowego Funduszu Szkoleniowego nie może skorzystać osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą.

O dofinansowanie ubiegać się mogą zarówno pracodawcy, jak i pracownicy mikro, małych a nawet dużych przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Środki przekazywane są na kształcenie pracodawców i pracowników – osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Jakie są priorytety wydatkowania środków KFS?

Limit:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (Barometr zawodów);
 • wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowo zatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50. roku życia;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracypo przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30. roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami.

Rezerwa:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury.

Jaka jest kwota na szkolenia KFS?

Kwota na szkolenia KFS uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa.

Mikroprzedsiębiorstwa otrzymują aż 100% wsparcia! Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa uzyskują do 80% wsparcia. Maksymalna kwota dofinasowania może wynosić ponad 16.000 zł na osobę.

Kwota dofinansowania na jednego uczestnika nie może jednak przekraczać trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia w kraju w danym roku.

Jak uzyskać dofinansowanie z KFS?

 1. Uzyskanie dofinansowania szkolenia KFS jest bardzo proste! Wystarczy, że skontaktujesz się z nami a nasi eksperci (bezpłatnie) pomogą Ci wszystko szybko i sprawnie zorganizować!
 2. Po Twoim zgłoszeniu, pomożemy Ci określić niezbędne potrzeby szkoleniowe.
 3. Sprawdzimy dostępność środków finansowych w Powiatowym Urzędzie Pracy.
 4. Udzielimy Ci wsparcia w doborze szkolenia oraz dopasujemy je do indywidualnych potrzeb Twoich i firmy.
 5. Pomożemy Ci wypełnić wniosek o dofinansowanie do PUP oraz przygotujemy cały pakiet niezbędnych dokumentów. Wyjaśnimy jak, gdzie i kiedy złożyć wniosek.
 6. PUP w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku, podejmie decyzje o przydzieleniu dofinansowania. Istotna jest kolejność zgłaszania wniosków! Nie zwlekaj ze swoją decyzją, skontaktuj się z nami już teraz. Ilość środków jest ograniczona. Większość dofinansowań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest udzielana z początkiem roku, kiedy pula środków finansowych na ten cel jest największa, jednak w wielu miastach ciągle nie została ona jeszcze wyczerpana. Skontaktuj się z nami a sprawdzimy to dla Ciebie. Nie czekaj do końca roku – im szybciej zaczniemy przygotowania do uzyskania dofinansowania, tym większe szanse, że z początkiem roku je otrzymasz!
 7. Po uzyskaniu decyzji, nastąpi podpisanie umowy z właściwym Urzędem Pracy.
 8. Następnie, przystąpimy do realizacji szkolenia. Dostarczymy Ci pełną dokumentację szkoleniową i faktury, potrzebne do rozliczenia z PUP.

Jak sam widzisz, to nic trudnego! Tym bardziej, że na każdym etapie możesz liczyć na naszą pomoc! Umów się z nami na bezpłatne konsultacje

Inne wpisy:

Zatrudnianie Pracowników Sezonowych: Kluczowe Wskazówki i Najlepsze Praktyki
Sztuka skutecznej komunikacji w biznesie: Klucze do efektywnego porozumiewania się
Zdrowie psychiczne w erze cyfrowej- jak radzić sobie z przeciążeniem informacyjnym
Nabór wniosków z KFS 2023: Jak aplikować i kto może skorzystać ze środków?
Jak planować rozwój po przejściu na emeryturę?