Kadry i Płace 2024 r.

kompendium wiedzy Kadrowego

Ustronie Morskie, Hotel Lambert **** Medical SPA, 11-13 września 2024r.

baner na astronę pion (1)

Ubiegły rok był czasem wielu zmian przepisów, warto więc utrwalić sobie oraz pogłębić wiedzę, która jest niezbędna dla osób poruszających się w tematyce kadrowo – płacowej.

Co istotne, zmiany które weszły w życie, dotyczą praktycznie wszystkich pracodawców oraz pracowników, a są to zmiany w obszarze m.in.: siły wyższej, urlopu opiekuńczego, konieczności uzasadniania wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, nowych uprawnień rodzicielskich, a także zmian w zakresie czasu pracy. 

W pierwszych dniach zajęć zyskasz wiedzę w zakresie zasad sporządzania i uzgadniania wieloskładnikowych list płac dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, jak również ich korygowania w powiązaniu z obowiązkami płatnika w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy.   

Z kolei celem ostatniego dnia szkolenia jest przekazanie Ci wiedzy w obszarze już stosowanych rozwiązań i potencjalnych zagrożeń dla organizacji po zmianach w Kodeksie pracy, jak również usystematyzowanie i uzupełnienie posiadanych informacji dotyczących przede wszystkim implementacji dyrektywy work – life balance, pracy zdalnej i kontroli trzeźwości pracowników.

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez praktyków w zakresie zmian w prawie pracy oraz płac, co pozwoli na przedstawienie ciekawych interpretacji oraz przykładów wziętych z życia. 

Na szkolenie zapraszamy w szczególności:

Dlaczego warto być na tym szkoleniu?

Prowadzący szkolenie:

Anna Stokłosa

LL .M. radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz The Catholic University of America (Waszyngton, USA). Ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Referent międzynarodowych konferencji naukowych. Prowadzi własną kancelarię prawną.

Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach kontrolnych i sądowych. Prowadzi procesy w sprawach z zakresu prawa pracy, reprezentując przede wszystkim przedsiębiorców. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia.

Daniel Pałyga

Daniel Pałyga

Absolwent Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Ekonomicznego na kierunku Administracja. Ukończył także Studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Były Inspektor Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu.

Wieloletni trener oraz wykładowca na uczelni wyższej, który od 2012 r. który przeprowadza szkolenia dla podmiotów publicznych i prywatnych. Specjalista z zakresu prawa pracy, legalności zatrudnienia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. W trakcie wykonywania pracy w PIP Opole wielokrotnie wykonywał swoje obowiązki przy współpracy ze Strażą Graniczną jednostką w Opolu, Komendami Powiatowymi Policji na terenie województwa Opolskiego, prowadził szkolenia dla jednostek publicznych z ramienia PIP w Opolu np. Urzędów Pracy i Szkół.

Od 1997 r. związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz praktyk stosowanych przez podmioty prywatne.

Miejsce szkolenia:

Hotel Lambert **** Medical SPA, 11-13 Wrzesień, Ustronie Morskie

Hotel Lambert **** Medical SPA zlokalizowany jest 20 m od morza, w ścisłym centrum Ustronia Morskiego. Z okien hotelu widok na morze Bałtyckie, a na dachu obiektu znajduje się taras widokowy, z którego można obserwować panoramę nadmorskiej miejscowości. Do dyspozycji Gości został oddany również klimatyczny klub nocny z parkietem i  profesjonalną didżejką, przestronna Restauracja oraz Beach Bar z widokiem na morze.

Poza oficjalnym programem pragniemy zachęcić Państwa do skorzystania z hotelowej Oazy Relaksu – wyjątkowego miejsca, zapewniającego pełne wyciszenie ducha i ciała. Tu, po intensywnym, pracowitym dniu, można zrelaksować się i nabrać świeżej energii do dalszej pracy. Gustowne wnętrze, klimat panujący w powietrzu przeniesie każdego Gościa w stan odprężenia. Całości dopełnia strefa basenów. Basen o klasycznym kształcie pozwalający na jednoczesne korzystanie z niego przez wiele osób, zapewniając tym samym pełną swobodę  i komfortu.

Po odprężającej i odżywczej kąpieli oraz pobycie w saunie zapraszamy do odpoczynku dla ciała i umysłu na specjalnie przygotowanych, wygodnych leżankach ze szklanką soku z baru basenowego. Szczegóły >>

Program szkolenia [3 dni]:

Temat 1 – Potrącenia z wynagrodzenia za pracę zasiłków i innych świadczeń – zajęcia praktyczne na kazusach.

1. Potrącenia, a RODO – czy komornik może żądać od pracodawcy podania, m.in. imion rodziców, numerów rachunków bankowych?

2. Dokumentacja potrąceń:

 • czy dokumentacja potrąceń powinna być przechowywana w aktach osobowych,
 • okres przechowywania dokumentacji dotyczącej zajęcia.

 

3. Obowiązki pracodawcy związane z dokonywaniem potrąceń:

 • na etapie przyjmowania do pracy,
 • na etapie zatrudniania,
 • na etapie rozwiązania,
 • w przypadku zbiegu tytułów egzekucyjnych komorniczych,
 • w przypadku zbiegu egzekucji komorniczej z administracyjną,
 • zakres obligatoryjnej informacji udzielanej organom egzekucyjnym (w tym: formułowanie informacji nt. zestawienia składników wynagrodzenia),
 • termin i adresat przekazywanych zajętych kwot.

 

4. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę:

 • kilka wypłat w ciągu miesiąca,
 • składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe jak jeden miesiąc,
 • potrącenia obligatoryjne:
  •  kategorie i kolejność,
  • podstawa dokonania potrąceń,
  • granice potrąceń (pojedyncze potrącenie i zbieg potrąceń),
  • kwota wolna (m.in. w przypadkach szczególnych, tj.  na przełomie roku, przy kilku dniach pracy w miesiącu, na  niepełnym etacie, dla pracowników objętych „zerowym PIT”, dla uczestników PPK).
 • potrącenia dobrowolne:
  • ­ zgoda pracownika – wzór,
  • najczęstsze dobrowolne potrącenia (składki na ZZ, składki na PKZP, ubezpieczenie na życie),
  • ­ granice potrąceń i kwota wolna.
 • świadczenia wypłacane po rozwiązaniu stosunku pracy, a potrącenia,
 • świadczenia rozliczane po śmierci pracownika, a potrącenia.

 

5. Potrącenia ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych należnych pracownikowi:

 • świadczenia na podnoszenie kwalifikacji zawodowych dopłaty na karnety sportowe, dofinansowanie posiłków,
 • zaliczka na podróż służbową, dieta, koszty podróży służbowych,
 • potrącenia ze świadczeń z ZFŚS,
 • potrącenia z ekwiwalentu za niewykorzystany urlop,
 • odprawa (emerytalna, rentowa, z tytułu rozwiązania stosunku pracy),
 • świadczenie urlopowe.

 

6. Potrącenia z wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych:

 • granice potrąceń – wyliczenie kwoty wolnej,
 • wzór oświadczenia zleceniobiorcy,
 • świadczenia powtarzające się i jedyne źródło dochodu,
 • samodzielne zlecenie i towarzyszące umowie o pracę.

 

7. Potrącenia z zasiłków:

 • granice potrąceń i kwota wolna,
 • etapy dokonywania potrąceń z zasiłków,
 • zasiłek należny za więcej niż jeden miesiąc,
 • wypłata wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego w jednym miesiącu, a potrącenie.

 

8. Konsekwencje nieprawidłowego dokonywania potrąceń – kary dla pracodawcy naruszającego przepisy.

Temat 2 – Zakład pracy jako Płatnik PDOF i ubezpieczeń. Lista płac w praktyce – studium trudnych przypadków. 

Moduł I – PDOF w 2024 r. i 2025 r. pracowników i zleceniobiorców – krok po kroku.

PIT-2 krok po kroku:

 • zasady wypełniania, termin złożenia, forma,
 • czy oświadczenia i wnioski podatnik ponawia co roku? 
 • wspólne rozliczenie z małżonkiem, 
 • nieprawidłowość w oświadczeniu / wniosku podatnika, a odpowiedzialność płatnika.

 

Przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 UPDOF:

 • przychód ze stosunku pracy – czym jest (w tym: czy bezpłatny transport zapewniany pracownikom stanowi przychód),
 • ryczałt / ekwiwalent za pracę zdalną – czy ująć w PIT-11,
 • nieodpłatne świadczenia pozapłacowe (w tym: samochód służbowy na cele prywatne, dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji, pakiet medyczny, ubezpieczenie na życie i zdrowie),
 • ZFŚS – limity zwolnień (świadczenia rzeczowe i pieniężne, zapomogi, dopłaty do wypoczynku), zakres zwolnienia – omówienie wybranych zagadnień,
 • ulgi czyli zwolnienia (dla „silversa”, dla rodzica 4+, na powrót, dla młodych) – wyjaśnienia, interpretacje, kontrowersje, rozliczenie w PIT-11,
 • kwota zmniejszająca podatek,
 • KUP (podstawowe, podwyższone KUP, a bezpłatny transport zapewniony przez pracodawcę i praca zdalna),
 • przychód otrzymany po ustaniu zatrudnienia, a KUP, ulga podatkowa i zwolnienia podatkowe,
 • wypłata świadczeń na rzecz członków rodziny (po śmierci pracownika), a PIT-11: wynagrodzenie, odprawa pośmiertna, zapomoga, niespłacona pożyczka,
 • pracodawca odstępuje od dochodzenia odszkodowania i innych należności od pracownika lub umarza pożyczkę a PIT-11,
 • przychody z innych źródeł – świadczenia pracownicze kwalifikowane do tego źródła.

 

Działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2, 4-9 UPDOF (UZ, UoD):

 • umowy cywilnoprawne, przychody członków zarządu i rad nadzorczych -rozliczenie świadczeń w ramach osobiście wykonywanej działalności,
 • ulga podatkowa dla zleceniobiorcy zasady potrącania przez więcej niż jednego płatnika,
 • świadczenia na rzecz zleceniobiorcy: 
 • podróż „służbowa” zleceniobiorcy,
 • dokształcanie, 
 • szkolenia i badania BHP.
 • ryczałtowe KUP.

 

Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 UPDOF:

 • 50% KUP – zasady potrącania,
 • skuteczne rozporządzenie majątkowym prawem autorskim na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Przychody z innych źródeł:

 • świadczenia o wartości przekraczającej 200 zł,
 • zasiłki wypłacane przez płatnika, a informacja PIT,
 • podatkowe skutki nieprawidłowości rozliczonych składek ZUS.

 

Rozliczenie podatkowe nierezydenta:

 • formularze,
 • właściwy US,
 • wysokość podatku.

 

Moduł II – Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania na LP – technika wyliczeń (zajęcia praktyczne).

 • Wynagrodzenie wynikającego z osobistego zaszeregowania, a wynagrodzenie normalne – wyliczenie wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych (m.in. kumulacja dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych w niedzielę, dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych w „czarnej dziurze”.
 • Ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych i za pracę w porze nocnej – zasady ustalenia wysokości.
 • Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop:
  • składniki wchodzące do podstawy urlopowej / ekwiwalentowej,
  • zmiana wymiaru etatu lub warunków płacowych, a podstawa.
 • Wynagrodzenie przestojowe.
 • Zwolnienie z powodu działania siły wyższej – metoda wyliczenia wynagrodzenia.
 • Zwolnienie z pracy, za które pracodawca wypłaca wynagrodzenie – checklista.
 • Zwolnienia z pracy, za które pracodawca wystawia zaświadczenie o wysokości utraconego zarobku.
 • Odprawa emerytalna, rentowa, pośmiertna, wynikająca ze zwolnień grupowych.
 • Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji.
 • Odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia, za brak terminowego wydania świadectwa pracy.

 

Moduł III – Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło na LP.

 • Kwota zmniejszająca podatek w wyliczeniu zaliczki PDOF.
 • Zaniechanie poboru zaliczki na wniosek zleceniobiorcy.
 • Składki ZUS.
 • Świadczenia na rzecz zleceniobiorcy zwolnione od podatku oraz niestanowiące podstawy wymiaru składek.
 • Ryczałtowe umowy zlecenia.
 • LP zleceniobiorcy będącego cudzoziemcem.
 • PIT-2 dla osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Temat 3  – Kadry 2024 r. – aktualne przepisy wynikające z Kodeksu Pracy okiem praktyka.

Kontrola trzeźwości pracowników w miejscu pracy – czyli jak wprowadzać i kiedy warto takie rozwiązanie stosować na zasadach wewnętrznych.

 • co może, a czego nie może kontrola trzeźwości prowadzona przez organy publiczne,
 • w jaki sposób wprowadzać kontrolą trzeźwości pracowników przez pracodawców,
 • w jaki sposób można wykonywać wyrywkową kontrolę, lub jakie są możliwości zbadania wszystkich pracowników,
 • sposoby prowadzenia dokumentacji kontroli trzeźwości,
 • czy pracodawca powinien samodzielnie prowadzić kontrolę na obecność innych środków odurzających w organizmie pracownika, czy lepiej wezwać służby publiczne.

 

Praca zdalna – zasady i zagrożenia dla pracodawców w zakresie pracy zdalnej.

 • w jaki sposób ustala się miejsce wykonywania pracy zdalnej przez pracodawcę w umowie o pracę,
 • czy istnieje konieczność posiadania regulaminu pracy zdalnej oraz wymagane zapisy w regulaminie, 
 • czy obowiązek zawierania porozumienia z pracownikami dotyczącego pracy zdalnej jest konieczny,
 • jak kalkulować ekwiwalent za korzystanie z mediów oraz ze sprzętu prywatnego,
 • jakie są obowiązki pracodawcy przy pracy zdalnej w zakresie zapewnienia wyposażenia, 
 • w jaki sposób rozliczać pracowników z mienia powierzonego stosowanego przy pracy zdalnej,
 • jak rozliczać czas pracy,
 • jakie są  wymogi w zakresie RODO, przy pracy zdalnej,
 • w jakim zakresie można kontrolować, nadzorować i sprawdzać efekty pracy zdalnej, 
 • jakie są warunki bhp oraz jak prowadzić postępowanie powypadkowe przy pracy zdalnej,
 • w jaki sposób przeprowadzać ocenę ryzyka zawodowego,
 • kiedy nie może być wprowadzona praca zdalna,
 • jak traktować uregulowania dot. okazjonalnej pracy zdalnej w wymiarze do 24 dni w roku.

 

Konieczność wprowadzania zmiany w zakresie monitorów i stanowisk pracy przy stosowaniu
w organizacji przy pracy zdalnej – obowiązuje od 17.11.2023 r.

 • jakie i czy powinny być monitory dostarczane pracownikom,
 • czy pracownikowi należą się podstawki pod monitor,
 • jak rozliczamy okulary i szkła kontaktowe,
 • jakie są zmiany w zakresie zapewnienie regulacji podłokietników w krzesłach. 

 

Zmiany w Kodeksie Pracy obowiązujące od 2023 r. do teraz.

 • co powodują zmiany w zakresie pojęcia dyskryminacji,
 • jak należy interpretować nowy wymiar umów na okres próbny,
 • czy istnieje konieczność uzasadnienia wypowiedzeń umów na czas określony oraz konsultacji związkowej w zakresie wypowiedzenia,
 • jakie realne zagrożenia czychają na pracodawców po zniesieniu powszechności zakazu konkurencji,
 • kiedy i jak stosować zmiany w treści umów o pracę,
 • w jaki praktyczny sposób podchodzić do rozszerzenia obowiązków informacyjnych wobec pracodawcy,
 • jak rozliczać czas pracy po zmianach w szkoleniach pracownika oraz jakie szkolenia pracodawca winnien ustalić, 
 • jakie są kolejne obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy za informowanie o warunkach pracy
  i płacy w art. 94 KP,
 • jak są konsekwencje karanie dla pracodawców za niewypełnianie nowych obowiązków – nowe kary w art. 281 KP.

 

Zamiany w Kodeksie Pracy w związku z Dyrektywą Work-life balance.

 • jaki jest zakres zmian przepisów o rodzicielstwie od 2023 r.,
 • jak należy interpretować dwa miesiące urlopu rodzicielskiego dla każdego z rodziców bez możliwości przeniesienia (9 tygodni urlopu dla ojców dziecka),
 • kiedy i dla kogo się  należy urlop opiekuńczy,
 • jakie nowe zagrożenia mogą się pojawić przy sile wyższej,
 • co oznacza nowe uprawnienie rodziców – elastyczna organizacja pracy dla rodziców dzieci do
  8 roku życia,
 • w jakim zakresie obowiązuje zakaz zwalniania i podejmowania działań zmierzających do zwolnienia pracowników występujących z wnioskami o urlopy,
 • w jaki sposób musi się zmieniać organizacja ze względu na możliwość składania wniosków o urlopy dla rodziców w wersji papierowej i elektronicznej. 

 

Zmiany w dokumentacji pracowniczej, nowa część akt osobowych E w oraz zmiany w treści świadectwa pracy.

Co dokładnie otrzymujesz?

 

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, miejsca szkolenia, programu oraz wykładowców z przyczyn od niego niezależnych.

Rezerwuj miejsce

2500 zł netto

Osoby zainteresowane możliwością starania się o dofinansowanie szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu otrzymania indywidualnej wyceny.

Pytania i rezerwacje:

alek

Aleksy Kotala

17 283 10 23

Województwa:
Dolnośląskie
Zachodniopomorskie
Podlaskie
Warmińsko-Mazurskie
Podkarpackie
Lubuskie

unnamed

Ksenia Domin

17 283 10 47

Województwa:
Opolski
Pomorskie
Łódzkie
Świętokrzyskie
Śląskie
Małopolskie

Lidia Jawniak

Lidia Jawniak

17 865 25 21

Województwa:
Wielkopolskie
Mazowieckie
Kujawsko-Pomorskie
Lubelskie