Akademia podatku VAT, PIT i CIT 2024 r.

Najważniejsze zmiany, o których powinien wiedzieć roztropny Księgowy

Hotel Aquarion Family & Friends, Zakopane

27-29 listopada 2024

Okres ostatnich trzech lat był wyjątkowo obfity w rewolucyjne nowelizacje przepisów ustaw o podatkach dochodowych. Wprowadzono i modyfikowano szeroko oczekiwany CIT Estoński, jako wybór dla podatników CIT, chcących płacić podatek dopiero przy wypłacie zysku, zakazano amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych, ale wprowadzono szereg zupełnie nowych ulg zmniejszających podstawę opodatkowania.

Zakończył się okres pandemiczny (gdzie szereg przepisów podatkowych stosowano zupełnie inaczej lub je zawieszono), w końcu wprowadzono rewolucję zwaną „Polskim Ładem”, która odcisnęła mocne piętno zwłaszcza na podatku PIT (m.in. nowa skala, pity zerowe, problemy ze składką zdrowotną). Powyższe nowelizacje były w ostatnich trzech latach wielokrotnie modyfikowane, a także wydano w ich zakresie tysiące interpretacji podatkowych i wyroków sadowych.

Wiele zagadnień do dziś budzi wątpliwości i podatnicy mają problemy ze stosowaniem nowych przepisów. Wiele wątpliwości powstało także w ostatnim czasie w temacie podatku VAT. W tym zakresie szkolenie pozwoli Ci na pogłębienie wiedzy w temacie najważniejszych terminów oraz wytycznych w zakresie KseF. Nasz ekspert opowie także o zmianach dotyczących dokumentowania transakcji sprzedaży i zakupy, jakie niedawno weszły w życie.

Celem szkolenia jest uporządkowanie i pogłębienie tej bogatej „rewolucji w VAT, PIT i CIT”, ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które wpływają na podatkowe rozliczenia mniejszych i większych firm. Wszystkie tematy zostaną omówione na praktycznych przykładach w skondensowanej formie, tak aby bezpiecznie móc stosować znowelizowane przepisy w swojej firmie. Materiały szkoleniowe będą zawierać także wybrane, istotne dla podatników deklaracje i informacje w najnowszych wersjach na 2024 rok.

Na szkolenie zapraszamy w szczególności:

Dlaczego warto być na tym szkoleniu?

Program szkolenia [3 dni]:

Temat 1 – Sprzedaż fakturowana – zasady dobrowolnego korzystania z KSeF.

Najważniejsze pojęcia dotyczące KSeF:

 • definicja faktury ustrukturyzowanej,
 • numer systemowy nadany fakturze w KSeF, a numer faktury,
 • numer systemowy nadany fakturze w KSeF, a ujęcie faktury JPK_V7,
 • struktura numeru KSeF – dane zawarte w numerze KSeF,
 • czy na fakturze ustrukturyzowanej (wystawionej w KSeF) przekazanej nabywcy w formie papierowej lub elektronicznej należy umieścić nr systemowy nadany przez KSeF?
 • dane obowiązkowe faktury zawarte w strukturze FA, a dane obowiązkowe faktury wynikające z przepisów ustawy o VAT,
 • dodatkowe informacje w fakturach ustrukturyzowanych oraz załączniki do faktur ustrukturyzowanych (np. dane odbiorcy),
 • termin wystawienia faktury w świetle ustawy o VAT – czy KSeF coś zmienia?

 

Bonusy z  korzystania z KSeF.

Krajowy System e-Faktur w praktyce.

Funkcja kontrolna KSeF – kontrola faktur przez organy Krajowej Administracji Skarbowej.

Wystawianie i otrzymywanie faktur w KSeF.

Określenie daty wystawienia faktury w KSeF.

Anonimowy dostęp i jego praktyczne znaczenie).

Inne zagadnienia związane z KSeF:

 • czy możliwe jest wystawienie w KSeF duplikatu faktury?
 • czy możliwe jest anulowanie faktury wystawionej w KSeF?
 • czy możliwe jest przekazywanie w KSeF załączników do faktur ustrukturyzowanych?
 • czy w KSeF można wystawiać dokumenty inne niż faktury?
 • okres niedostępności KSeF, a możliwość wystawiania faktur w okresie dobrowolności.

 

Faktury zaliczkowe w KSeF.

Faktury do paragonów, a KSeF.

KSeF, a samofakturowanie.

Korygowanie faktur ustrukturyzowanych.

Temat 2 – Zmiany dotyczące dokumentowania transakcji sprzedaży i zakupu w latach 2023 – 2024 r. 

Rozliczenia kwartalne VAT:

 • Status Małego Podatnika – Podniesienie progu do 2 mln euro rocznie – VAT Slim 3,
 • Rozliczenia kwartalne podatników stosujących estoński CIT – Polski Ład,
 • Doprecyzowanie zasad składnia JPK_V7 przez podatników rozliczających się kwartalnie.

 

Nowelizacja zasad korygowania rozliczeń VAT:

 • doprecyzowanie zasad korygowania odwrotnych obciążeń – VAT Slim 2,
 • zniesienie „szyku rozwartego” w przypadku korekt odwrotnych obciążeń – VAT Slim 2,
 • nowe możliwości wyboru okresu rozliczeniowego dla korekty w przypadku skorzystania
  z odliczenia podatku naliczonego – VAT Slim 2,
 • kurs waluty w przypadku korekty podstawy opodatkowania – VAT Slim 3,
 • zmiany w uldze na złe długi (wydłużenie okresu na zastosowanie ulgi, zniesienie różnych ograniczeń formalnych, wprowadzenie ulgi w odniesieniu do nabywców niebędących podatnikami VAT),
 • WDT – korekta rozliczenia w przypadku spóźnionego otrzymania dokumentów – VAT Slim 3,
 • WNT – zniesienie obowiązku korekty odliczenia VAT w przypadku braku faktury WNT – VAT Slim 3,
 • Import towarów – wprowadzenie możliwości korekty JPK w przypadku niewykazania importu towarów w procedurze uroszczonej – VAT Slim 2.

 

Zmiany w zasadach dokumentowania sprzedaży:

 • zmiana treści faktur korygujących,
 • nowe możliwości wystawiania faktur korygujących w KSeF od września 2023 r. 
 • zmiana treści faktur zaliczkowych,
 • możliwość pominięcia wystawienia faktury zaliczkowej w szczególnych przypadkach od września 2023 r.,
 • nr KSeF w fakturze rozliczeniowej od września 2023 r.,
 • doprecyzowanie zasad wystawiania faktur do paragonów od lipca 2023 r., 
 • brak konieczności drukowania raportów fiskalnych z kas online oraz wirtualnych,
 • nowe możliwości przekazywania paragonów w postaci elektronicznej od 15 września 2023 r., 
 • wydłużenie terminu wystawienia faktury przed dokonaniem dostawy towarów, wykonaniem usługi lub otrzymaniem zaliczki, 
 • zmiana treści duplikatów faktur.

 

Odliczenia VAT:

 • dobrowolne opodatkowanie usług finansowych – sposób na niknięcie lub zwiększenie struktury odliczenia VAT,
 • proporcja VAT: podniesienie progu pozwalającego na przyjęcie proporcji 100%,
 • proporcja VAT: szacunkowe określania proporcji przez podatnika,
 • korekta roczna struktury odliczenia VAT: określenie przypadków, w których nie jest obowiązkowa.

 

Przyspieszony 15-dniowy zwrot VAT dla podatników stosujących rozliczenia bezgotówkowe.

Zmiana zasad składania VAT-26 (samochody osobowe).

Pozostałe zmiany wynikające z pakietu SLIM VAT 3 od lipca 2023 r.:

 • zmiany w odpowiedzialności solidarnej: faktoring,
 • sankcje VAT: zmiany w naliczaniu sankcji 15%, 20%, 30% i 100% oraz możliwość odstąpienia od wymierzenia sankcji VAT przez organy podatkowe,
 • zmiany w zakresie Wiążących Informacji Stawkowych,
 • możliwość przelewów VAT pomiędzy rachunkami VAT członków grupy VAT.

 

Omówienie istotnych orzeczeń sądowych oraz interpretacji podatkowych.

Panel dyskusyjny.  

Temat 3 – Podatki dochodowe 2024 r. – wielkie kompendium i ugruntowanie wiedzy dotyczącej zmian w CIT i PIT z ostatnich trzech lat.  Zmiany w przepisach, nowe instytucje, ważne wyroki, interpretacje i objaśnienia Ministra Finansów.

Rewolucyjne zmiany  CIT i PIT w latach 2022-2024 – wstęp.

CIT Estoński (ECIT) –  czyli alternatywna forma opodatkowania spółek:

 • kto może ją wybrać, 
 • jak się przygotować i na co należy zwrócić szczególna uwagę? 
 • zeznania CIT-8E, 
 • kwestia wyboru ECIT w trakcie i od początku roku, 
 • CIT-KW, ZAW-RD, 
 • informacje OSW-RD, 
 • praktyczne porady, ukryte zyski, samochody firmowe i wydatki prywatne, zatrudnianie rodziny).

Zakaz amortyzacji podatkowej budynków i lokali mieszkalnych:

 • skutki podatkowe,
 • problemy z rozliczaniem remontów i ulepszeń, a także inwestycji w obcych środkach trwałych.

Ulga na wydatki reklamowe, czyli dodatkowe odliczenie do 1 miliona złotych na wydatki marketingowe, np.:

 • udział w targach, 
 • delegacje, wyżywienie, 
 • reklama w mediach, 
 • eventy, konferencje, 
 • ulotki broszury, 
 • influencerzy, itp.

Rozliczanie zupełnie nowych ulg w CIT i PIT, pozwalających na odliczenie od podstawy opodatkowania różnych kosztów firmowych nawet w wielomilionowych kwotach, np.:

 • ulga na ekspansję, na robotyzację, na wprowadzenie produktu na rynek, na sport,
 • nowe załączniki CIT -RB, CIT – CSR, 
 • praktyczne uwagi i przykłady.

WHT identyfikacja usług zakupionych od podmiotów zagranicznych i obowiązki płatnika związane z rozliczeniem podatku u źródła:

 • CIT-10Z, 
 • PIT-8AR, 
 • informacje IFT, 
 • wypłaty przekraczające 2 mln. zł,
 • procedury Tax and Refund oraz WHOSC.

Zakończenie stanu zagrożenia epidemicznego w 2023 r. – skutki podatkowe.

Minimalny podatek dochodowy od 2024 r. – kto i kiedy będzie go płacić?

Najważniejsze zmiany w CIT od 2024 r., m.in.:

 • skrócenie amortyzacji budynków i budowli nawet do 5 lat, 
 • indywidualne stawki amortyzacyjne, 
 • koniec „ulg” covidowych.

Reklama i reprezentacja, a kosztach firmowychnajnowsze orzecznictwo:

 • spotkania z kontrahentami, 
 • prezenty, gadżety reklamowe, 
 • alkohol, 
 • właściwe dokumentowanie.

NKUP-y w ujęciu podatkowym – różne przyczyny wyłączenia wydatków firmowych z KUP:

 • płatność gotówkowa, 
 • biała lista, 
 • split-payment, 
 • niewłaściwe udokumentowanie kosztu, itp.

Składka zdrowotna w 2024 r. – podsumowanie 3 letniej „rewolucji składkowej”.

Skala podatkowa (12 i 32 %), kwota wolna od podatku, kwota zmniejszająca podatek, „pity zerowe” dla wracających do Polski, rodzin 4+ oraz emerytów w 2024 r. – jak wpływają na roczne rozliczenie PIT?

Nowy PIT-2, oświadczenia pracowników, obowiązki dokumentacyjne, dokumenty potrzebne dla prawidłowego rozliczenia PIT i składki zdrowotnej w 2024 r.

Przychody nierezydentów (osoby fizyczne) opodatkowane podatkiem u źródła (PIT8-AR, IFT-1R, certyfikaty rezydencji, zagraniczni zleceniobiorcy, członkowie zarządów, artyści, itp.)

10 – lecie rewolucyjnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. w sprawie nieodpłatnych świadczeń dla pracowników – jak zmieniło się podejście do świadczeń pozapłacowych i kiedy należy, a kiedy nie trzeba rozpoznawać przychodu po stronie pracowników?

 • imprezy integracyjne, 
 • benefity pracownicze, 
 • posiłki, 
 • samochody firmowe, 
 • oddelegowanie, 
 • zakwaterowanie, 
 • prezenty, 
 • wydatki ponoszone za pracowników, itp.)

Podróże służbowe 2024 r. – podsumowanie najświeższych zmian i orzecznictwa:

 • podróże na ECIT, 
 • nowa kilometrówka, 
 • kwestie samochodowe, 
 • podróże osób niebędących pracownikami.

 

Ważne interpretacje / objaśnienia / stanowiska MF i ZUS w sprawach PIT i składki zdrowotnej.

 

Prowadzący szkolenie:

Marcin Otręba

Doradca podatkowy, Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UW. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Wykładowca na uczelni wyższej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Zdobywał doświadczenie w międzynarodowych firmach zajmując się podatkiem VAT. Trener Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.

Lech Janicki

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 18 lat zajmuje się problematyką podatkową i prawną. Przez wiele lat pracownik i współpracownik czołowych firm doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich. Autor i współautor publikacji oraz komentarzy z zakresu prawa podatkowego oraz prawa pracy na łamach m.in. Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej, doświadczony wykładowca szkoleń zzakresu prawa podatkowego (ok. 1500 przeprowadzonych szkoleń).

Miejsce szkolenia:

Hotel Aquarion Family & Friends Zakopane 

27-29 listopada 2024

Elegancki, czterogwiazdkowy Hotel Aquarion położony jest w Zakopanem przy ulicy Jagiellońskiej oddalonej zaledwie 500 metrów od Głównego Dworca PKP. Otoczony górskimi szczytami luksusowy obiekt oferuje aż 136 komfortowych pokoi. Do dyspozycji gości jest także nowoczesny Aqua Park Zakopane i restauracja Górna Stacja.

Znakomite miejsce – Bezpośrednie połączenie z Aqua Parkiem Zakopane czyni z hotelu miejsce uniwersalne dla miłośników zarówno gór jak i atrakcji wodnych. Po intensywnym dniu goście mają możliwość zażyć relaksu w hotelowej strefie SPA. Więcej >>

Co dokładnie otrzymujesz?

 

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, miejsca szkolenia, programu oraz wykładowców z przyczyn od niego niezależnych.

Rezerwuj miejsce

2500 zł netto

Osoby zainteresowane możliwością starania się o dofinansowanie szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu otrzymania indywidualnej wyceny.

Pytania i rezerwacje:

alek

Aleksy Kotala

17 283 10 23

Województwa:
Dolnośląskie
Zachodniopomorskie
Podlaskie
Warmińsko-Mazurskie
Podkarpackie
Lubuskie

unnamed

Ksenia Domin

17 283 10 47

Województwa:
Opolski
Pomorskie
Łódzkie
Świętokrzyskie
Śląskie
Małopolskie

Lidia Jawniak

Lidia Jawniak

17 865 25 21

Województwa:
Wielkopolskie
Mazowieckie
Kujawsko-Pomorskie
Lubelskie