Baza Usług Rozwojowych

Oferujemy usługi doradcze związane z użytkowaniem Bazy Usług Rozwojowych oraz wspomagamy proces aplikowania o środki za pomocą platformy.

Projekt skierowany jest do firm, mających status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa. Mogą one skorzystać z dotacji na usługi rozwojowe, opublikowane w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search.

Istnieje możliwość uzyskania wsparcia na poziomie 50% – 80% w zależności od województwa, gdzie przedsiębiorstwo jest zarejestrowane. W poszczególnych województwach obowiązują kryteria, na podstawie których określany jest poziom dofinansowania. Są to np. wielkość przedsiębiorstwa, wnioskowanie na środki dla pracownika w wieku 50+ lub o niskich kwalifikacjach, działalność w smart specialization.

Nasza firma od 2016 roku jest zarejestrowana w BUR jako Podmiot świadczący usługi rozwojowe 
i w ramach dotacji przeszkoliliśmy już ponad 1400 osób. W bazie znajdują się nasze szkolenia, które realizujemy na terenie całej Polski. Zachęcamy także do zgłaszania tematów szkoleniowych, dzięki czemu będziemy mogli umieścić w Bazie szkolenia, które będą dopasowane do Państwa potrzeb.

Mamy duże doświadczenie w koordynacji procesu, począwszy od umieszczenia szkoleń na bazie, po przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej do projektu, skończywszy na pomocy w rozliczeniu klienta z operatorem, co skutkuje zwrotem części środków.

Nasz zespół cechuje rzetelność, terminowość i efektywność. Współpracujemy z klientem 
i słuchamy o jego potrzebach. Wiemy, że klient jest naszym partnerem do współpracy, któremu chcemy pomóc. Szkolenia to inwestycja w pracownika i rozwój firmy, dlatego zachęcamy do uczestnictwa 
w kursach, które są refundowane ze środków UE i można je zdobyć za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.