Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2024 r. z uwzględnieniem zmian.

Strona Główna / Szkolenia / Szkolenia Kadrowe

13.12.2023 | 10.00-15.00 | Anna Stokłosa

Chcesz poszerzyć swoje kompetencje zawodowe z zagadnień objętych Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych? Znasz najnowsze orzeczenia sądowe oraz stanowiska organów kontrolnych? Potrafisz właściwie sprawdzić spełnianie kryterium socjalnego przez pracownika bez naruszenia ochrony danych osobowych na gruncie RODO?

To tylko kilka przykładowych kwestii, które poruszone zostaną podczas szkolenia, na które chcemy Cię zaprosić. Udział w spotkaniu pozwoli Ci poszerzyć posiadaną wiedzę oraz udoskonalić już posiadane umiejętności zawodowe z zakresu ZFŚS.

Na szkolenie zapraszamy w szczególności:

 • członków komisji socjalnej,
 • pracodawców i osoby zarządzające zakładem pracy w imieniu pracodawcy,
 • pracowników działów kadrowych, HR oraz płacowych,
 • pracowników biur rachunkowych, księgowych i podatkowych obsługujących klientów prowadzących ZFŚS,

 

Dzięki udziałowi w spotkaniu:

 • poszerzysz swoje kompetencje zawodowe z zagadnień objętych Zakładowym Funduszem Świadczeń Społecznych na gruncie prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy,
 • rozwiejesz swoje wątpliwości w przedmiocie badania spełnienia kryterium socjalnego a ochroną danych osobowych na gruncie RODO,
 • poznasz najnowsze orzeczenia sądowe oraz stanowiska organów kontrolnych (US, ZUS),
 • skompletujesz dokumentację przyznawania świadczeń z ZFŚS,
 • będziesz wykonywać swoją pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • zyskasz umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

To tylko kilka najważniejszych punktów spotkania. Więcej szczegółów znajdziesz w programie szkolenia.

 

Zaprasza:

Anna Stokłosa – Specjalista prawa pracy, kadr oraz ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Referent międzynarodowych konferencji naukowych. Właścicielka kancelarii specjalizującej się w zagadnieniach związanych z prawem pracy. Posiada bogate doświadczenie praktyczne, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach sądowych. Prowadzi procesy w sprawach z zakresu prawa pracy, reprezentując przede wszystkim przedsiębiorców. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia.

Opis

PROGRAM:

 1. Jak rozumieć obowiązek pracodawcy zaspokajania potrzeb bytowych, socjalnych i kulturalnych pracowników (art. 16 KP) – orzecznictwo sądów pracy.
 2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
  • Podstawy prawne.
  • Możliwość wyboru pomiędzy tworzeniem ZFŚS a wypłatą świadczenia urlopowego:
   • spełnienie warunków umożliwiających wybór,
   • zasady wypłaty świadczenia urlopowego,
   • świadczenie urlopowe a przychód pracownika,
   • dochodzenie zwrotu wypłaconego świadczenia urlopowego,
   • możliwość pomniejszenia wysokości świadczenia urlopowego,
   • możliwość swobodnego ustalania wysokości % odpisu na ZFŚS a koszty uzyskania przychodu,
   • obniżenie/podwyższenie odpisu w trakcie roku kalendarzowego a koszty uzyskania przychodu.
  • Warunki odstąpienia od tworzenia ZFŚŚ i wypłaty świadczenia urlopowego.
  • Informacja o nietworzeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i niewypłacaniu świadczenia urlopowego:
   • wzór,
   • termin i sposób podania do wiadomości,
   • skutki niepodania do wiadomości informacji.
 3. Osoby uprawnione do świadczeń z ZFŚS.
 4. Kryteria socjalne.
  • Kryterium socjalne w wyrokach sądów.
  • Problem ustalania sytuacji dochodowej do celów socjalnych.
  • Dopuszczalne sposoby pozyskiwania i potwierdzania przez pracodawcę sytuacji materialnej osób uprawnionych.
 5. Ochrona danych osobowych a ZFŚS.
  • ZFŚŚ a RODO – zmiany w ustawie od 04.05.2019 r.
  • Upoważnienie do przetwarzania danych członków komisji socjalnej – wzór.
  • Potwierdzenie dokonania corocznego przeglądu – wzór.
 6. Ustalanie sytuacji dochodowej do celów socjalnych.
  • Na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny?
  • Czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS?
 7. Materialna pomoc finansowa i rzeczowa ze szczególnym uwzględnieniem KUP, ZUS, PIT, CIT, VAT z uwzględnieniem limitów w 2024 r.
  • Zapomoga.
  • Pożyczki udzielane pracownikom (w tym pomoc na cele mieszkaniowe).
  • Możliwość potrącenia pożyczki z wynagrodzenia pracownika.
  • Zakup lekarstw, artykułów spożywczych, odzieży, wyposażenia domu, środków pomocy sanitarnej, opału na zimę i podręczników szkolnych dla dzieci.
  • Paczki dla dzieci lub pracowników.
  • Dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich dzieci.
  • Dofinansowanie żłobków i przedszkoli.
  • Bony towarowe, bony podarunkowe, bony paliwowe, karty płatnicze, karty prezentowe, karty zapewniające dostęp do usług sportowo-rekreacyjnych i kupony biletowe.
 8. Nadzór i kontrola stosowania przez pracodawców przepisów o ZFŚS.
  • Podmioty uprawnione do kontroli.
  • Zakres kontroli:
   • treść regulaminu ZFŚS,
   • planowanie i naliczanie odpisów na ZFŚS,
   • dokonywanie odpisów i gromadzenie środków Funduszu,
   • gospodarowania środkami Funduszu
  • Przebieg kontroli ZFŚS w praktyce.
  • Zastrzeżenia do protokołu kontroli – przykładowa argumentacja.
 9. Uchybienie celowi ZFŚS, w szczególności problem finansowania ze środków socjalnych tzw. zakładowych imprez  okolicznościowych i integracyjnych – nowe orzecznictwo, skutki podatkowe i ZUS.
 10. Regulamin ZFŚS:
  • treść,
  • zasady wprowadzenia,
  • pułapki zapisów,
  • przykłady błędnych zapisów.
 11. Komisja socjalna:
  • uprawnienia
  • zasady tworzenia,
  • skład komisji.
 12. Potrącenia z ZFŚS.
 13. Omówienie wzorów dokumentów.
  • Regulamin ZFŚS.
  • Regulamin wyboru przedstawiciela załogi na potrzeby ZFŚS.
  • Tabele dopłat do usług socjalnych.
  • Informacja o wyborze przedstawiciela załogi.
  • Informacja o nietworzeniu ZFŚS.
  • Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej uprawnionego do korzystania z funduszu.
  • Wniosek o przyznanie zapomogi.
  • Wniosek o wypłatę świadczenia urlopowego.
  • Wniosek o refundację „wczasów pod gruszą”.
  • Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dziecka.
  • Wniosek o przyznanie pożyczki mieszkaniowej.
  • Karta ewidencji korzystania z ZFŚS.
  • Plan rzeczowo-finansowy z ZFŚS.

W 2022 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje

 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Zarezerwuj miejsce wybierz termin i ilośc uczestników!

Cena dla użytkowników platformy: 0,00 zł
Szczegóły >>

Cena szkolenia [netto]:

347,00 

5/5

Klienci nas oceniają na 4,9/5   Zobacz  >>

Podobne kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca