Przygotowanie do zmian w prawie pracy, czyli jakie dokumenty potrzebujesz przygotować przed wejściem w życie zmian do Kodeksu pracy - omówienie wymaganych procedur, polityki i treści nowych dokumentów kadrowych

14.10.2022 | 10.00-15.00 | Anna Stokłosa.

Obecnie trwają prace legislacyjne nad zmianami w prawie pracy, które wprowadzą do Kodeksu pracy pracę zdalną, badanie stanu trzeźwości pracowników, zmiany w umowach o pracę oraz w
uprawnieniach związanych z rodzicielstwem. Te zmiany wymagają od każdego pracodawcy opracowania od kilku do kilkudziesięciu nowych dokumentów kadrowych.

Korzyści udziału w szkoleniu:

  • uczestnik otrzyma kompletną checklistę procedur, polityk, zasad i wniosków, które każdy pracodawca powinien opracować przed wejściem w życie nowych przepisów
  • uczestnik otrzyma gotowe wzory dokumentów bądź zostanie przeprowadzony warsztat opracowania propozycji zapisów ze wskazaniem treści obligatoryjnych oraz takich, które warto uwzględnić

CEL szkolenia:

  •  poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień dotyczących zmian w prawie pracy
  • wyposażenie uczestników szkolenia w komplet dokumentów wymaganych nowelizacją Kodeksu pracy – albo jako gotowy wzór dokumentu albo jako wypracowany podczas zajęć
    model procedury, polityki bądź zasad

 

Zapraszamy osoby zajmujące się kadrami, dyrektorzy, kierownicy, zastępcy i specjaliści działów kadr i płac, osoby zajmujące się zawodowo zatrudnianiem pracowników, osoby prowadzące biura księgowe, rachunkowe, prawne, osoby chcące usystematyzować wiedzę z zakresu kadr.

 

Kiedy: 14.10.2022, godzina 10.00-15.00

Anna Stokłosa – radca prawny, specjalista prawa pracy, kadr oraz ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Referent międzynarodowych konferencji naukowych. Właścicielka kancelarii specjalizującej się w zagadnieniach związanych z prawem pracy. Posiada bogate doświadczenie praktyczne, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach sądowych. Prowadzi procesy w sprawach z zakresu prawa pracy, reprezentując przede wszystkim przedsiębiorców. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia.

Program szkolenia:

Praca zdalna
1. Planowane zmiany w KP
2. Wprowadzenie pracy zdalnej do zakładu pracy krok po kroku
3. Dokumentacja pracy zdalnej – checklista dokumentów do opracowania
4. Porozumienie / regulamin pracy zdalnej – warsztat
a) treści obligatoryjne – jak sformułować:
– zasady rozliczenia zwrotu kosztów, ekwiwalentu, ryczałtu
– zasady porozumiewania się pracodawcy z pracownikiem
– zasady kontroli
b) treści fakultatywne

5. Informacja o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 KP) – dodatkowe zapisy dla pracownika wykonujące pracę zdalną – warsztat, wzór, forma, termin
6. Procedura ochrony danych osobowych
a) treści obligatoryjne i fakultatywne – warsztat
b) wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z procedurą

7. Współpraca z BHPowcem przy przygotowaniu dokumentacji – jakich zapisów wymagać od BHPowca?
a) ocena ryzyka zawodowego dla poszczególnych grup stanowisk pracy zdalnej –
b) informacja zawierająca zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej

8. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z oceną ryzyka zawodowego oraz informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej
a) termin
b) forma
c) wzór

9. Współpraca z informatykiem przy przygotowaniu dokumentacji – jakich zapisów wymagać przy opracowaniu zasad instalacji, konserwacji i serwisu powierzonych narzędzi pracy
10. Umowa o pracę – zapisy dodatkowe dla pracownika świadczącego pracę zdalną -warsztat
11. Polecenie pracodawcy świadczenia pracy zdalnej – warsztat
a) termin
b) forma
c) opracowanie wzoru polecenia

12. Oświadczenie pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy zdalnej – wzór
13. Wniosek pracownika o wykonywanie pracy zdalnej
a) wzór
b) forma
c) obowiązek uwzględnienia , przyczyny odmowy uwzględnienia

14. Wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej – wzór, forma, termin, obowiązek uwzględnienia
15. Wniosek o świadczenie pracy zdalnej okazjonalnej – wzór, forma, termin, obowiązek pracodawcy uwzględnienia

II. Kontrola trzeźwości i obecności w organizmie środków działających podobnie do alkoholu
1. Planowane zmiany w KP
2. Wprowadzenie kontroli trzeźwości lub kontroli obecności środków działających podobnie do alkoholu do zakładu pracy krok po kroku
3. Dokumentacja– checklista dokumentów do opracowania
4. Zapisy regulaminu pracy / obwieszenia – warsztat
a) treści obligatoryjne
b) treści fakultatywne

5. Oświadczenie pracownika o poinformowaniu o zasadach kontroli
a) wzór
b) forma
c) miejsce przechowania

6. Dokumentacja przeprowadzonej kontroli wzór, treść, forma, gdzie przechowywać
7. Wpis do ewidencji czasu pracy okresu niedopuszczenia pracownika do pracy
a) wynik wskazujący na alkohol / środki działające podobnie do alkoholu
b) wynik wskazujący na brak alkoholu środków działających podobnie do alkoholu
8. Obwieszenie dla zleceniobiorców – treść, wzór

III. Dyrektywa 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej
1. Aktualizacja informacji o równym traktowaniu w zatrudnieniu – wzór
2. Nowe treści umowy o pracę – wzór
3. Nowy wzór informacji o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 KP) -warsztat
a) zasady pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią
b) zasady dotyczące przechodzenia ze zmiany na zmianę
c) zasady przemieszczania się miedzy miejscami wykonywania pracy
d) procedura rozwiązania stosunku pracy

4. Polityka szkoleniowa pracodawcy – warsztat
5. Informacja dla pracownika skierowanego do świadczenia pracy za granicą – wzór, termin, forma
6. Wniosek pracownika o zatrudnienie na podstawie przewidywalnych warunków zatrudnienia (w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o prace na czas nieokreślony)
a) wzór
b) Warunki złożenia wniosku
c) obowiązek uwzględnienia, możliwość odmowy
d) Odpowiedź pracodawcy na wniosek – wzór, termin, forma

7. Procedura awansu – warsztat (nowy dokument wymagany proponowanym brzmieniem art. 94 2 KP

IV. Dyrektywa 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów
1. Zwolnienie z powodu siły wyższej
a) warunki udzielenie zwolnienia, kalkulacja wynagrodzenia,
b) wniosek – wzór, forma, termin złożenia

2. Urlop opiekuńczy
a) warunki udzielenia urlopu
b) wniosek – wzór, forma, termin złożenia

3. Wniosek o zastosowanie elastycznej organizacji pracy
a) co to jest elastyczna organizacja pracy
b) kto może złożyć wniosek
c) korzyści złożenia wniosku
d) wniosek – wzór, forma, obowiązek uwzględnienia przez pracodawcę
e) informacja pracodawcy o (nie)uwzględnieniu wniosku o elastyczną formę zatrudnienia – wzór, termin, forma

4. Aktualizacja zgód rodzica dziecka do 8 roku życia (praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej) – wzór, miejsce przechowywania
5. Wnioski związane z rodzicielstwem (urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy, ojcowski)
a) planowane zmiany
b) wzory
c) forma i termin złożenia
d) planowane przepisy przejściowe

W 2021 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

  • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
  • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Zarezerwuj miejsce wybierz termin i ilośc uczestników!
(cena netto):

399,00 

5/5

Klienci nas oceniają na 4,9/5   Zobacz  >>

Podobne kursy i szkolenia:

Opinie

o nas!

Szkolenie zorganizowane w sposób profesjonalny. Prowadzący posiadał zarówno dużą wiedzę, którą umiał w przystępny sposób przekazać, jak i duże pokłady cierpliwości.

Agnieszka Nowak

Księgowa

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca

Jestem zadowolona ze współpracy z Wektorem Wiedzy. Kontakt i obieg informacji był bardzo dobry. Nie mam zastrzeżeń.

Klient

Główna Księgowa

Bardzo profesjonalna firma z pełnym zakresem dodatkowych pomocy. Materiały dydaktyczne i bardzo dobra wiedza teoretyczna, i praktyczna daje gwarancję jakości, i godnego polecenia.

Klient

Księgowa

Przez ponad 10 lat zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji