Prawo Pracy 2023 – rewolucja w przepisach. Przewodnik dla działu Kadr jak przygotować się i przeżyć zmiany w prawie pracy.

Strona Główna / Szkolenia / Szkolenia Kadrowe

Online i stacjonarnie.

Jak wiesz, rok 2023 to czas wielu zmian w zakresie prawa pracy, tj. pracy zdalnej, badaniu kontroli trzeźwości pracowników, nowych uprawnieniach rodzicielskich, urlopach adopcyjnych, dodatkowych urlopach pracowniczych, a także zmianach w zakresie czasu pracy.

Celem tego szkolenia jest przekazanie Ci wiedzy w zakresie założeń długo oczekiwanych zmian właśnie w Kodeksie pracy, jak również usystematyzowanie i uzupełnienie posiadanych informacji w obszarze dotyczącym przede wszystkim implementacji dyrektywy work –life balance, pracy zdalnej i kontroli trzeźwości pracowników.

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez praktyków dla praktyków w zakresie zmian w prawie pracy, co pozwoli na przedstawienie ciekawych interpretacji oraz przykładów wziętych z życia. Dowiesz się co wolno, a czego nie wolno, a jak się pomylisz, co może grozić Twojej firmie. Cenimy Twój czas, dlatego dowiesz się, jak wprowadzić zmiany raz, a skutecznie, aby temat do Ciebie nie wracał.

Szkolenie przeznaczone jest m.in. dla specjalistów z działów kadr, przedsiębiorców oraz pracowników biur rachunkowych. Kierujemy także do związków zawodowych w celu zapoznania się z nowymi uprawnieniami i obroną interesów pracowniczych.

Warto na bieżąco zapoznać się ze wszystkimi zmianami, bo jest ich naprawdę sporo!

 

Zaprasza na szkolenie online:

Daniel Pałyga – Absolwent Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Ekonomicznego na kierunku Administracja. Ukończył także Studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Były Inspektor Pracy z Opola zajmujący się tematyką związaną z kontrolą prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalnością zatrudnienia. Od 1997 r. związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz praktyk stosowanych przez podmioty prywatne. Przez 11 lat pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, wcześniej pracował w agencji pracy, gdzie realizował projekty związane z zatrudnianiem osób poza granicami Polski, pracą tymczasową, doradztwem personalnym. Posiada ponad 5-letnie doświadczenie w urzędach zajmujących się kontrolą legalności zatrudnieni.

Opis

1. Omówienie zmian do kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej:

 • porozumienie w sprawie pracy zdalnej,
 • uzgodnienie pracy zdalnej przy zawarciu umowy o pracę – bez późniejszego wniosku,
 • praca zdalna okazjonalna – na wniosek pracownika,
 • stałe wykonywanie pracy zdalnej zainicjowane w trakcie zatrudnienia,
 • ustalenie miejsca świadczenia pracy,
 • treść wniosku o pracę zdalną stałą/ hybrydową,
 • kiedy wniosek o pracę zdalną będzie wiążący do pracodawcy,
 • cofnięcie porozumienia dotyczącego pracy zdalnej,
 • przykładowe zapisy w regulaminie pracy zdalnej,
 • kontrola pracy zdalnej w domu pracownika.

 

2. Kontrola trzeźwości pracowników/ i innych substancji w organizmie:

 • warunki przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników,
 • grupy pracowników objętych kontrolą trzeźwości,
 • zasady opracowania reguł wewnątrzzakładowych,
 • wyrywkowa czy też doraźna kontrola trzeźwości,
 • możliwość zbadania wszystkich pracowników czy tylko części załogi
 • badanie trzeźwość osób zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy,
 • przeprowadzanie kontroli na obecność innych niż alkohol środków odurzających,
 • procedura kontroli trzeźwości i tryb oraz jej wprowadzenia,
 • przetwarzanie danych z kontroli trzeźwości,
 • kontrola trzeźwości u pracodawcy, który w regulacjach wewnątrzzakładowych nie wprowadził takich rozwiązań.

 

3. Kontrola miejsca pracy zdalnej przez inspektora PIP – wyjaśnienia GIP z lutego 2023 r.
4. Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp przy pracy zdalnej.
5. Praca zdalna oraz kontrola trzeźwości a dokumentacja pracownicza
6. Omówienie zmian do rozporządzenia w sprawie prowadzenia dokumentacji pracownicze.
7. Szkolenia – nowe zasady zapewniania szkoleń dla pracowników i sposoby zaliczania szkoleń do czasu pracy.
8. Ochrona pracowników przed wypowiedzeniem umowy o pracę – omówienie zmian na podstawie nowelizacji Kodeksu pracy:

 • grupy pracowników objętych ochroną przed zwolnieniem (w okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego, od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie części urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo jego części, urlopu ojcowskiego albo jego części, urlopu rodzicielskiego albo jego części, oraz wniosku o elastyczną organizację pracy w do dnia zakończenia tego urlopu albo do dnia zakończenia pracy w ramach elastycznej organizacji pracy);
 • porównanie przepisów aktualnie obowiązujących po zmianach z poprzednimi.

 

9. Nowy obowiązek dotyczący uzasadniania wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony – obowiązek informacyjny
10. Zmiany dotyczące umów o pracę na okres próbny.
11. Prawo pracownika o wystąpienie o umowę bezterminową.
12. Swoboda podejmowania zatrudnienia – nowy zakaz dodatkowego zatrudnienia.
13. Zwolnienie z powodu pilnych spraw rodzinnych – nowe uprawnienie dla pracowników.
14. Zmiany w urlopach rodzicielskich rodziców i opiekunów.

 • zmiany dotyczące wydłużenia urlopu rodzicielskiego,
 • wydłużenie urlopu rodzicielskiego w zakresie nieprzenoszalnej części – dodatkowe 9 tygodni urlopu na podstawie PRZYKŁADÓW,
 • omówienie przepisów przejściowych w zakresie uprawnień pracowników do urlopów rodzicielskich – tj. sytuacja rodziców korzystających z urlopu rodzicielskiego w dniu wejścia w życie zmian
 • nowe zasady w zakresie wykorzystywania urlopu ojcowskiego,

 

15. Zmiany dotyczące wymogów w zakresie informacji o warunkach zatrudnienia (w terminie 7 dni od dopuszczenia do pracy oraz podczas trwania zatrudnienia)

 • jak liczyć 7 dni na sporządzanie informacji dla pracownika, obowiązek aktualizowania informacji dla pracowników będących w zatrudnieniu prze
  wprowadzeniem zmian,
 • kolejna umowa o pracę a informacja o warunkach zatrudnienia,
 • forma informacji – elektroniczna czy papierowa,
 • przykładowe zapisy w informacji o warunkach zatrudnienia.

 

16. Przywileje dla rodziców dzieci do 8. roku życia

 • zatrudnienie w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz w systemie przerywanego czasu pracy i delegowanie poza stałe miejsce pracy,
 • zasady przechowywania dokumentów związanych z zakresem zgody wyrażonej przez pracownika – rodzica.

 

17. Pięć dni nowego, dodatkowego urlopu na opiekę:

 • zasady udzielania;

 

18. Elastyczne formy zatrudnienia rodziców i opiekunów dzieci:

 • praca zdalną
 • system przerywanego czasu pracy, o którym mowa w art. 139 Kodeksu pracy
 • system skróconego tygodnia pracy i system pracy weekendowej, o którym mowa art. 143 Kodeksu pracy i art. 144 Kodeksu pracy,
 • ruchomy czas pracy, o których mowa w art. 140 Kodeksu pracy () lub art. 142 Kodeksu pracy (indywidualny rozkład czasu pracy) oraz
 • obniżenie wymiaru czasu pracy,
 • termin złożenia oraz treść wniosku.

 

19. Zwolnienie od pracy w pilnych sprawach rodzinnych.

 • zasady udzielania.

W 2022 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Zapisz się TERAZ!

Stacjonarnie –  597 zł netto
Online – 497 zł netto

29. 05 Elbląg, P. Potocka-Szmoń – Rezerwuj
30. 05 Piotrków Tryb., A. Bochniak – Rezerwuj 
02. 06 Mielec, A. Stokłosa – Rezerwuj 
13. 06 Rzeszów, D. Pałyga – Rezerwuj 

Kup w pakiecie
teraz 6 szkoleń w cenie jednego!
5/5

Klienci nas oceniają na 4,9/5   Zobacz  >>

Podobne kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca