Prawo Pracy 2023 – rewolucja w przepisach. Czy wiesz co czeka pracowników oraz pracodawców po zmianach w Kodeksie Pracy? - Szkolenie stacjonarne lub online

Strona Główna / Szkolenia / Szkolenia Kadrowe

16.12.2022 | 10.00-15.00 | Anna Stokłosa.

Jak wiesz, rok 2023 przyniesie wiele zmian w zakresie prawa pracy, a co istotne zmiany te będą dotyczyć praktycznie wszystkich pracodawców oraz pracowników. Mowa tutaj o m.in. nowych uprawnieniach rodzicielskich, dodatkowych urlopach pracowniczych, a także zmianach w zakresie czasu pracy.

Celem tego szkolenia jest przekazanie wiedzy w zakresie założeń długo oczekiwanych zmian właśnie w Kodeksie pracy, jak również usystematyzowanie i uzupełnienie posiadanych informacji w zakresie dotyczącym przede wszystkim implementacji dyrektywy work –life balance, pracy zdalnej i kontroli trzeźwości pracowników.

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez praktyków w zakresie zmian w prawie pracy, co pozwoli na przedstawienie ciekawych interpretacji oraz przykładów wziętych z życia.

Szkolenie przeznaczone jest m.in. dla specjalistów z działów kadr, przedsiębiorców oraz pracownikom biur rachunkowych. Szkolenie kierujemy także do związków zawodowych w celu zapoznania się z nowymi uprawnieniami i obrony interesów pracowniczych.

Warto na bieżąco zapoznać się ze wszystkimi zmianami, bo jest ich naprawdę sporo!

UWAGA! jeśli zmiany z prawa pracy nie zostaną uchwalone do szkoleń w terminach grudniowych to otrzymujesz gwarancję uczestnictwa w tym samym szkoleniu końcem stycznia w formie online!

Opis

PROGRAM:


1.Ochrona pracowników przed wypowiedzeniem umowy o pracę – omówienie zmian na podstawie
nowelizacji Kodeksu pracy:

– grupy pracowników objętych ochroną przed zwolnieniem (w okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego, od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie części urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo jego części, urlopu ojcowskiego albo jego części, urlopu rodzicielskiego albo jego części, oraz wniosku o elastyczną organizację pracy w do dnia zakończenia tego urlopu albo do dnia zakończenia pracy w ramach elastycznej organizacji pracy);

– porównanie przepisów aktualnie obowiązujących po zmianach z poprzednimi.


2. Nowy obowiązek dotyczący uzasadniania wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony

– obowiązek informacyjny

3. Zmiany dotyczące umów o pracę na okres próbny.
4. Prawo pracownika o wystąpienie o umowę bezterminową.
5. Swoboda podejmowania zatrudnienia – nowy zakaz dodatkowego zatrudnienia.
6. Zwolnienie z powodu pilnych spraw rodzinnych – nowe uprawnienie dla pracowników.

7. Nowe urlopy i zwolnienia dla rodziców i opiekunów:

– zmiany dotyczące wydłużenia urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego,
– wydłużenie urlopu rodzicielskiego w zakresie nieprzenoszalnej części – dodatkowe 9 tygodni urlopu na podstawie PRZYKŁADÓW,
– omówienie przepisów przejściowych w zakresie uprawnień pracowników do urlopów rodzicielskich – tj. sytuacja rodziców korzystających z urlopu rodzicielskiego w dniu wejścia w życie zmian
– nowe zasady w zakresie wykorzystywania urlopu ojcowskiego,


8. Przywileje dla rodziców dzieci do 8. roku życia

– zatrudnienie w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz  w systemie przerywanego czasu pracy i delegowanie poza stałe miejsce pracy,
– zasady przechowywania dokumentów związanych z zakresem zgody wyrażonej przez pracownika – rodzica.


9. Pięć dni nowego, dodatkowego urlopu na opiekę:

– zasady udzielania;


10. Elastyczne formy zatrudnienia rodziców i opiekunów dzieci:

–  praca zdalną
– system  przerywanego czasu pracy, o którym mowa w art. 139 Kodeksu pracy
– system skróconego tygodnia pracy i  system pracy  weekendowej, o którym mowa art. 143 Kodeksu pracy i art. 144 Kodeksu pracy,
– ruchomy czas pracy, o których mowa w art. 140 Kodeksu pracy () lub art. 142 Kodeksu pracy (indywidualny rozkład czasu pracy) oraz
– obniżenie wymiaru czasu pracy,
– termin złożenia oraz treść wniosku.


11. Zwolnienie od pracy w pilnych sprawach rodzinnych.

– zasady udzielania;


12. Omówienie zmian do kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej:

– porozumienie w sprawie pracy zdalnej,
– uzgodnienie pracy zdalnej przy zawarciu umowy o pracę – bez późniejszego wniosku,
– praca zdalna okazjonalna – na wniosek pracownika,
– stałe wykonywanie pracy zdalnej zainicjowane  w trakcie zatrudnienia,
– ustalenie miejsca świadczenia pracy,
– treść wniosku o pracę zdalną stałą/ hybrydową,
– kiedy wniosek o pracę zdalną będzie wiążący do pracodawcy,
– cofnięcie porozumienia dotyczącego pracy zdalnej,
– przykładowe zapisy w regulaminie pracy zdalnej,
– kontrola pracy zdalnej w domu pracownika.


13. Zmiany dotyczące wymogów  w zakresie  informacji  o warunkach zatrudnienia (w terminie 7 dni od dopuszczenia do pracy oraz podczas trwania zatrudnienia):

– jak liczyć 7 dni na sporządzanie informacji dla pracownika,
–  obowiązek aktualizowania informacji dla pracowników będących w zatrudnieniu prze wprowadzeniem zmian,
– kolejna umowa o pracę a informacja o warunkach zatrudnienia,
– forma informacji – elektroniczna czy papierowa,
– przykładowe zapisy w informacji o warunkach zatrudnienia.


14. Kontrola trzeźwości pracowników:

– warunki przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników,
– badanie trzeźwość osób zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy,
– przeprowadzanie kontroli na obecność  innych niż alkohol środków odurzających,
– procedura kontroli trzeźwości i tryb oraz jej wprowadzenia,
– przetwarzanie danych z kontroli trzeźwości.


15. Szkolenia – nowe zasady zapewniania szkoleń dla pracowników i sposoby wliczania szkoleń do czasu pracy.

W 2022 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

  • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
  • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Zapisz się TERAZ!

Stacjonarnie –  597 zł netto
Online – 497 zł netto

13.12.2022 – Kołobrzeg 
Ewa Bielecka – Zapisz się!
16.12.2022 – Online
Anna Stokłosa  – Zapisz się!
16.01.2023 – Chojnice
Waldemar Adametz –Zapisz się!
17.12.2023 – Piła
Waldemar Adametz Zapisz się!
17.01.2023 – Inowrocław 

Andrzej Tyrjan – Zapisz się!
17.01.2023 – Bolesławiec 
Marta Jaromin – Zapisz się!
17.01.2023 – Bydgoszcz 
Małgorzata Grajewska – Zapisz się!
17.01.2023 – Krosno
Radca Prawny Zapisz się!
18.01.2023 – Kielce 

Barbara Kaszycka – Zapisz się!
23.01.2023 – Lublin
Agnieszka Bochniak –Zapisz się!
23.01.2023 – Słupsk
Kalina Kaczmarek –Zapisz się!
23.01.2023 – Rzeszów 
Radca Prawny Zapisz się!
26.01.2023 – Opole 
Radca Prawny  – Zapisz się!
27.01.2023 – Online
Daniel Pałyga – Zapisz się!
27.01.2023 Ostrowiec Świętokrzyski
Barbara Kaszycka – Zapisz się!
27.01.2023 – Wrocław 

Marta Jaromin – Zapisz się!

5/5

Klienci nas oceniają na 4,9/5   Zobacz  >>

Podobne kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca