Prawo Pracy 2022 – planowane zmiany dla pracodawców - Szkolenia online 31.08.2022

Na szkoleniu dowiesz się także:

 • Jakie są planowane zmiany w zakresie kontroli trzeźwości pracowników w miejscu pracy?
 • Jak rozumieć nowe pojęcie „siły wyższej” oraz co oznacza elastyczna organizacja pracy?
 • Jakie są planowane zmiany względem organizacji pracy zdalnej?

 

Kiedy:

31.08.2022, godzina 10.00-15.00

Daniel PałygaAbsolwent Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Ekonomicznego na kierunku Administracja. Ukończył także Studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Były Inspektor Pracy z Opola zajmujący się tematyką związaną z kontrolą prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalnością zatrudnienia. Od 1997 r. związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi.

Posiada szerokie doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz praktyk stosowanych przez podmioty prywatne. Przez 11 lat pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, wcześniej pracował w agencji pracy, gdzie realizował projekty związane z zatrudnianiem osób poza granicami Polski, pracą tymczasową, doradztwem personalnym. Posiada ponad 5-letnie doświadczenie w urzędach zajmujących się kontrolą legalności zatrudnienia.

Program:

Zmiany w Prawie Pracy – Druk sejmowy 2335

Kontrola trzeźwości pracowników w miejscu pracy – duże zmiany dla pracodawcy

 •  kontrola trzeźwości pracowników przez pracodawców
 • wyrywkowa kontrola, lub możliwość zbadania wszystkich pracowników
 • dokumentowanie kontroli trzeźwości,
 • warunki wezwania policji lub innych organów do przeprowadzenia kontroli,
 • kontrola na obecność innych środków odurzających w organizmie pracownika

 

Praca zdalna

 • ustalanie miejsca wykonywania pracy zdalnej przez pracodawcę w umowie o pracę
 • konieczność posiadania regulaminu pracy zdalnej oraz wymagane zapisy w regulaminie
 • obowiązek zawierania porozumienia z pracownikami dotyczącego pracy zdalnej,
 • ekwiwalent za korzystanie z mediów oraz ze sprzęty prywatnego,
 • obowiązki pracodawcy przy pracy zdanlej w zakresie zapewnienia wyposażenia,
 • mienie powierzone
 • rozliczanie czasu pracy
 • rodo, a praca zdalna
 • kontrolowanie, nadzorowanie i sprawdzanie efektów pracy zdalnej,
 • warunki bhp oraz prowadzenie postępowania powypadkowego przy pracy zdalnej
 • ocena ryzyka zawodowego
 • zakaz wprowadzana pracy zdalnej dla określonych aktywności
 • Okazjonalna praca zdalna w wymiarze do 24 dni w roku


Planowane zmiany w prawie pracy wynikające z obowiązków Prawa Unijnego 

Nowe zapisy w Kodeksie Pracy – wejście w życie na terenie UE od 1.08.2022 r. 

 • zmiany w zakresie pojęcia dyskryminacji
 • nowy wymiar umów na okres próbny,
 • konieczność uzasadnienia wypowiedzeń umów na czas określony oraz konsultacji związkowej w zakresie wypowiedzenia.
 • zniesienie powszechności zakazu konkurencji
 • zmiany w treści umów o pracę,
 • rozszerzenie obowiązków informacyjnych wobec pracodawcy,
 • płatne szkolenia pracownika w zakresie pracy do której został zatrudniony.
 • kolejne obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy za informowanie o warunkach pracy i płacy w art. 94 KP
 • projektowane karanie pracodawców za niewypełnianie nowych obowiązków – nowe kary w art. 281 KP,

 

Dyrektywa Work-life balance – wejście w życie na terenie UE od 2.08.2022 r. 

 •  zmiany przepisów o rodzicielstwie w 2022 r.
 • dwa miesiące urlopu rodzicielskiego dla każdego z rodziców bez możliwości przeniesienia (9 tygodni urlopu dla ojców dziecka)
 • urlop opiekuńczy
 • nowe pojęcie „siła wyższa”
 • elastyczna organizacja pracy dla rodziców dzieci do 8 roku życia – nowe uprawnienie pracownicze i nowa forma ochrony pracowników,
 • zakaz zwalniania i podejmowania działań zmierzających do zwolnienia pracowników występujących z wnioskami o urlopy.
 • wnioski o urlopy dla rodziców w wersji papierowej i elektronicznej

 

Nowe obowiązki pracodawców  dot. „Sygnalistów” – wejście w życie na terenie UE od 17.12.2021 r. 

 • obowiązek dla pracodawców
 • obowiązki dla firm zatrudniających pow. 50 pracowników
 • zakres normowania w Dyrektywie 2019/1937 z 23.10.2019 r.
 • zakres ochrony sygnalistów
 • wymogi dotyczące regulaminu zgłoszeń wewnętrznych
 • ewentualne kary za nieprawidłowości
Zarezerwuj miejsce wybierz termin i ilośc uczestników!
(cena netto):

399,00 

5/5

Klienci nas oceniają na 4,9/5   Zobacz  >>

Podobne kursy i szkolenia:

Mówią o nas:
5/5

4.8/5 Tak oceniają nas nasi klienci. Zobacz więcej tu.

Przez ponad 10 lat zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji
Skip to content