Obrót międzynarodowy i ceny transferowe - szczegóły kursu

Czas trwania szkolenia
5 spotkań po 6 godzin zegarowych

Darmowe konsultacje
w ciągu 7 dni od szkolenia
z prowadzącym

Materiały szkoleniowe
kluczowe informacje
w wersji elektronicznej

Cena szkolenia
1990 zł netto
za osobę

Najbliższe terminy kursu podatkowego online

Start kursu: 28.10.2020
Koniec kursu: 11.12.2020
Prowadzący: Jolanta Kica,
Mieszko Łukaszewicz

Dlaczego ten kurs podatkowy online jest dla Ciebie

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, dyrektorem finansowym, główną księgową lub pracownikiem księgowości i zajmujesz się obsługą podatkową firm działających na skalę międzynarodową, to dzięki naszemu kursowi ugruntujesz i poszerzysz swoją wiedzę podatkową.

Praktyka czyni mistrza
Na szkoleniu omówimy trudne przypadki, dzięki którym utrwalisz prawidłowe praktyki tworzenia dokumentacji cen transferowych. Dowiesz się także o obowiązkach związanych z raportowaniem schematów podatkowych.

Podsumujemy także najważniejsze zagadnienia związane z:
– wewnątrzwspólnotowym nabyciem i dostawą towarów,
– monitorowaniem cen ustalanych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi,
– procedurami sporządzania podatkowej dokumentacji cen transferowych,
– tworzeniem analizy porównawczej chroniącej przed sankcjami podatkowymi.

Postaw na zawodowców
Skorzystaj z praktycznych wskazówek naszych ekspertów, którzy ujęli w programie najważniejsze interpretacje organów podatkowych oraz orzecznictwo polskich sądów i Trybunału Sprawiedliwości UE. Przerwy między dniami szkoleniowymi dają możliwość przećwiczenia nowych umiejętności w praktyce oraz przygotowania pytań, które zadasz prowadzącemu na kolejnych spotkaniach. Forma online pozwala szkolić się pod okiem ekspertów w komfortowych i bezpiecznych warunkach – w miejscu pracy lub domu. Do udziału w szkoleniu niezbędny jest tylko komputer z głośnikami oraz dostęp do Internetu.

Obrót międzynarodowy i ceny transferowe - program kursu online

Dzień 1 – Podatek u źródła. – 28.10.2020
1. Prezentacja zasad związanych z poborem podatku u źródła:
2. Co należy wiedzieć o umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania przy transakcjach dokonywanych z zagranicznym kontrahentem (podstawowe pojęcia, zakres stosowania).
3. Czym jest Modelowa Konwencja OECD i Komentarz OECD do Modelowej Konwencji.
4. Certyfikat rezydencji – możliwość zastosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (omówienie przedmiotowego zagadnienia). Praktyczny przykład zastosowania wybranej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, po uzyskaniu od podatnika certyfikatu rezydencji – ćwiczenie.
5. Szczegółowe omówienie poszczególnych świadczeń wypłacanych na rzecz nierezydentów.
6. Opodatkowanie wypłat należności przekraczających 2 000 000 zł.
7. Uzyskanie od organu podatkowego opinii o możliwości stosowania zwolnienia z opodatkowania:
– zasady składania wniosku o opinię,
– tryb wydawania opinii lub udzielania odmowy jej wydania,
– przesłanki wygaśnięcia przedmiotowej opinii.
8. Spółka CFC (controlled foreign company).
9. „Mała klauzula” obejścia prawa w podatku u źródła.
10. Informacje/deklaracje skarbowe wysyłane do organów podatkowych.

Dzień 2 i 3 – VAT w transakcjach międzynarodowych 2020 – praktyczne szkolenie z uwzględnieniem ważnych zmian w przepisach i najnowszych interpretacji. – 5 i 6.11.2020
1. WDT (wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów) – nowe obowiązki dokumentacyjne w praktyce po zmianie przepisów polskich i wspólnotowych od 1.01.2020.
2. Nowe procedury dla dostaw i nabyć wewnątrzwspólnotowych obowiązujące od 2020 – procedura przemieszczenia do magazynu call off stock na terytorium Polski i procedura przemieszczenia do magazynu call off stock na terytorium innych państw UE – znaczenie dla praktyki polskich podatników.
3. WDT i WNT dokonywane w ramach „transakcji łańcuchowej” – praktyczne ułatwienia od 1.01.2020 r.
4. WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) – aktualne zagadnienia.
5. Wybrane aktualne zagadnienia związane ze świadczeniem usług w obrocie międzynarodowym.
6. Eksport towarów – problemy praktyczne na tle aktualnych interpretacji i wyroków.
7. Import towarów – wybrane zagadnienia.

Dzień 4 i 5 – Ceny transferowe – teoretyczne i praktyczne aspekty przygotowania dokumentacji cen transferowych wraz z omówieniem obowiązujących przepisów – 10 i 11.12.2020
Dzień 4 –
Dokumentacja cen transferowych do roku 2019 wraz z omówieniem orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacji indywidualnych. – 10.12.2020
1. W jakim celu tworzy się dokumentację cen transferowych – główne założenia.
2. Kluczowe definicje dotyczące cen transferowych.
3. Charakterystyka podmiotów zobowiązanych do przygotowania dokumentacji cen transferowych do końca 2016 r.
4. Charakterystyka podmiotów zobowiązanych do przygotowania dokumentacji cen transferowych od 2017 r.
5. Charakterystyka podmiotów zobowiązanych do przygotowania dokumentacji cen transferowych od 1 stycznia 2019 r.
6. Zmiana limitów dokumentacyjnych.
7. Nowe elementy dokumentacji podatkowej od 2019 r.Ceny transferowe w interpretacjach organów podatkowych oraz orzecznictwie sądów administracyjnych.

Dzień 5 – Praktyczne aspekty przygotowania dokumentacji cen transferowych w poszczególnych latach podatkowych. – 11.12.2020
1. Zagrożenia płynące z nieprzestrzegania przepisów dotyczących cen transferowych.
2. Uprawnienia organów podatkowych oraz organów kontroli w zakresie cen transferowych.
3. Praktyczna analiza metod ustalania cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi.
4. Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 17.06.2013 r. w sprawie cen transferowych.
5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12.09.2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
6. Porozumienia w sprawie podziału kosztów (CCA).
7. Uprzednie porozumienia cenowe (APA).
8. Analizy danych porównawczych – praktyczne informacje.
10. Elementy dokumentacji, a ich wpływ na rynkowość transakcji – warsztaty na wybranych przykładach transakcji
11. Nowe zasady ustalania ceny rynkowej od 2019 r.
12. Pozostałe zmiany.
13. Raportowanie schematów podatkowych (MDR).Pytania uczestników – podsumowanie.

UWAGA! Przepisy zmieniają się dynamicznie.
Zapewniamy, że w dniu szkolenia przekażemy najbardziej aktualne informacje.

Otwórz i pobierz ofertę z programem w formie PDF, klikając w poniższy napis:
Kurs podatkowy obrót międzynarodowy i ceny transferowe – Wektor Wiedzy

Obrót międzynarodowy i ceny transferowe - prowadzący

Mieszko Łukaszewicz – doradca podatkowy, doktor nauk prawnych, magister prawa i arabistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Autor publikacji dotyczących prawa podatkowego państw arabskich i międzynarodowego prawa podatkowego. Prowadzi również szkolenia z zakresu podatków dochodowych, VAT, cen transferowych i ordynacji podatkowej. Jako praktyk specjalizuje się w prawie podatkowym, w szczególności w prawie podatkowym międzynarodowym oraz zagadnieniami związanymi z cenami transferowymi. Zajmuje się również sporządzaniem wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych w sprawach podatkowych, a także reprezentuje podmioty przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

Jolanta Kica – doradca podatkowy, absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Aplikant radcowski oraz doradca podatkowy. Posiada wieloletnie doświadczenie oraz ugruntowaną wiedzę w zakresie rachunkowości i prawa podatkowego, a także prawa cywilnego i gospodarczego. Współpracuje z największymi firmami na Dolnym Śląsku. Autor związany z wydawnictwem Wolters Kluwer (Vademecum Doradcy Podatkowego, Vademecum Głównego Księgowego). Trener z zakresu podatków i księgowości.

Najbliższe terminy kursu podatkowego online

Start kursu: 28.10.2020
Koniec kursu: 11.12.2020
Prowadzący: Jolanta Kica,
Mieszko Łukaszewicz