Zasady liczenia okresu zasiłkowego po chorobie, czyli jak nie martwić się przepisami chorując

Kurs Kadry i Płace od podstaw

Jedyny taki kurs w Polsce, prowadzony przez byłego Inspektora Pracy Daniela Pałygę oraz Iwonę Hendel

Zapewne niejednokrotnie zdarzyło Ci się chorować. W takich sytuacjach ciężko myśleć o regulacjach prawnych. Skupiamy się na odzyskaniu sił i powrocie do zdrowia, dlatego też warto zaznajomić się z obowiązującymi przepisami, póki nie mamy konieczności natychmiastowego wdrażania ich w nasze życie.

Czy zdarzyło Ci się ponownie zachorować w 2022 roku po chorobie, którą rozpocząłeś w 2021 roku?
Zastanawiasz się co robić w takiej sytuacji? Chętnie pomożemy Ci zrozumieć istotę poruszanej kwestii. Warto wiedzieć, iż nie wystarczy Ci jeden dzień przerwy w chorobie, by rozpocząć nowy okres zasiłkowy. Wraz z 1 stycznia 2022 r. weszły w życie nowe zasady liczenia tzw. okresu zasiłkowego. Jest to czas, w którym każdy ubezpieczony w ZUS ma prawo do wypłaty zasiłku chorobowego po stwierdzeniu przez lekarza niezdolności do pracy. Zaistniałe zmiany wpłynęły na ograniczenie możliwości długotrwałego przebywania na zasiłku chorobowym.

Czy wiesz, że…? Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu
choroby lub niemożności wykonywania tej pracy. Mowa o sytuacjach mających miejsce:

 • w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
 • wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny, izolacji w warunkach domowych albo izolacji, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
 • z powodu przebywania w:
  – o stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu leczenia uzależnienia alkoholowego,
  – w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarnego i całodobowego świadczenia zdrowotnego w celu leczenia uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 • wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów, nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży nie dłużej niż przez 270 dni.

W tym roku zmiany w podatkach są nieuniknione. Jesteś na nie przygotowana/y?
Zapraszamy na szkolenia kadrowe, szkolenia menadżerskie, szkolenia językowe, kursy cyberbezpieczeństwakursy MS Office oraz: kursy księgowe,   szkolenia zamknięte dla grup powyżej 4 osób.

Sytuacja przed zmianą przepisów

Jeżeli przebywałeś na zasiłku chorobowym w 2021 roku to zapewne wiesz, że do 31 grudnia 2021 roku do okresu zasiłkowego należało wliczyć okres poprzedniej niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni. Kwestie te regulował art. 9 ust. 2 ustawy zasiłkowej.

Z kolei w sytuacji kolejnej niezdolności do pracy spowodowanej innym schorzeniem ubezpieczony
miał prawo do pobierania świadczenia przed kolejne 182 dni. Musiał jednak po upływie 182 dni chorobowego wrócić na jeden dzień do pracy i kolejnego dnia przedstawić zwolnienie lekarskie na inną jednostkę chorobową.

Sytuacja po zmianie przepisów

Wraz z dniem 1 stycznia 2022 roku weszły w życie nowe regulacje prawne dotyczące okresu zasiłkowego. Pamiętaj, iż warto się z nimi zaznajomić, gdyż niewiedza często jest źródłem wielu problemów.

Czy wiesz, że…? W okresie zasiłkowym:

 • uwzględniamy okresy poprzednich niezdolności do pracy, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem
  poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni,
 • nie uwzględniamy okresów niezdolności do pracy przypadających przed przerwą nie dłuższą
  niż 60 dni, jeżeli po przerwie niezdolność do pracy wystąpiła w trakcie ciąży.

Czy wiesz na czym polega różnica? Otóż do jednego okresu zasiłkowego są wliczane wszystkie okresy niezdolności do pracy. Dotyczy to również tej samej choroby. Prościej rzecz ujmując, jeśli między kolejnymi okresami niezdolności do pracy wystąpi przerwa wynosząca maksymalnie 60 dni, to okresy sprzed przerwy również będą wliczane do jednego okresu zasiłkowego. Nie ma znaczenia rodzaj choroby. Wyjątek natomiast stanowią te występujące w okresie ciąży.

Dla ułatwienia podamy Ci przykład:

Pracownik zachorował w 2021 r. i po wyczerpaniu 182 – dniowego okresu zasiłkowego przebywał przez 4 miesiące na świadczeniu rehabilitacyjnym, do 14 marca 2022 r. Odzyskał zdolność do pracy. Pracował od 15 marca 2022 r. do 4 kwietnia 2022r. Zachorował 5 kwietnia 2022 r. na inne schorzenie niż poprzednio. Ponieważ od ostatniego okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego nie minęło 60 dni, pracownik nie uzyska świadczenia chorobowego za okres choroby w kwietniu 2022 r. Według nowych regulacji kolejna niezdolność do pracy jest wliczana do poprzedniego okresu zasiłkowego, który został już wyczerpany.

Art. 8, art. 9 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1133 ze zm.) mówią, iż:

 • niezdolności do pracy, między którymi przerwa nie przekracza 60 dni, wliczane są do jednego okresu zasiłkowego bez względu na to, jakimi chorobami są spowodowane,
 • wypadki przy pracy również wliczają się w listę opisywanych niezdolności.

Mamy nadzieję, że teraz opanowałeś już do perfekcji zasady liczenia okresu zasiłkowego po chorobie.

Wiesz na czym polegają zmiany w regulacjach prawnych i nic w tej kwestii Cię nie zaskoczy. Pozostało nam życzyć Ci dużo zdrowia, byś nie musiał wcielać w życie nowych przepisów prawnych.

Autorem artykułu jest Iwona Hendel, Certyfikowany trener. Zajmuje się prowadzeniem szkoleń od 2012 roku. Wykładowca z zakresu ustalania wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników, zleceniobiorców, menedżerów. Wieloletnia praktyka w działach kadr i płac, począwszy od biura rachunkowego po stanowisko decyzyjne w dziale personalnym firmy. Obecnie trener wewnętrzny – ekspert w międzynarodowej korporacji z zakresu zagadnień prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i wynagrodzeń. Specjalista d/s audytów i doradztwa w/w zakresie.

Pokazuje drogi rozwiązywania problemów poprzez posługiwanie się przepisami prawa, ale również nie stroni od przykładów z życia wziętych, które pozwalają zrozumieć trudne zagadnienia kadrowo-płacowe.

Zapraszamy do e-mailowego newslettera z cyklu “Wiedza i Praktyka w prawie pracy” – comiesięczne zmiany w postaci treści bezpośrednio na Twoją skrzynkę mailową! Zapisz się tutaj >>> 

POLECANY:  kadrowym, księgowym, biurom rachunkowym, właścicielom firm.

Sygnaliści coraz bliżej? Rząd przyjął projekt Ustawy o ochronie sygnalistów z 27 marca 2024 r.
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – nowe odpisy w 2024?
Zgubione świadectwo pracy? Pracodawca nie wystawi duplikatu