Planowanie urlopów

Jak stanowi art. 152 § 1 Kodeksu Pracy pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, a pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym nabył do niego prawo (art. 163 k.p.). Udzielanie urlopów pracownikom powinno odbywać się zgodnie z planem urlopów lub po uzgodnieniu z pracownikiem – na jego wniosek (art. 163 § 1 k.p.).

Plan urlopów, to dokument, w którym uwzględnia się wszystkie urlopy przypadające na dany rok kalendarzowy, w tym:

  • pierwsze oraz kolejne w karierze zawodowej urlopy,
  • urlopy uzupełniające, np. po przekroczeniu stażu uprawniającego do urlopu w wyższym wymiarze, uzyskanie prawa do urlopu z tytułu niepełnosprawności,
  • urlopy niewykorzystane w latach poprzednich, czyli urlopy zaległe – z obowiązkiem udzielenia do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Artykuł dostępny jest dla zalogowanych. Jeśli nie widzisz całego artykułu, to kliknij tutaj aby się zalogować lub zarejestrować bezpłatne konto.

Artykuł napisany przez:

Ewa Bielecka

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Prawa i Administracji – kierunek: Administracja oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji kierunek: Prawo. Długoletni pracownik działu Prawnego w Państwowej Inspekcji Pracy Oddział w Koszalinie, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – na Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej Filia w Koszalinie, wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych – na Politechnice Koszalińskiej, wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych – w Europejskim Centrum Edukacyjnym w Koszalinie. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą, zajmuje się szkoleniami i doradztwem z zakresu prawa pracy. Ekspert z zakresu prawa pracy, specjalista ds. doradztwa kadrowego i regulaminów pracy, doświadczony trener. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy.

Inne wpisy:

Nowe uprawnienia dotyczące czasu pracy dla pracowników – ryzyka dla pracodawcy
Mobbing a dyskryminacja - jakie są różnice oraz jak im przeciwdziałać?
Planowanie urlopów
Nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia dokumentacji pracy zdalnej i kontroli trzeźwości. Nowość - Teczka E.
Czy można zwolnić dyscyplinarnie pracownika leczącego się na chorobę alkoholową?