Planowanie urlopów

Kurs Kadry i Płace od podstaw

Jedyny taki kurs w Polsce, prowadzony przez byłego Inspektora Pracy Daniela Pałygę oraz Iwonę Hendel

Jak stanowi art. 152 § 1 Kodeksu Pracy pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, a pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym nabył do niego prawo (art. 163 k.p.). Udzielanie urlopów pracownikom powinno odbywać się zgodnie z planem urlopów lub po uzgodnieniu z pracownikiem – na jego wniosek (art. 163 § 1 k.p.).

Plan urlopów, to dokument, w którym uwzględnia się wszystkie urlopy przypadające na dany rok kalendarzowy, w tym:

  • pierwsze oraz kolejne w karierze zawodowej urlopy,
  • urlopy uzupełniające, np. po przekroczeniu stażu uprawniającego do urlopu w wyższym wymiarze, uzyskanie prawa do urlopu z tytułu niepełnosprawności,
  • urlopy niewykorzystane w latach poprzednich, czyli urlopy zaległe – z obowiązkiem udzielenia do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Artykuł napisany przez:

Ewa Bielecka

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Prawa i Administracji – kierunek: Administracja oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji kierunek: Prawo. Długoletni pracownik działu Prawnego w Państwowej Inspekcji Pracy Oddział w Koszalinie, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – na Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej Filia w Koszalinie, wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych – na Politechnice Koszalińskiej, wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych – w Europejskim Centrum Edukacyjnym w Koszalinie. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą, zajmuje się szkoleniami i doradztwem z zakresu prawa pracy. Ekspert z zakresu prawa pracy, specjalista ds. doradztwa kadrowego i regulaminów pracy, doświadczony trener. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy.

Sygnaliści coraz bliżej? Rząd przyjął projekt Ustawy o ochronie sygnalistów z 27 marca 2024 r.
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – nowe odpisy w 2024?
Zgubione świadectwo pracy? Pracodawca nie wystawi duplikatu