Planowanie urlopów

Kurs Roztropnego Kadrowca - kadry od podstaw

Jedyny taki kurs w Polsce, prowadzony przez byłego Inspektora Pracy.

Jak stanowi art. 152 § 1 Kodeksu Pracy pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, a pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym nabył do niego prawo (art. 163 k.p.). Udzielanie urlopów pracownikom powinno odbywać się zgodnie z planem urlopów lub po uzgodnieniu z pracownikiem – na jego wniosek (art. 163 § 1 k.p.).

Plan urlopów, to dokument, w którym uwzględnia się wszystkie urlopy przypadające na dany rok kalendarzowy, w tym:

  • pierwsze oraz kolejne w karierze zawodowej urlopy,
  • urlopy uzupełniające, np. po przekroczeniu stażu uprawniającego do urlopu w wyższym wymiarze, uzyskanie prawa do urlopu z tytułu niepełnosprawności,
  • urlopy niewykorzystane w latach poprzednich, czyli urlopy zaległe – z obowiązkiem udzielenia do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Artykuł dostępny jest dla zalogowanych. Jeśli nie widzisz całego artykułu, to kliknij tutaj aby się zalogować lub zarejestrować bezpłatne konto.

Artykuł napisany przez:

Ewa Bielecka

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Prawa i Administracji – kierunek: Administracja oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji kierunek: Prawo. Długoletni pracownik działu Prawnego w Państwowej Inspekcji Pracy Oddział w Koszalinie, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – na Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej Filia w Koszalinie, wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych – na Politechnice Koszalińskiej, wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych – w Europejskim Centrum Edukacyjnym w Koszalinie. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą, zajmuje się szkoleniami i doradztwem z zakresu prawa pracy. Ekspert z zakresu prawa pracy, specjalista ds. doradztwa kadrowego i regulaminów pracy, doświadczony trener. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy.

Czas pracy kierowców – czy wiesz jak go rozliczać?
Siła wyższa jako nowy rodzaj urlopu. Sprawdź, kiedy możesz z niego skorzystać
Nadgodziny: jak je skutecznie zorganizować?