Jak najprościej zatrudnić uchodźcę z Ukrainy – Krok po kroku

Kurs Kadry i Płace od podstaw

Jedyny taki kurs w Polsce, prowadzony przez byłego Inspektora Pracy Daniela Pałygę oraz Iwonę Hendel

Zapewne posiadasz wiedzę na temat bieżących wiadomości odnośnie naszych wschodnich sąsiadów. Sytuacja, w której się znaleźli wstrząsnęła nie tylko Polską, ale także całym światem. Jako naród mamy w sobie sporo empatii, dlatego też w naszych sercach rodzi się potrzeba pomocy.

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz pomóc osobom z Ukrainy? Posiadasz deficyt pracowników i chętnie zatrudnisz Ukraińca? Zastanawiasz się jak w prosty sposób tego dokonać? Nic bardziej trudnego! Przestawimy Ci krótką instrukcję, która rozwieje wszystkie Twoje wątpliwości.

Potrzebne informacje na początek:

 1. Ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawa z dnia 23 marca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa stanowią podstawę prawną pomocy dla uchodźców. Przepisy te są cennym źródłem ważnych informacji. 
 2. Na terytorium naszego kraju przybywa wielu wschodnich sąsiadów z Ukrainy. Znaczną większość stanowią kobiety, dzieci, osoby starsze oraz schorowane. 
 3. Nie wiemy jak długo będziemy gościć potrzebujących uchodźców. Czy będą to tygodnie, miesiące, a może lata? 
 4. Rodzi się w nas chęć pomocy. Pragniemy podać im przyjacielską dłoń oraz niezbędne wsparcie socjalne. Chcemy, by nasi potrzebujący sąsiedzi byli samodzielni oraz starali się normalnie funkcjonować pomimo tragedii, jaka ich dotknęła. 
 5. Niektórzy uchodźcy znają nasz język, ale z reguły potrzebują pomocy, by w pełni pokonać wszelkie bariery komunikacyjne.

Czy wiesz jaką ilość dokumentów musisz uzupełnić, by w swoim przedsiębiorstwie zatrudnić obcokrajowca? Jak dopilnować wszystkich formalności i bezbłędnie zrealizować niezbędne procedury? Odpowiedź na nurtujące Cię kwestie znajdziesz poniżej!

 1. Będąc pracodawcą masz możliwość zatrudniania zarówno kobiet jak i mężczyzn pochodzących z Ukrainy. Jeśli mowa o płci męskiej, to należy zaznaczyć, iż w obecnej sytuacji nie mają oni możliwości opuszczania swojego kraju. Muszą bowiem bronić granic państwowych, nawet jeśli pracowali już wcześniej w Polsce. 
 2. Umożliwienie kobietom pracy wiąże się z zapewnieniem miejsc w żłobkach, przedszkolach i szkołach dla ich dzieci. Polska rzeczywistość pokazuje jednak spory problem odnośnie miejsca w tych placówkach. Artykuł 25 ustawy z 12 marca 2022 r. proponuje rozwiązanie tego kłopotu. Sugeruje wójtom, burmistrzom bądź prezydentom miasta otwarcie punktu dla małych dzieci. A może Ty jako pracodawca założysz taki punkt u siebie? Będzie to świetna okazją do pomocy! 
 3. Nasz kraj zaproponował potrzebującym sąsiadom różnego rodzaju wsparcie. Jednym z nich jest możliwość uzyskania numeru PESEL. Wszelkich formalności można dokonać w urzędzie gminy. Dodatkowo kobiety mające dzieci mogą comiesięcznie otrzymywać 500+. Stanowi to realne wsparcie dla matek, które znalazły się w wyjątkowo trudnej sytuacji. Posiadanie konta bankowego, na które będą przelewane środki pieniężne jest wymogiem tego świadczenia. Warto więc skorzystać z pomocy fachowego tłumacza, gdyż kwestie finansowe wymagają odpowiednego doprecyzowania. 
 4. Przekroczenie granicy Ukrainy po 24 lutym 2022 r. daje możliwość zatrudniania obcokrajowców według uproszczonej procedury. Czy wiesz na czym to polega? Poniższe kwestie pomogą Ci zrozumieć istotę zatrudnienia. Przede wszystkim:
 • Musisz sprawdzić datę przekroczenia granicy przez uchodźcę z Ukrainy. Jeśli miało to miejsce po 24 lutym 2022 roku, to procedura zatrudnienia będzie wyglądała tak samo jak w przypadku każdego pracownika pochodzącego z Polski,
 • Pamiętaj, iż musisz wykonać niezbędne badania lekarskie. Problemem dla pracodawcy zatrudniającego Ukraińca może być bariera językowa, dlatego warto skorygować, czy dana placówka medyczna dysponuje personelem władającym językiem ukraińskim. Jeśli nie, to zalecamy skorzystać z pomocy tłumacza przy dopełnianiu wszelkich formalności, 
 • Wiedz, że należy przeszkolić przyszłego pracownika z BHP. Tutaj również niezbędna może być pomoc osoby biegle posługującej się językiem ukraińskim,
 • Jako pracodawca musisz spełnić wszystkie wymogi formalne. Zatrudnienie obcokrajowca należy zgłosić do Powiatowego Urzędu Pracy. Masz na to 14 dni od podjęcia zatrudnienia przez osobę z Ukrainy. Reguluje to artykuł 22 ustawy z 12 marca 2022 r.

Ważne! Poniżej znajdują się informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy. Muszą one zawierać:

 • nazwę albo imię ( imiona) i nazwisko, 
 • adres siedziby albo miejsca zamieszkania, 
 • numer telefonu lub adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym, 
 • numer identyfikacyjny NIP i REGON – w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, albo numer PESEL – w przypadku osoby fizycznej,
 • numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia – w przypadku podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy, który prowadzi agencję zatrudnienia świadczącą usługi pracy tymczasowej, 
 • symbol PKD oraz opis wykonywanej działalności związanej z pracą obywateli Ukrainy.

Z kolei dane osobowe obywatela Ukrainy wymagają: 

 • imienia (imion) i nazwiska,
 • daty urodzenia, 
 • płci, 
 • obywatelstwa, 
 • rodzaju, numeru i serii dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego lub pozwalającego ustalić tożsamość oraz państwo, w którym wydano ten dokument, 
 • numeru PESEL – o ile został nadany;

Rodzaj umowy pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a obywatelem Ukrainy musi zawierać:

 • stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy, 
 • miejsce wykonywania pracy

Autorem treści jest Daniel Pałyga – Absolwent Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Ekonomicznego na kierunku Administracja. Ukończył także Studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Były Inspektor Pracy z Opola zajmujący się tematyką związaną z kontrolą prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalnością zatrudnienia. Od 1997 r. związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi.

Posiada szerokie doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz praktyk stosowanych przez podmioty prywatne. Przez 11 lat pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, wcześniej pracował w agencji pracy, gdzie realizował projekty związane z zatrudnianiem osób poza granicami Polski, pracą tymczasową, doradztwem personalnym. Posiada ponad 5-letnie doświadczenie w urzędach zajmujących się kontrolą legalności zatrudnieni.

Zapraszamy na “Wiedza i Praktyka w podatkach” – co miesięczny newsletter w postaci treści bezpośrednio na Twoją skrzynkę mailową! Zapisz się tutaj >>> 

POLECANY: księgowym, kadrowym, biurom rachunkowym, właścicielom firm.

Sygnaliści coraz bliżej? Rząd przyjął projekt Ustawy o ochronie sygnalistów z 27 marca 2024 r.
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – nowe odpisy w 2024?
Zgubione świadectwo pracy? Pracodawca nie wystawi duplikatu