Projekt skierowany jest do sektora MŚP. Zasady w BUR dają szansę na skorzystanie z dofinansowania również przedsiębiorcom którzy nie zatrudniają pracowników.
Operatorem w powiecie rzeszowskim jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Obecnie można się starać o dofinansowanie na przeszkolenie pracowników między innymi z:

1. Kurs menadżerski dla Zarządzających
2. Cyberbezpieczeństwo
3. Excel + Office
4. Język angielski
5. Rachunkowość, Kadry i Płace

NABORY I KRYTERIA:
Planowane nabory mają być realizowane we wrześniu w podziale na poniższe kryteria:
1.    Nabory na studia podyplomowe;
2.    Nabory dla mężczyzn z mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa;
3.    Nabory dla małych i średnich przedsiębiorstw bez ograniczeń co do uczestnika.

POZIOMY DOFINANSOWANIA:
a. mikroprzedsiębiorstwa – podstawowy poziom dofinansowania 70%, maksymalny poziom dofinansowania 80%;
b. małe przedsiębiorstwa – podstawowy poziom dofinansowania 60%, maksymalny poziom dofinansowania 70%;
c. średnie przedsiębiorstwa – podstawowy poziom dofinansowania 50%, maksymalny poziom dofinansowania 60%.

LIMITY ŚRODKÓW:
Limity wydatkowania środków przypadające na przedsiębiorstwo oraz pracownika:
a. mikroprzedsiębiorstwo – limit 16 000,00 PLN (słownie: szesnaście tysięcy złotych), limit na pracownika 8 000,00 (słownie: osiem tysięcy złotych);
b. małe przedsiębiorstwo – limit 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych), limit na pracownika: 8 000,00 (słownie: osiem tysięcy złotych);
c. średnie przedsiębiorstwo – limit 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) – limit na pracownika: 8 000,00 (słownie: osiem tysięcy złotych).