Rotacja pracowników w branży IT jest wyższa niż przeciętny wynik na rynku, a jednym z najczęściej wymienianych powodów wcale nie jest wynagrodzenie, lecz brak klarownej informacji zwrotnej i słaba motywacja zespołu przez osobę Zarządzającą.

Wychodząc naprzeciw potrzebie podnoszenia kwalifikacji managerskich, Polska Agencja Przedsiębiorczości we współpracy z regionalnymi Operatorami ogłosiła konkurs AKADEMIA MENEDŻERA, w której można ubiegać się o dofinansowanie na warsztaty.

DATY NABORÓW

Najbliższy nabór wniosków dla makroregionu w którym znajduje się powiat rzeszowski rusza na przełomie wrzesień / październik b.r. dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Po zakończeniu wskazanego naboru, cyklicznie będą ogłaszane kolejne aż do zakończenia konkursu, czyli do 31.07.2022.

Operatorem w województwie podkarpackim jest Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

Warsztaty skierowane są dla właścicieli i kierowników firm, oraz osób które są przewidziane do awansu na stanowisko zarządzające z sektora MŚP.

Obecnie nabór prowadzony jest wyłącznie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Ważne jest to, aby przedsiębiorstwo miało zbudowaną strukturę organizacyjną, gdzie można wskazać co najmniej kierowników działów. 

OPIS KONKURSU

Uzyskanie dofinansowania jest możliwe po przeprowadzeniu dla firmy Analizy Potrzeb Rozwojowych. Jest to dokument opisujący firmę, jej strukturę oraz braki i potrzeby szkoleniowe. Dokument ma za zadnie zdiagnozować potrzeby przedsiębiorstwa oraz luki kompetencyjne właścicieli, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego.

Zajmujemy się pomocą w przygotowaniu takiego dokumenty dla firmy. Dzięki temu mogą Państwo przystąpić do programu mając już Analizę potrzeb, która umożliwi sporządzenie wniosku i refundację kosztów za usługę szkoleniową. Wielkość refundacji to aż 80% wartości szkolenia.

WAŻNE WYTYCZNE:

  1. Jedna firma może przystąpić do programu Akademia Menadżera tylko jeden raz – dlatego zachęcamy do zgłoszenia od razu wszystkich osób, które mogą aplikować
  2. Maksymalna kwota refundacji (dofinansowania) przypadająca na jednego Pracownika przedsiębiorstwa wynosi 7500,00 zł.
  3. Limit refundacji (dofinansowania) przypadający na małe przedsiębiorstwo wynosi –22.500,00 zł, natomiast na średnie przedsiębiorstwo –30.000,00 zł.

INFORMACJE O SZKOLENIU WEKTORA WIEDZY

W odpowiedzi na zapotrzebowanie firm, które chcą przeszkolić kadrę menadżerską, oraz dając szansę startu w konkursie, nasza firma przygotowała produkt o tożsamej. Ubiegać się o dofinansowanie można się za pomocą bazy Usług Rozwojowych, na której umieszczone są karty usługi naszego szkolenia: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/dostawca-uslug/podglad?id=43371 

Celem Kursu Menedżerskiego dla Zarządzających jest podniesienie praktycznej wiedzy dotyczącej zarządzania. Kurs menedżerski można odbyć stacjonarnie w Rzeszowie oraz w Krakowie, bądź Online, oraz kładzie on nacisk na takie cele jak:

– efektywne zarządzanie zespołem,
– komunikacja w zarządzaniu,
– zarządzanie sobą i zadaniami w czasie,
– w tym delegowanie zadań,
– negocjacje oraz techniki i mechanizmy wywierania wpływu i perswazji
–  zarządzanie zmianą w organizacji.

WSPÓŁPRACA Z NAMI

Współpraca z naszą firmą jest jasna i klarowna. Poniżej przedstawiamy kilka kroków, które pozwolą uczestniczyć w szkoleniu i zdobyć refundację środków:

  1. Podpisz z nami umowę
  2. Odpowiedź na kilka pytań, dzięki którym pomożemy w sporządzeniu analizy Potrzeb Rozwojowych
  3. Wypełnij nasz formularz zgłoszeniowy na szkolenie
  4. My za Ciebie sporządzimy wniosek wraz z załącznikami
  5. Po otrzymaniu decyzji korzystaj z szkolenia i podnoś swoje kompetencje
  6. Po zakończeniu szkolenia pomożemy Ci się rozliczyć, abyś mógł/ mogła otrzymać refundację kosztów