Otrzymaj dofinansowanie na wsparcie szkoleniowe w MŚP w obszarze zarządzania dla kadry menedżerskiej

Na co możesz przeznaczyć nawet 80% dofinansowania?

Usługi doradcze i szkoleniowe które pozwolą:

1. zdiagnozować: potrzeby MŚP przedsiębiorstwa oraz luki kompetencyjne właścicieli, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego.

2. przeszkolić menadżerów przedsiębiorstw z sektora MSP, w tym: właścicieli, pracowników zatrudnionych na kierowniczym stanowisku, pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo, to takie, które odpowiadają na potrzeby wynikające z diagnozy oraz mieszczą się w Opisie uniwersalnych kompetencji menadżerskich.

Pozostaw dane kontaktowe, a przedstawimy Ci najlepsze możliwości dostosowane do Twoich potrzeb!

Zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji w Polsce:

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa:

 • planujące przeszkolić osoby na stanowiskach kierownicze lub osoby przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze;
 • spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;
 • zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.

  Pierwszeństwo w otrzymaniu wsparcia będą mieli ci przedsiębiorcy lub ich pracownicy, którzy dotychczas nie korzystali ze wsparcia na usługi rozwojowe (szkolenia, doradztwo, itp.). W ramach Akademii Menadżera MŚP 2 wsparcie mogą otrzymać również przedsiębiorstwa, które:

   1. brały w ramach Akademii Menadżera MŚP jednak otrzymały wsparcie tylko na opracowanie analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa, lub
   2. wydelegowały do Akademii Menadżera MŚP tylko część z pracowników objętych analizą potrzeb rozwojowych. W takim przypadku przedsiębiorca będzie mógł wydelegować do udziału w Akademii Menadżera MŚP 2 pracowników nieobjętych wsparciem w ramach Akademii Menadżera MŚP.

  O nas

  5/5

  5/5 Tak oceniają nas nasi klienci. Zobacz więcej tu.

  Od lat wspieramy naszych kursantów w drodze po środki, dzięki którym nasi klienci oszczędzają między 50, a 100% wartości inwestycji. Jesteśmy w stanie pomóc Ci w formalnościach w przypadku starania się o dofinansowanie kursów językowych jak każdych innych który potrzebujesz! 

  Pozostaw dane kontaktowe, a przedstawimy Ci najlepsze możliwości dostosowane do Twoich potrzeb!

  Skip to content