Tarcza antykryzysowa szkolenie online

Wsparcie dla Firm i Pracowników w Ramach Tarczy Antykryzysowej - szczegóły organizacyjne szkolenia online

Czas trwania szkolenia
4 godziny zegarowe
+ 30 minut na pytania

Darmowe konsultacje
w ciągu 7 dni od szkolenia
z prowadzącym

Materiały szkoleniowe
kluczowe informacje
w wersji elektronicznej

Cena szkolenia
249 zł brutto
za osobę

Wsparcie dla firm i pracowników w ramach tarczy - najbliższe terminy szkoleń online

Brak zaplanowanego terminu
Zostaw nam informację,
że potrzebujesz tego szkolenia!

Dlaczego to szkolenie online jest dla Ciebie

W związku z panującą epidemią większość przedsiębiorstw notuje straty, a wielu z nich grozi upadek. Praca zdalna, opieka nad dziećmi, obniżony wymiar etatu – to wszystko wprowadza wiele komplikacji w dokumentacji i rozliczeniach. Dodatkowym wyzwaniem dla firm jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, a co za tym idzie, ograniczanie rozprzestrzeniania wirusa

Nasze szkolenie łączy wszystkie te zagadnienia. Dowiesz się na nim jak będą działać przepisy Tarczy Antykryzysowej, poznasz najnowsze orzeczenia i stanowiska z zakresu prawa pracy, a także nowe uprawnienia i obowiązki pracodawców. Nasz ekspert dokładnie wyjaśni wszystkie kwestie, kluczowe dla sprawnego działania firmy, w czas przestoju ekonomicznego.

Przygotuj na szkolenie nurtujące Cię pytania – nasz trener rozwieje Twoje wątpliwości.
Przyjdź na szkolenie i wyjdź z wiedzą na temat tego jak wykorzystać wsparcie dla firm i pracowników w ramach Tarczy Antykryzysowej

Wsparcie Dla Firm i Pracowników - program szkolenia online

1. Obowiązki i prawa pracodawcy związane z COVID-19:
· wprowadzenie zmian w organizacji stanowisk pracy w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2,
· komunikat MRPiPS i MEN w sprawie pracowników młodocianych,
· wprowadzenie pracy zdalnej,
· zawieszenie stosowania warunków zatrudnienia,
· wprowadzenie przestoju ekonomicznego,
· wprowadzenie elastycznych form czasu pracy,
· upływ terminu ważności badań wstępnych, okresowych i kontrolnych ,
· nowe zasady przeprowadzania szkoleń wstępnych oraz wydłużenie terminu obowiązywania szkoleń okresowych i kontrolnych,
· upływ terminu ważności dokumentów potwierdzających posiadanie określonych uprawnień lub kwalifikacji – projekt w TA 3.0,
· podróż służbowa w rejony, gdzie występuje koronawirus,
· zwiększenie limitów świadczeń z ZFŚS, z funduszy związków zawodowych i innych źródeł,
· zmiana wysokości kwot wolnych od potrąceń w konkretnych przypadkach i na zasadach określonych w projekcie TA 3.0,
· okresy niewykonywania, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z COVID-19 podlegające w niektórych przypadkach uwzględnieniu jako okresy wykonywania tej pracy – TA 3.0.

2. Świadczenia przysługujące z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa:
· zasiłek chorobowy a poddanie się kwarantannie lub izolacja ubezpieczonego w związku z powrotem z zagranicy,
· zasiłek opiekuńczy – kolejny okres przedłużenia od 4.05.br. – projekt TA 3.0,
– na zdrowe dziecko do lat 8,
– na dzieci niepełnosprawne do lat 18,
– na dzieci, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
· zasiłek rehabilitacyjny a upływ terminu ważności,
· dokumentacja stanowiąca podstawę wypłaty świadczeń – wyjaśnienia ZUS.

3. Orzeczenie o niepełnosprawności a upływ terminu ważności.

4. Obowiązki zamawiającego w związku z wypłatą świadczenia postojowego dla wykonawców umów o dzieło i świadczących pracę w ramach umów zlecenia – zmiana w TA 2.0.

5. Przesunięcie terminów wdrożenia PPK.

6. Odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty należności lub zwolnienie z obowiązku zapłaty składek ZUS :
· odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek,
· zwolnienie z obowiązku zapłaty składek ZUS,
· dofinansowanie w ramach świadczeń na ochronę miejsc pracy i dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń,
· zmiana wysokości przychodów kwalifikujących do zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – TA 3.0.

7. Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców:
· wypłata kolejnego świadczenia w następnym miesiącu po wypłacie wcześniejszego świadczenia,
· zasady wypłaty kolejnego świadczenia – TA 2.0,
· projektowane zmiany w TA 3.0.

8. Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych (zmiana definicji przedsiębiorcy w TA 2.0 i TA 3.0).

9. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń.

10. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (samozatrudniony).

11. Dofinansowanie części kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników młodocianych.

12. Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy.

13. Prowadzący odpowie na wybrane pytania uczestników.

UWAGA! Przepisy związane z Tarczą Antykryzysową zmieniają się dynamicznie.
Zapewniamy, że w dniu szkolenia przekażemy najbardziej aktualne informacje.

Tarcza antykryzysowa - prowadzący

Małgorzata Grajewska praktyk i wykładowca studiów podyplomowych Kadry i Płace w Praktyce. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, specjalizacja – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Przez wiele lat zdobywała doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa pracy oraz administracji kadr i płac, prowadząc działy personalne w firmach o różnym profilu. Ukończyła Szkołę Trenerów Metrum. Od ponad 7 lat funkcjonuje jako trener szkoleń z tematyki prawa pracy oraz kadr i płac. Od pięciu lat prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie szkoleń, w tym e-learning oraz doradztwa kadrowo-płacowego. Przeprowadziła ponad 3 000 godzin szkoleniowych.

Najbliższe terminy szkoleń online

Brak zaplanowanego terminu
Zostaw nam informację,
że potrzebujesz tego szkolenia!