Kadry i Płace 2024 r.

kompendium wiedzy Kadrowego

Hotel Kudowa**** Manufaktura Relaksu, Kudowa Zdrój, 25-27 września 2024r.

W 2024 roku będziemy stosować zmiany w prawie pracy, jakie zostały wprowadzone w ubiegłym roku, a co istotne, dotyczą one praktycznie wszystkich pracodawców oraz pracowników. Są to zmiany m.in. w obszarze: siły wyższej, urlopu opiekuńczego, konieczności uzasadniania wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, nowych uprawnieniach rodzicielskich, a także zmianach w zakresie czasu pracy.

W pierwszych dniach szkolenia dowiesz się, jak system premiowania wpływa na sposób naliczenia składników na liście płac, a także poznasz szczególne przypadki, w jakich są naliczane wynagrodzenia oraz zasady, jakimi potrzebujesz się kierować przy naliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Poznasz także sposoby na unikanie błędów przy ustalaniu prawa do świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa.

Celem ostatniego dnia szkolenia jest przekazanie Ci wiedzy w zakresie już stosowanych rozwiązań i potencjalnych zagrożeń dla organizacji po zmianach w Kodeksie pracy, jak również usystematyzowanie i uzupełnienie posiadanych informacji dotyczących przede wszystkim implementacji dyrektywy work – life balance, pracy zdalnej i kontroli trzeźwości pracowników.

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez praktyków w zakresie zmian w prawie pracy oraz płac, co pozwoli na przedstawienie ciekawych interpretacji oraz przykładów wziętych z życia.

Na szkolenie zapraszamy w szczególności:

Dlaczego warto być na tym szkoleniu?

Program szkolenia [3 dni]:

TEMAT 1 – SKŁADNIKI WYNAGRODZEŃ

Moduł I  – Regulacje dotyczące premii.

Jak system premiowania  wpływa na sposób naliczenia składników na liście płac?

 • Zmiany zasad premiowania i ich wpływ na podstawę zasiłkową.
 • Czy premie za pracę są wliczane do wynagrodzenia za czas urlopu?

 

Moduł II  –  Obligatoryjne i fakultatywne składniki wynagrodzeń – rozliczenie listy płac.

Świadczenia wyłączone z podstawy wymiaru składek, a przychody zwolnione z opodatkowania:

 • świadczenia przysługujące na podstawie przepisów bhp (badania lekarskie, szczepienia, ekwiwalent za używanie i pranie odzieży, dopłata do okularów),
 • świadczenia socjalne (dopłaty do wypoczynku, karty sportowe, pomoc materialna, wycieczki, itp.),
 • odszkodowania, zadośćuczynienia,
 • zapomogi losowe finansowane ze środków obrotowych i ZFŚS – warunki zwolnienia z podatku
  i składek ZUS,
 • świadczenia dla pracowników za częściową odpłatnością – zaliczki na PIT, a składki ZUS.

TEMAT 2 – PRAKTYCZNE ASPEKTY NALICZANIA WYNAGRODZEŃ. 

Moduł I   – Naliczenia list płac składkowo-podatkowe.

Przykłady naliczania list płac od brutta do netta, ustalanie zaliczki na podatek dochodowy po zmianach ustawy o PIT:

 • rozliczanie od brutta do netta list płac z zastosowaniem różnych schematów podatkowych (koszty uzyskania przychodu, kwota zmniejszająca podatek również 1/12, 1/24 i 1/36, ulgi podatkowe),
 • formularz PIT-2 –  jakie problemy wynikają przy stosowaniu oświadczeń pracowników i możliwość stosowania na wzorach własnych pracodawców,
 • stosowanie ulg podatkowych z uwzględnieniem orzecznictwa,
 • naliczanie wynagrodzenia w przydatkach szczególnych,
 • zasady naliczania składek na ubezpieczenia społeczne,
 • zasady naliczania składki na ubezpieczenia zdrowotne,
 • stosowanie ograniczania składki zdrowotnej do wysokości podatku obliczonego, 
 • zasady naliczania składek na PPK,

 

Moduł II  –  Zasiłki – anatomia trudnych przypadków.

Zasady ustalania podstawy zasiłkowej w przypadkach szczególnych:

 • różne terminy wypłaty – wpływ na ustalenie podstawy,
 • w jakich przypadkach ustalać podstawę do kolejnego zasiłku ponownie, a kiedy podstawa pozostaje bez zmian?
 • czy zmiana wymiaru czasu pracy powoduje przeliczania podstawy?
 • czy zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę ma wpływ na ustalenie podstawy wymiaru zasiłku?
 • urlop wypoczynkowy w podstawie wymiaru zasiłku,
 • składniki periodyczne, zmiana regulaminu – jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku?
 • umowy cywilnoprawne z pracownikiem w podstawie zasiłku.

 

Jak unikać błędów przy ustalaniu prawa do różnych świadczeń z tytułu choroby lub macierzyństwa.

TEMAT 3 – KADRY 2024 R. – AKTALNE PRZEPISY WYNIKAJĄCE Z KODEKSU PRACY OKIEM PRAKTYKA.

Kontrola trzeźwości pracowników w miejscu pracy – czyli jak wprowadzać i kiedy warto takie rozwiązanie stosować na zasadach wewnętrznych.

 • co może, a czego nie może kontrola trzeźwości prowadzona przez organy publiczne,
 • w jaki sposób wprowadzać kontrolą trzeźwości pracowników przez pracodawców,
 • w jaki sposób można wykonywać wyrywkową kontrolę, lub jakie są możliwości zbadania wszystkich pracowników,
 • sposoby prowadzenia dokumentacji kontroli trzeźwości,
 • czy pracodawca powinien samodzielnie prowadzić kontrolę na obecność innych środków odurzających w organizmie pracownika, czy lepiej wezwać służby publiczne.

 

Praca zdalna – zasady i zagrożenia dla pracodawców w zakresie pracy zdalnej.

 • w jaki sposób ustala się miejsce wykonywania pracy zdalnej przez pracodawcę w umowie o pracę,
 • czy istnieje konieczność posiadania regulaminu pracy zdalnej oraz wymagane zapisy w regulaminie, 
 • czy obowiązek zawierania porozumienia z pracownikami dotyczącego pracy zdalnej jest konieczny,
 • jak kalkulować ekwiwalent za korzystanie z mediów oraz ze sprzętu prywatnego,
 • jakie są obowiązki pracodawcy przy pracy zdalnej w zakresie zapewnienia wyposażenia, 
 • w jaki sposób rozliczać pracowników z mienia powierzonego stosowanego przy pracy zdalnej,
 • jak rozliczać czas pracy,
 • jakie są  wymogi w zakresie RODO, przy pracy zdalnej,
 • w jakim zakresie można kontrolować, nadzorować i sprawdzać efekty pracy zdalnej, 
 • jakie są warunki bhp oraz jak prowadzić postępowanie powypadkowe przy pracy zdalnej,
 • w jaki sposób przeprowadzać ocenę ryzyka zawodowego,
 • kiedy nie może być wprowadzona praca zdalna,
 • jak traktować uregulowania dot. okazjonalnej pracy zdalnej w wymiarze do 24 dni w roku.

 

Konieczność wprowadzania zmiany w zakresie monitorów i stanowisk pracy przy stosowaniu
w organizacji przy pracy zdalnej – obowiązuje od 17.11.2023 r.

 • jakie i czy powinny być monitory dostarczane pracownikom,
 • czy pracownikowi należą się podstawki pod monitor,
 • jak rozliczamy okulary i szkła kontaktowe,
 • jakie są zmiany w zakresie zapewnienie regulacji podłokietników w krzesłach. 

 

Zmiany w Kodeksie Pracy obowiązujące od 2023 r. do teraz.

 • co powodują zmiany w zakresie pojęcia dyskryminacji,
 • jak należy interpretować nowy wymiar umów na okres próbny,
 • czy istnieje konieczność uzasadnienia wypowiedzeń umów na czas określony oraz konsultacji związkowej w zakresie wypowiedzenia,
 • jakie realne zagrożenia czychają na pracodawców po zniesieniu powszechności zakazu konkurencji,
 • kiedy i jak stosować zmiany w treści umów o pracę,
 • w jaki praktyczny sposób podchodzić do rozszerzenia obowiązków informacyjnych wobec pracodawcy,
 • jak rozliczać czas pracy po zmianach w szkoleniach pracownika oraz jakie szkolenia pracodawca winnien ustalić, 
 • jakie są kolejne obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy za informowanie o warunkach pracy
  i płacy w art. 94 KP,
 • jak są konsekwencje karanie dla pracodawców za niewypełnianie nowych obowiązków – nowe kary w art. 281 KP.

 

Zamiany w Kodeksie Pracy w związku z Dyrektywą Work-life balance.

 • jaki jest zakres zmian przepisów o rodzicielstwie od 2023 r.,
 • jak należy interpretować dwa miesiące urlopu rodzicielskiego dla każdego z rodziców bez możliwości przeniesienia (9 tygodni urlopu dla ojców dziecka),
 • kiedy i dla kogo się  należy urlop opiekuńczy,
 • jakie nowe zagrożenia mogą się pojawić przy sile wyższej,
 • co oznacza nowe uprawnienie rodziców – elastyczna organizacja pracy dla rodziców dzieci do 8 roku życia,
 • w jakim zakresie obowiązuje zakaz zwalniania i podejmowania działań zmierzających do zwolnienia pracowników występujących z wnioskami o urlopy,
 • w jaki sposób musi się zmieniać organizacja ze względu na możliwość składania wniosków o urlopy dla rodziców w wersji papierowej i elektronicznej. 

 

Zmiany w dokumentacji pracowniczej, nowa część akt osobowych E w oraz zmiany w treści świadectwa pracy.

Prowadzący szkolenie:

Iwona Hendel

Certyfikowany trener, zajmuje się prowadzeniem szkoleń od 2012 roku. Jest wykładowcą z zakresu ustalania wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników, zleceniobiorców, menedżerów. Posiada wieloletnią praktykę w działach kadr i płac, począwszy od biura rachunkowego po stanowisko decyzyjne w dziale personalnym firmy.

Obecnie również trener wewnętrzny – ekspert w międzynarodowej korporacji z zakresu zagadnień prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i wynagrodzeń. Specjalista d/s audytów i doradztwa w/w zakresie. Pokazuje drogi rozwiązywania problemów poprzez posługiwanie się przepisami prawa, ale również nie stroni od przykładów z życia wziętych, które pozwalają zrozumieć trudne zagadnienia kadrowo-płacowe.

Współpraca ze szkołami wyższymi i placówkami szkoleniowymi. Wykłady i ćwiczenia dla studentów studiów podyplomowych. Szkolenia i seminaria dla uczestników kursów doskonalących. Szkolenia grupowe i indywidualne dla pracowników działów personalnych i menedżerów.

Daniel Pałyga

Daniel Pałyga

Absolwent Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Ekonomicznego na kierunku Administracja. Ukończył także Studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Były Inspektor Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu.

Wieloletni trener oraz wykładowca na uczelni wyższej, który od 2012 r. który przeprowadza szkolenia dla podmiotów publicznych i prywatnych. Specjalista z zakresu prawa pracy, legalności zatrudnienia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. W trakcie wykonywania pracy w PIP Opole wielokrotnie wykonywał swoje obowiązki przy współpracy ze Strażą Graniczną jednostką w Opolu, Komendami Powiatowymi Policji na terenie województwa Opolskiego, prowadził szkolenia dla jednostek publicznych z ramienia PIP w Opolu np. Urzędów Pracy i Szkół.

Od 1997 r. związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz praktyk stosowanych przez podmioty prywatne.

Miejsce szkolenia:

Hotel Kudowa **** Manufaktura Relaksu, Kudowa Zdrój

Stylowy, czterogwiazdkowy Hotel Kudowa****  Manufaktura Relaksu  położony w sercu Kudowy Zdroju, w sąsiedztwie gór stołowych,  7 minut spacerem od Parku Zdrojowego i Pijalni Wód Mineralnych. 

Dokonała lokalizacja w samym centrum uzdrowiska, sprzyja długim spacerom i regeneracji po intensywnym dniu. Hotel dysponuje  komfortowo urządzonymi pokojami i apartamentami. Urządzone z wielką starannością wnętrza hotelu zapewniają Gościom doskonały wypoczynek. 

Ogromnym atutem Hotelu jest  Wellness & SPA z krytymi basenami i kompleksem saun, z których możesz korzystać wieczorem po szkoleniu. Zobacz galerię  >>

Co dokładnie otrzymujesz?

 

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, miejsca szkolenia, programu oraz wykładowców z przyczyn od niego niezależnych.

Rezerwuj miejsce

2500 zł netto

Osoby zainteresowane możliwością starania się o dofinansowanie szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu otrzymania indywidualnej wyceny.

Pytania i rezerwacje:

alek

Aleksy Kotala

17 283 10 23

Województwa:
Dolnośląskie
Zachodniopomorskie
Podlaskie
Warmińsko-Mazurskie
Podkarpackie
Lubuskie

unnamed

Ksenia Domin

17 283 10 47

Województwa:
Opolski
Pomorskie
Łódzkie
Świętokrzyskie
Śląskie
Małopolskie

Lidia Jawniak

Lidia Jawniak

17 865 25 21

Województwa:
Wielkopolskie
Mazowieckie
Kujawsko-Pomorskie
Lubelskie