Pracujesz w dziale finansowo-księgowym lub  jesteś odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji środków trwałych?

Zapraszamy Cię na nasze szkolenie!

Głównym celem szkolenia jest omówienie głównych zasad z zakresu klasyfikacji, ewidencji, amortyzacji, inwentaryzacji i wyceny środków trwałych w oparciu o Ustawę o Rachunkowości, nową Klasyfikację Środków Trwałych i KSR nr 11.

Dzięki uczestnictwu w przedmiotowym szkoleniu  nabędziesz wiedzę w zakresie dotyczącym ewidencji, wyceny, amortyzacji i inwentaryzacji środków trwałych w oparciu o najnowsze przepisy rachunkowe.

Masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości i rozterki? Koniecznie zapoznaj się z ofertą naszego szkolenia. Podczas zajęć nasz ekspert przekaże Ci najważniejsze kwestie dotyczące omawianego zagadnienia.

Terminy: brak terminu
Zapytaj nas o termin
6 godzin zegarowych

Darmowe konsultacje mailowe
w ciągu 7 dni od szkolenia
z prowadzącym

Materiały szkoleniowe
kluczowe informacje
w wersji elektronicznej

Cena szkolenia:
349 zł + VAT

Prowadzący:

Jarosław Stankiewicz – biegły rewident, wysokiej klasy specjalista, trener. Posiada 25-letni staż pracy na stanowiskach głównego księgowego, dyrektora finansowego, prezesa zarządu oraz kontrolera finansowego w dużych i średnich przedsiębiorstwach. Od wielu lat zajmuje się szkoleniami w obszarach m.in. rachunkowości, finansów, zarządzania. Podczas szkoleń i treningów szczególny nacisk kładzie na przekazanie wiedzy popartej licznymi przykładami umiejętne wykorzystanie poznanej wiedzy oraz nabytych umiejętności w pracy codziennej uczestników szkoleń.

Jak wziąć udział w szkoleniu?

Wypełnij krótki formularz zgłoszeniowy.

Potwierdź wpisane informacje, klikając przycisk ‘Zgłaszam się’.

Na podany przez Ciebie adres e-mail otrzymasz od nas potwierdzenie zgłoszenia oraz numer konta, na które należy przelać opłatę za szkolenia.

Przelej opłatę na podane konto i wyślij nam potwierdzenie przelewu.

Dzień przed szkoleniem wyślemy Ci zaproszenie do ‘wirtualnej sali szkoleniowej’. Link w niej zawarty należy kliknąć w dzień szkolenia, aby otworzyć stronę, na której będzie ono transmitowane.

Formularz zgłoszeniowy