Lista szkoleń i kursów

Wybierz wg. kategorii:
Wybierz wg. rodzaju:
Szukaj po województwie:
Szukaj po miastach:
Wybrane filtry – kliknij w krzyżyk aby usunąć i zacząć od nowa.

Wyświetlanie 1–20 z 39 wyników

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne w inwestycjach w nieruchomości – szkolenie

Szkolenie ma na celu kilka tematów: Podstawy prawne w zakresie środków trwałych: Wycena wartości początkowej środków trwałych: Amortyzacja środków trwałych:

399,00 

Raportowanie schematów podatkowych MDR – szkolenie

Już 30 czerwca 2021 zapraszamy na szkolenie online. Nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych wprowadza obowiązek raportowania schematów podatkowych MDR, których

399,00 

Podatek akcyzowy – Szkolenie

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestnika z takimi tematami jak: 1. Regulacji ustawy o podatku akcyzowym informacje wstępne: 2. Zmiany

399,00 

Kontrakty długoterminowe, rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe – szkolenie

Szkolenie ma na celu zapoznać uczestnika z podstaw prawnych rachunkowości usług długoterminowych, Ustawa o rachunkowości art. 34a-d. Ogólne zasady stosowania,

399,00 

Składniki listy płac – jak prawidłowo ustalić kwotę brutto? – szkolenie

Zasady ustalania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca z uwzględnieniem stanowiska MRPiPS. Wynagrodzenie w przypadku niezdolności przypadającej tylko w dni wolne

399,00 

Nawiązanie rozwiązanie i zmiana stosunku pracy – szkolenie

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestnika z najnowszymi praktykami i przykładami a dokładnie:      1. Problematyka w zakresie zagadnień

399,00 

Szkolenie z potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków

Obowiązki pracodawcy związane z dokonywaniem potrąceń: Na etapie zatrudnienia i zwolnienia pracownika, W przypadku zbiegu tytułów egzekucyjnych komorniczych, W przypadku

399,00 

Płace w przypadkach szczególnych – szkolenie

Szkolenie ma na celu przybliżenie uczestnikom: Przychód z tytułu umowy o pracę podlegający zwolnieniu z oskładkowania i/lubopodatkowania. Rozliczanie wynagrodzenia i

399,00 

Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej – Szkolenie

Na co należy zwrócić szczególna uwagę przy prowadzeniu całości dokumentacji pracowniczej oraz omówienie najczęściej popełnianych błędów przy prowadzeniu dokumentacji pracowniczej

399,00 

Umowy cywilnoprawne – prawidłowe ustalanie tytułów do ubezpieczeń i rozliczanie – szkolenie

  Zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób świadczących usługi na podstawie umowy zlecenia. Zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne

399,00 

Obowiązki płatnika, wybrane zagadnienia związane z płatnościami dokonywanymi za jego pośrednictwem – szkolenie

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematami takimi jak: Sankcje przewidziane w kodeksie karnym skarbowym oraz ordynacji podatkowej, związane z 

399,00 

Opodatkowanie dochodów transgranicznych i podatek u źródła – szkolenie

Szkolenie Transgraniczne opodatkowanie dochodów oraz podatek u źródła dotyczy nie tylko przedsiębiorstw międzynarodowych. Z takimi zagadnieniami mogą mieć kontakt przedsiębiorcy

399,00 

Nieobecności w pracy z prawem i bez prawa do wynagrodzenia – szkolenie

Jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie za niepełny miesiąc pracy? Wynagrodzenie za część miesiąca w wyniku ustaniu zatrudnienia lub nawiązania umowy pracę

399,00 

Rachunek przepływów pieniężnych – szkolenie

Celem szkolenie jest zapoznanie uczestników z istotą oraz genezą rachunku przepływów pieniężnych w tym: Zasada kasowa jako podstawa sporządzania rachunku

399,00 

Międzynarodowy obrót towarowy w podatku VAT – Szkolenie

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestnika z: Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) – warunki zastosowania stawki 0% -podsumowanie zmian przepisów 1.07.2020

399,00 

Prawo ubezpieczeń społecznych w praktyce szkolenie

Celem szkolenie jest usystematyzowanie wiedzy na temat podlegania składkom ZUS, omówienie zmian wprowadzonych w 2021, a w szczególności: Zasady podlegania

399,00 

Koszt uzyskania przychodu – szkolenie

Szkolenie ma na celu zobrazowanie praktycznych problemów związanych z ujmowaniem  kosztów podatkowych, możliwość aktywowania kosztu podatkowego w związku z przekazaniem zysku

399,00 

Szkolenie Bezpieczne umowy księgowe

Zasady sporządzania umów księgowych i przykładowe zapisy chroniące księgowych W czerwcu 2021 zapraszamy na szkolenie online. Celem szkolenia jest poznanie

399,00 

Od zatrudnienia do zwolnienia – Szkolenie

28 czerwca 2021, zapraszamy na szkolenie online: ABC Kadrowca - Kadry w Pigułce Cel szkolenia: praktyczne omówienie zagadnień związanych z

399,00 

Praktyczne aspekty rozliczania podatku VAT przez JST – Szkolenie

Zapraszamy na szkolenie online z podatku VAT w JST. Celem szkolenia z rozliczania podatku VAT przez JST jest przedstawienie problematycznych

399,00 

Wybierz kurs/szkolenia wg. kategorii: