Lista szkoleń i kursów

Wybierz wg rodzaju:
Wybierz wg kategorii:
Szukaj po miastach:
Wybrane filtry – kliknij w krzyżyk aby usunąć i zacząć od nowa.

Wyświetlanie 1–20 z 54 wyników

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne w inwestycjach w nieruchomości – szkolenie

Środki trwałe i inwestycje w nieruchomości szkolenie Zwiększanie wartości środków trwałych przez remont, modernizację Szkolenie ze środków trwałych i inwestycjach

399,00 

Raportowanie schematów podatkowych MDR – szkolenie

Już 30 czerwca 2021 zapraszamy na szkolenie online. Nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych wprowadza obowiązek raportowania schematów podatkowych MDR, których

399,00 

Podatek akcyzowy – Szkolenie

Zmiany w akcyzie 2021 Prowadzenie ewidencji akcyzowej, zwolnienia z akcyzy Szkolenie z podatku akcyzowego ma na celu zapoznanie uczestnika z

399,00 

Kontrakty długoterminowe, rezerwy – szkolenie

Szkolenie dla księgowych z kontraktów długoterminowych Szkolenie ma na celu zapoznać uczestnika z podstaw prawnych rachunkowości usług - kontraktów długoterminowych,

399,00 

Szkolenie z podatku VAT w transakcjach międzynarodowych

VAT w transakcjach międzynarodowych szkolenie Transakcje towarowe w obrocie transgranicznym WDT/WNT Cel oraz korzyści z uczestnictwa w szkoleniu z podatku

Składniki listy płac – jak prawidłowo ustalić kwotę brutto? – szkolenie

Ustalanie wynagrodzenia za pracę - szkolenie Zasady ustalania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca z uwzględnieniem stanowiska MRPiPS. Wynagrodzenie w przypadku

399,00 

Nawiązanie, rozwiązanie i zmiana stosunku pracy – szkolenie

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników szkolenie Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestnika z najnowszymi praktykami i przykładami a dokładnie:    

399,00 

Szkolenie z potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków

Potrącenia z wynagrodzeń za pracę, zasiłków, umów - szkolenie Obowiązki pracodawcy związane z dokonywaniem potrąceń: Na etapie zatrudnienia i zwolnienia

399,00 

Płace w przypadkach szczególnych – szkolenie

Naliczenia wynagrodzeń w przypadkach szczególnych Szkolenie z naliczania płac i wynagrodzeń w przypadkach szczególnych ma na celu przybliżenie uczestnikom: Przychód

399,00 

Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej – Szkolenie

Szkolenie dokumentacja kadrowa Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji pracowniczej Na co należy zwrócić szczególna uwagę przy prowadzeniu całości dokumentacji pracowniczej

399,00 

Umowy cywilnoprawne – prawidłowe ustalanie tytułów do ubezpieczeń i rozliczanie – szkolenie

  Zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób świadczących usługi na podstawie umowy zlecenia. Zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne

399,00 

Obowiązki płatnika, wybrane zagadnienia związane z płatnościami dokonywanymi za jego pośrednictwem – szkolenie

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematami takimi jak: Sankcje przewidziane w kodeksie karnym skarbowym oraz ordynacji podatkowej, związane z 

399,00 

Opodatkowanie dochodów transgranicznych i podatek u źródła – szkolenie

Podatek u źródła szkolenie Należności objęte podatkiem u źródła Szkolenie Transgraniczne opodatkowanie dochodów oraz podatek u źródła dotyczy nie tylko

399,00 

Nieobecności w pracy z prawem i bez prawa do wynagrodzenia – szkolenie

Naliczanie wynagrodzeń w praktyce szkolenie z płac Jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie za niepełny miesiąc pracy? Wynagrodzenie za część miesiąca w

399,00 

Uproszczenia VAT od 2021 – szkolenie

Istotne uproszczenia w podatku VAT od 01.01.2021r Szkolenie z uproszczeń w podatku VAT od stycznia 2021r ma na celu zapoznanie

Rachunek przepływów pieniężnych – szkolenie

Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych Celem szkolenie jest zapoznanie uczestników z istotą oraz genezą rachunku przepływów pieniężnych w tym: Zasada

399,00 

Międzynarodowy obrót towarowy w podatku VAT – Szkolenie

VAT w Międzynarodowym Obrocie Towarowym Szkolenie podatkowe z podatku VAT w międzynarodowym obrocie towarowym ma na celu zapoznanie uczestnika z:

399,00 

Prawo ubezpieczeń społecznych w praktyce szkolenie

Szkolenie dla kadrowych z prawa ubezpieczeń społecznych Celem szkolenie z prawa ubezpieczeń społecznych jest usystematyzowanie wiedzy na temat podlegania składkom

399,00 

Koszt uzyskania przychodu – szkolenie

Szkolenie podatkowe ma na celu zobrazowanie praktycznych problemów związanych z ujmowaniem  kosztów podatkowych, możliwość aktywowania kosztu podatkowego w związku z

399,00 

Szkolenie Bezpieczne umowy księgowe

Zasady sporządzania umów księgowych i przykładowe zapisy chroniące księgowych W czerwcu 2021 zapraszamy na szkolenie online. Celem szkolenia jest poznanie

399,00 

Wybierz kurs/szkolenia wg. kategorii: