Planowane zmiany dla pracodawców – Work Life Balance, praca zdalna – Szkolenie online


Chcesz być na bieżąco ze zmianami w zakresie prawa pracy? Zależy Ci na tym, aby swoje zadania wypełniać zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi?

Jeśli jesteś pracownikiem działu kadrowo – płacowego, bądź realizujesz swoje zadania pracownicze w biurze rachunkowym zapraszamy Cię na nasze szkolenie, na którym zaktualizujesz wiedzę właśnie w tym zakresie!

 

Na szkoleniu dowiesz się także:

 • Na co będziesz potrzebował/a zwrócić uwagę po wejściu w życiu zmian w zakresie Dyrektywy Work-life balance od 2.08.2022 r.?
 • Jak rozumieć nowe pojęcie „siły wyższej” oraz co oznacza elastyczna organizacja pracy?
 • Jakie są planowane zmiany względem organizacji pracy zdalnej?

Kiedy? 
28 czerwiec, godzina 10:00 – 15:00

Prowadzący:

Daniel Pałyga – Absolwent Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Ekonomicznego na kierunku Administracja. Ukończył także Studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Były Inspektor Pracy z Opola zajmujący się tematyką związaną z kontrolą prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalnością zatrudnienia. Od 1997 r. związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi.

Posiada szerokie doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz praktyk stosowanych przez podmioty prywatne. Przez 11 lat pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, wcześniej pracował w agencji pracy, gdzie realizował projekty związane z zatrudnianiem osób poza granicami Polski, pracą tymczasową, doradztwem personalnym. Posiada ponad 5-letnie doświadczenie w urzędach zajmujących się kontrolą legalności zatrudnienia.

 

Opis

 1. Dyrektywa Work-life balance – obowiązywanie od 2.08.2022 r. 
 • 9 tygodni urlopu dla ojców dziecka 
 • urlop opiekuńczy
 • nowe pojęcie “siła wyższa”
 • elastyczna organizacja pracy – nowe uprawnienie pracownicze i nowa forma ochrony pracowników
 • wnioski o urlopy dla rodziców w wersji papierowej i elektronicznej 
 1. Nowe zapisy w Kodeksie Pracy
 • zmiany w zakresie pojęcia dyskryminacji
 • nowy wymiar umów na okres próbny
 • obowiązek uzasadniania wypowiadania umów o pracę na czas określony
 • zniesienie powszechności zakazu konkurencji
 • zmiany w treści umów o pracę
 • rozszerzenie obowiązków informacyjnych wobec pracodawcy,
 • kolejne obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy za informowanie o warunkach pracy i płacy w art. 94 KP
 • projektowane karanie pracodawców za niewypełnianie nowych obowiązków – nowe kary w art. 281 KP 
 1. Planowane zmiany 
 • nowe możliwości w obiegu dokumentacji – e-doręczenia
 • projektowane zmiany  zakresie kontrolowania trzeźwości pracowników oraz obecności w organizmie środków odurzających,
 • obowiązek ujawniania wysokości wynagrodzenia
 • zmiany w odpowiedzalności za pracę “na czarno”
 • umowy zlecenia – rozszerzenie katalogu obowiązkowego objęcia składkami na ubezpieczenie społeczne
 1. Nowe obowiązki pracodawców  dot. “Sygnalistów”
 • obowiązek dla pracodawców
 • obowiązki dla firm zatrudniających pow. 50 pracowników
 • zakres normowania w Dyrektywie 2019/1937 z 23.10.2019 r.
 • zakres ochrony sygnalistów
 • wymogi dotyczące regulaminu zgłoszeń wewnętrznych
 • ewentualne kary za nieprawidłowości 
 1. Praca zdalna
 • planowane unormowania dotyczące pracy zdalnej 
 • zakres wykonywania pracy zdalnej
 • rozliczanie pracownika z wykonania pracy zdalnej
 • tajemnice służbowe, publiczne
 • mienie powierzone
 • rozliczanie czasu pracy
 • kontrolowanie, nadzorowanie i sprawdzanie ewfektów pracy zdalnej, 
 • Rodo, a praca zdalna

 

Program

Program w PDF >>


1. Zasady zatrudniania na podstawie umowy o Dzieło, umowy Zlecenia i umowy o Pracę

– Kiedy warto stosować Umowa o Pracę na czas określony po zmianie przepisów?
– Dzieło a Zlecenie – różnice wg ZUS, PIP i orzecznictwa sądowego
– Umowy Zlecenia – prezentacja postanowień umowy
– Zlecenie a Umowa o Pracę – różnice wg PIP i orzecznictwa sądowego
– Obowiązek rejestracji umów o dzieło

2. Obowiązek współpracy z samorządem pracowniczym w dobie pandemii
– współpraca ze związkami zawodowymi,
– przedstawiciele pracowników
– współpraca przy negocjacjach zbiorowych
– konsultacje dotyczące indywidualnych spraw pracowniczych
– karanie pracowników oraz negocjacje dotyczące wynagrodzeń

3. Czas pracy w 2022 roku – wybrane zagadnienia
– Systemy czasu pracy, rodzaje, uwarunkowania, najlepsze rozwiązania dla organizacji
– Obowiązki związane z tworzeniem ewidencji czasu pracy osób zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych
– Odpowiedzialność osobista za błędne ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy
– Rozliczanie kwarantanny, izloacji i innych okresów pozostawania bez świadczenia pracy
– Ewidencja czasu pracy
– Zmiany w systemach i rozkładach czasu pracy – COVID-19

4. Rozwiązanie stosunku pracy w dobie coronawirusa
– Jak zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem?
– Porozumienie stron – najbardziej bezkonfliktowy sposób rozstania się z pracownikiem?
– Wypowiedzenie umowy
– Rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym (art. 52 k.p.)
– Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, bez winy pracownika
– Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy
– Czasowe powierzenie innych zadań bez wypowiadania umowy
– Porozumienie zmieniające
– Wypowiedzenie zmieniające
– Nowa kategoria osób chronionych przed wypowiedzeniem umowy o pracę
– Zmiany w wykonalności wyroków sądowych od 7 listopada 2019 r.

5. Zmiany w zakresie dokumnetacji pracowniczej od 01.01.2019 r. w związku z covid-19
– gromadzenie i przetwarzanie dokumentacji pracowniczej,
– podpisy wewnętrzene i podpisy elektroniczne
– przechowywanie dokumnetacji w wersji papierowej i elektronicznej
– tworzenie i przechowywanie kopii dokumentacji
– okresy przechowania dokumnetacji 10 czy 50 lat?
– dokumentowanie kwarantanny, izolacji i innych nieobecności w związku z covid-19
– badania medycyny pracy oraz szkolenia bhp

6. Praca zdalna
– zakres wykonywania pracy zdalnej,
– rozliczanie pracownika z wykonania pracy zdalnej
– tajemnice służbowe, publiczne
– mienie powierzone
– rozliczanie czasu pracy
– kontrolowanie, nadzorowanie i sprawdzanie ewfektów pracy zdalnej,
– Rodo a praca zdalna

7. Nowe obowiązki pracodawców od 17.12.2021 r. dot. sygnalistów
– obowiązek dla pracodawców
– obowiązek dla firm zatrudniających pow. 50 pracowników
– zakres normowania w Dyrektywie 2019/1937 z 23.10.2019 r.
– zakres ochrony sygnalistów
– wymogi dotyczące regulaminu zgłoszeń wewnętrznych
– ewentualne kary za nieprawidłowości

8. Dyrektywa Work-life balance – obowiązywanie od 2.08.2022 r.
– nowy podział urlopów dla rodziców
– urlop opiekuńczy
– nowe pojęcie siłą wyższa
– elastyczna organizacja pracy

9. Najnowsze zmiany
– zmiana stawek wynagrodzenia od 2022 r.
– nowe możliwości w obiegu dokumentacji – e-doręczenia
– projektowane zmiany zakresie kontrolowania trzeźwości pracowników oraz obecności w organizmie środków odurzających,
– obowiązek ujawniania wysokości wynagrodzenia,
– zmiany w odpowiedzalności za pracę "na czarno"
– umowy zlecenia – rozszerzenie katalogu obowiązkowego objęcia skałdakami na ubezpieczenie społeczne

Prowadzący

Daniel Pałyga – Absolwent Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Ekonomicznego na kierunku Administracja. Ukończył także Studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Były Inspektor Pracy z Opola zajmujący się tematyką związaną z kontrolą prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalnością zatrudnienia. Od 1997 r. związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi.

Posiada szerokie doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz praktyk stosowanych przez podmioty prywatne. Przez 11 lat pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, wcześniej pracował w agencji pracy, gdzie realizował projekty związane z zatrudnianiem osób poza granicami Polski, pracą tymczasową, doradztwem personalnym. Posiada ponad 5-letnie doświadczenie w urzędach zajmujących się kontrolą legalności zatrudnieni.

Nasi klienci oceniają kompetencję i wiedzę trenera na: 5,7/6
Średnia, w jaki sposób trener przekazuje wiedzę popartą przykładami: 5,7/6

Dofinansowanie

Od ponad 10 lat wspieramy osoby uczestniczące w naszych kursach w drodze do uzyskaniu środków finansowych na rozwój ich kompetencji. Nasi klienci oszczędzają między 50-100% kosztów kursu dzięki dofinansowaniom.

Nasi specjaliści wyjaśnią Ci jak wygląda cały proces ubiegania się o środki na sfinansowanie kursu lub szkoleń zamkniętych oraz pomogą w skompletowaniu potrzebnych dokumentów. Wystarczy, że umówisz rozmowę. Sprawdź swoja szanse na dofinansowanie:

[popup_trigger id=”10254″ tag=”button” do_default]Kliknij tutaj i umów BEZPŁATNĄ rozmowę teraz![/popup_trigger]

W 2022 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej. Aby porozmawiać na temat szkoleń w Twojej firmie, skontaktuj się z naszym doradc lub umów rozmowę:

Aleksy Kotala
tel: 17 283 10 23
a.kotala@wektorwiedzy.pl

5/5

Klienci nas oceniają na 4,9/5   Zobacz >>

Proponowane kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca