Obowiązki płatnika PIT - Szkolenie

Celem Szkolenia dla Głównych Księgowych jest zapoznanie uczestników z tematami takimi jak:

 • Sankcje przewidziane w kodeksie karnym skarbowym oraz ordynacji podatkowej, związane z  obowiązkami płatnika.
 • Wynagrodzenie z umowy o pracę – jako podstawowy dochód rozliczany za pośrednictwem płatnika:
 • Rozliczenie przez polskiego rezydenta, dochodów uzyskanych za granicą na podstawie pracy  najemnej:
 • Przychody określone w art. 13 ustawy o PIT:
 • Pobór podatku u źródła przez polskiego przedsiębiorcę:  

 

Zapoznaj się poniżej z programem i dowiedź się więcej.

  Obowiązki płatnika i dokonywanie płatności PIT w 2021 i 2022r:

  Szkolenie trwa 6 godzin zegarowych –  9:00 – 15:00
  Jeśli termin nie odpowiada, otrzymasz nagranie ze szkolenia do obejrzenia do 7 dni po szkoleniu.

  Otrzymujesz materiały szkoleniowe – kluczowe informacje w wersji elektronicznej.

  Możliwość przeprowadzenia szkolenia w formie zamkniętej w Twojej firmie. Sprawdź zakładkę dofinansowanie i umów bezpłatna rozmowę.

  Program

  1. Sankcje przewidziane w kodeksie karnym skarbowym oraz ordynacji podatkowej, związane
   z  obowiązkami płatnika. 
  2. Wynagrodzenie z umowy o pracę – jako podstawowy dochód rozliczany za pośrednictwem płatnika: 
  • obowiązująca stawka podatku, możliwość stosowania kwoty zmniejszającej podatek, stosowanie  właściwych kosztów podatkowych, roczne obowiązki informacyjne, 
  • wybrane, nietypowe przykłady dotyczące rozliczeń dokonywanych przez zakład pracy, 
  • zdefiniowanie i problematyka dotycząca przychodu podatkowego z tytułu nieodpłatnych świadczeń: 
  • podstawowy sposób oszacowania przychodu uzyskanego z tytułu nieodpłatnego świadczenia, 
  • wykorzystywanie firmowego samochodu osobowego na cele osobiste przez pracownika oraz inne osoby
   (w tym członka zarządu, osobę zatrudnioną na umowę cywilnoprawną itp.) – w tym omówienie rozwiązań  wynikających z najnowszej interpretacji ogólnej Ministra Finansów, 
  • przykładowy katalog przychodów, stanowiących nieodpłatne świadczenia, podlegających opodatkowaniu, 
   • wpływ wyroku Trybunału Konstytucyjnego na zdefiniowanie nieodpłatnego świadczenia – wybrane przykłady zastosowania wyroku przez organy podatkowe i sądy administracyjne,
  • katalog ustawowych zwolnień z opodatkowania, w tym m.in.: 
  • nowe limity ustanowione w związku z pandemią COVID-19, 
  • analiza bieżącego orzecznictwa dotyczącego przedmiotowej tematyki wraz z podaniem praktycznych przykładów (w zakresie min. otrzymywanych zapomóg, wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi (osobie  zatrudnionej na umowę zlecenie) do 26 roku życia, wypłaty z funduszu świadczeń socjalnych,  dofinansowania dotyczącego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracownika, dopłat do  wypoczynku dzieci pracownika, świadczeń wypłacanych podczas podróży służbowej). 

   

  1. Rozliczenie przez polskiego rezydenta, dochodów uzyskanych za granicą na podstawie pracy  najemnej:
  • zdefiniowanie rezydencji podatkowej, 
  • zastosowanie właściwej metody unikania podwójnego opodatkowania – praktyczne przykłady, 
  • właściwe wypełnienie przez płatnika informacji PIT-11, w przypadku wykonywania przez pracownika zatrudnionego przez polską firmę, pracy poza terytorium kraju – praktyczne przykłady
  • zmiany dotyczące ulgi abolicyjnej w 2021r. 

   

  1. Przychody określone w art. 13 ustawy o PIT:
  • zdefiniowanie katalogu przychodów dotyczących niniejszego źródła przychodów, 
  • trudne przypadki przychodów uzyskiwanych z działalności wykonywanej osobiście, 
  • zdefiniowanie obowiązków płatnika wypłacającego świadczenia z art. 13 ustawy PIT, w tym m.in.: 
  • pobranie właściwej stawki podatku, 
  • ustalenie właściwych kosztów podatkowych (kwotowych lub procentowych), 
  • możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, ze szczególnym uwzględnieniem  rozwiązań wskazanych w najnowszej interpretacji ogólnej Ministra Finansów, 
  • umowy opodatkowane „ryczałtem” – praktyczne przykłady, 
  • zatrudnienie nierezydenta na umowę cywilnoprawną przez polskiego przedsiębiorcę: 
  • uzyskanie certyfikatu rezydencji przez płatnika – wpływ na sposób rozliczenia nierezydenta, 
  • okres pobytu na terytorium kraju – jako element mający wpływ na sposób rozliczenia, 
  • w jakich przypadkach obowiązuje PIT-11 i PT-4R, a w jakich IFT-1R i PIT-8AR, 
  • wybrane problemy praktyczne związane z rozliczeniem nierezydenta zatrudnionego na umowę cywilnoprawną. 

   

  1. Pobór podatku u źródła przez polskiego przedsiębiorcę:  
  • zdefiniowanie ograniczonego i nieograniczonego obowiązku podatkowego, 
  • zastosowanie właściwego kursu do przeliczenia podstawy opodatkowania oraz rozliczenie różnic  kursowych związanych z płatnością dokonywaną na rzecz nierezydenta, 
  • podstawowe informacje dotyczące obowiązków płatnika:  • stawki podatku, 
  • termin wpłaty podatku, 
  • właściwość urzędu skarbowego, 
  • wybór właściwych druków i termin ich wysłania, 
  • możliwość zastosowania niższej stawki podatku, 
  • certyfikat rezydencji – możliwość zastosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania  (omówienie przedmiotowego zagadnienia) – w tym przepisy wprowadzone
   w związku z pandemią COVID-19 
  • praktyczny przykład zastosowania wybranej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – ćwiczenie, 
  • możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania (ustawa CIT) do wybranych świadczeń – omówienie zagadnienia, 
  • przedstawienie wybranego katalogu świadczeń objętych podatkiem u źródła: 
  • odsetki, 
  • należności licencyjne, 
  • prawa autorskie (na przykładzie programu komputerowego), 
  • usługi niematerialne, 
  • regulacje ustawowe dotyczące wypłat przekraczających kwotę 2 mln zł wraz z potencjalnymi możliwościami przewidzianymi dla płatnika. 

  Dofinansowanie

  Od ponad 10 lat wspieramy osoby uczestniczące w naszych kursach w drodze do uzyskaniu środków finansowych na rozwój ich kompetencji. Nasi klienci oszczędzają między 50-100% kosztów kursu dzięki dofinansowaniom.

  Nasi specjaliści wyjaśnią Ci jak wygląda cały proces ubiegania się o środki na sfinansowanie kursu lub szkoleń zamkniętych oraz pomogą w skompletowaniu potrzebnych dokumentów. Wystarczy, że umówisz rozmowę. Sprawdź swoja szanse na dofinansowanie:

  [popup_trigger id=”10254″ tag=”button” do_default]Kliknij tutaj i umów BEZPŁATNĄ rozmowę teraz![/popup_trigger]

  W 2021 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

  • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
  • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

  Państwa opinia jest dla nas ważna.
  Dziękujemy za zaufanie!

  Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej. Aby porozmawiać na temat szkoleń w Twojej firmie, skontaktuj się z naszym doradc lub umów rozmowę:

  Aleksy Kotala
  tel: 17 283 10 23
  a.kotala@wektorwiedzy.pl

  5/5

  Klienci nas oceniają na 4,9/5   Zobacz >>

  Proponowane kursy i szkolenia:

  Mówią o nas:
  5/5

  4.9/5 Tak oceniają nas nasi klienci. Zobacz więcej tu.

  Zaufali nam:
  Skip to content