Nieobecności w pracy z prawem i bez prawa do wynagrodzenia - szkolenie

Naliczanie wynagrodzeń w praktyce szkolenie z płac

 1. Jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie za niepełny miesiąc pracy?
 • Wynagrodzenie za część miesiąca w wyniku ustaniu zatrudnienia lub nawiązania umowy pracę w trakcie miesiąca.
 • Wynagrodzenie za część miesiąca w przypadku wykorzystywania zwolnienia od pracy z tytułu opieki na dziecko.
 1. Wynagrodzenie za okresy zaliczane do czasu pracy na podstawie obowiązujących przepisów oraz praktyki – stanowisko MRPiPS. Przykłady wyliczeń i omówienie zasad wynikających z przepisów.
 • Wynagrodzenie za opiekę na d dzieckiem w wieku do 14 roku życia.
 • Wynagrodzenie za urlopy okolicznościowe.
 • Wynagrodzenie honorowego krwiodawcy,
 • Wynagrodzenie w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.
 • Kiedy wypłacić wynagrodzenie za prace w przypadku rozwiązania umowy w trakcie miesiąca – w dniu rozwiązania czy w najbliższym terminie płatności?
 • Jak wyliczyć i kiedy wyrównać minimalne wynagrodzenie za pracę?
 1. Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych – urlopy niepełnoetatowców – przykładowe wyliczenia.
 • Urlopy pracowników ze stopniem niepełnosprawności – przykłady wyliczeń.
 • Urlopy proporcjonalne związane z ustaniem zatrudnienia i nawiązaniem nowego stosunku pracy.
 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy – przykłady praktyczne na przykładach praktyka oraz uczestników szkolenia.
 • Jak prawidłowo udzielać urlopów związanych z rodzicielstwem – WZORY WNIOSKÓW – PRZYKŁAD
 • Moment wypłaty wynagrodzenia za pracę a ustanie stosunku pracy.

Naliczanie wynagrodzeń za niepełny miesiąc pracy

Potrącenia, wyrównania, wynagrodzenia za część miesiąca i urlopy

    Dodatkowe informacje o szkoleniu z nieobecności w pracy:

    Szkolenie z naliczania i rozliczania wynagrodzeń dla pracowników trwa 6 godzin zegarowych –  9:00 – 15:00
    Jeśli termin nie odpowiada, otrzymasz nagranie ze szkolenia do obejrzenia do 7 dni po szkoleniu.

    Otrzymujesz materiały szkoleniowe – kluczowe informacje w wersji elektronicznej.

    Możliwość przeprowadzenia szkolenia w formie zamkniętej w Twojej firmie. Sprawdź zakładkę dofinansowanie i umów bezpłatna rozmowę.

    Dofinansowanie

    Od ponad 10 lat wspieramy osoby uczestniczące w naszych kursach w drodze do uzyskaniu środków finansowych na rozwój ich kompetencji. Nasi klienci oszczędzają między 50-100% kosztów kursu dzięki dofinansowaniom.

    Nasi specjaliści wyjaśnią Ci jak wygląda cały proces ubiegania się o środki na sfinansowanie kursu lub szkoleń zamkniętych oraz pomogą w skompletowaniu potrzebnych dokumentów. Wystarczy, że umówisz rozmowę. Sprawdź swoja szanse na dofinansowanie:

    Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej. Aby porozmawiać na temat szkoleń w Twojej firmie, uzupełnij poniższy formularz, lub skontaktuj się z naszym doradcą.

    Program zostanie dopasowany do Państwa potrzeb i oczekiwań. 

    Opiekun szkolenia i doradca ds. dofinansowań:

    Aleksy Kotala
    tel: 17 283 10 23
    a.kotala@wektorwiedzy.pl

    5/5

    Proponowane kursy i szkolenia:

    Mówią o nas:
    Zaufali nam: