Korygowanie podatku VAT w 2022r. z elementami Slim VAT 3

Jesteś osobą odpowiadającą w swojej organizacji za prawidłowe dokumentowanie zdarzeń gospodarczych fakturą? Zapraszamy Ciebie oraz twoich współpracowników na szkolenie dotyczące Korygowanie podatku VAT w 2022r. z elementami Slim VAT 3. Kompleksowo przeanalizujemy kwestie związane z wystawieniem faktur korygujących oraz rozwiejemy twoje wątpliwości.

Nasze szkolenie przyniesie Ci szereg korzyści. Przede wszystkim:

• przypomnisz sobie zasady oraz przyczyny które spowodują konieczność wystawienia faktury korygującej
• omówimy praktyczne problemy związane z wystawieniem faktur korygujących na tle najnowszych stanowisk organów podatkowych i orzecznictwa sądowego,
• przedstawimy Ci najważniejsze zmiany dotyczące korygowania zdarzeń gospodarczych wdrożone w roku 2021 oraz 2022,

 

Marcin Otręba – Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UW. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Wykładowca na uczelni wyższej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Zdobywał doświadczenie w międzynarodowych firmach zajmując się podatkiem VAT. Trener Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.

Opis

W toku szkolenia poruszymy następujące kwestie:

I. Faktury korygujące:
1). Zasady oraz przyczyny wystawienia faktur korygujących :

 • następcze okoliczności wystawienia faktury – wpływ na ujęcie we właściwym okresie rozliczeniowym,
 • pierwotne okoliczności wystawienia faktury – wpływ na ujęcie we właściwym okresie rozliczeniowym.

2) Kto ma obowiązek wystawienia faktury korygującej?

 • w jakich sytuacjach należy wystawić fakturę korygującą,
 • jaki jest termin wystawienia faktury korygującej,
 • czy można wystawić kilka faktur korygujących do jednej faktury pierwotnej?
 • obowiązek wystawienia faktury korygującej do faktury wystawionej do paragonu a korekta sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej?
 • faktura korygująca a nota korygującą – jakich pomyłek na fakturze nie można korygować notą?
 • Czy nota korygują zostanie z nami po wejściu KSEF ?

3) Obowiązkowa treść faktury korygującej po zmianie przepisów od 2022 roku:

 • obowiązkowe elementy faktury korygującej po zmianach przepisów od 2022 roku,
 • faktury zbiorcze korygujące po zmianach przepisów od 2022 roku,
 • faktury korygujące do faktur ustrukturyzowanych.
 • czy możemy na fakturze korygującej wprowadzić dodatkowe informacje nie związane z przedmiotem korekty ?
 •  a jaka treść na fakturze korekta wystawionej w systemie KSEF ?

4) Kiedy i czy można wystawić faktury korygujące „do zera”?

 • wystawianie faktur korygujących „do zera” w interpretacjach organów podatkowych,
 •  korygowanie strony transakcji lub innych pomyłek poprzez wystawienie faktur korygujących „do zera” – czy prawidłowe?

5) Anulowanie faktury jako przyjęta zwyczajowo procedura czy istnieje podstawa prana do anulowania faktury ?:

 • aktualne stanowisko organów podatkowych,
 • technika anulowania faktury,
 • czy można wystawić fakturę korygującą do anulowanej faktury?
 • czy można anulować fakturę poprzez wystawienie faktury korygującej „do zera”?

6) Korekty wystawione z powodu popełnionego błędu lub nowych okoliczności a moment dokonania korekty podatku należnego i naliczonego:

 • zwroty towarów, rabaty, zwroty zaliczek,
 • zmiana sposobu opodatkowania transakcji lub zmiana strony zobowiązanej do opodatkowania transakcji a korekta u nabywcy i sprzedawcy
 • błędy na fakturze (np. błędna data sprzedaży, błędna nazwa towaru lub usługi itp.) a odliczenie VAT i zaliczenie do kosztów u nabywcy,
 • odliczenie VAT i korekta w przypadku zawyżenia i zaniżenia kwoty podatku na fakturze pierwotnej (błędna stawka, błędna cena, błędny kurs walutowy itp.) – błędy, które nie powodują u nabywcy utraty prawa do odliczenia VAT i sposoby ich korekty,
 • błędna ilość lub zmiana ilości towaru lub usług na fakturze a prawo do odliczenia u nabywcy i korekta u sprzedawcy?
 • błędna cena lub zmiana ceny towaru lub usługi na fakturze a prawo do odliczenia u nabywcy i korekta u sprzedawcy?
 • dokumentowanie uzgodnienia korekty przez sprzedawcę oraz nabywcę dla potrzeb rozliczenia VAT oraz moment dokonania korekty,
 • faktura ustrukturyzowana a odmienny moment korekty podatku należnego i naliczonego.

 

7) Korekty w transakcjach zagranicznych:

 • korekty transakcji WDT, eksportu towarów, eksportu usług,
 • korekta transakcji zagranicznych opodatkowanych stawką 0% w razie konieczności opodatkowania stawką krajową – czy wystawiać fakturę korygującą?
 • korekty informacji VAT-UE w związku z korektami transakcji wewnątrzwspólnotowych,
 • korekty WNT, importu usług oraz innych odwrotnych obciążeń od 2021 roku,
 • korekta importu towarów,
 • kurs walutowy przy korektach pojedynczych i zbiorczych.

II. Niecodzienne sytuacje w zakresie korygowania podatku VAT:

1) korekta z tytułu ulgi na złe długi po orzeczeniu TSUE oraz zmianach przepisów od 2021 roku:

 • korekta podatku należnego po stronie sprzedawcy po zmianach przepisów,
 • korekta podatku naliczonego po stronie nabywcy po zmianach przepisów.

2) korekty samochodowe:

 •  zmiana przeznaczenia w trakcie użytkowania pojazdu,
 • sprzedaż podjazdu a korekta podatku naliczonego.

3) zbycie, likwidacja, zmiana przeznaczenia towarów przed upływem okresu korekty:

 • likwidacja, porzucenie, odsprzedaż inwestycji w obcym środku trwałym a korekta VAT,
 • zmiana przeznaczenia towarów handlowych a korekta VAT,
 • zmiana przeznaczenia środka trwałego a korekta VAT – jednorazowa czy wieloletnia?

4) współczynnik odliczenia w przypadku działalności opodatkowanej i zwolnionej:

 •  roczne korekty wieloletnie,

III. Jak prawidłowo należy ujmować faktury korygujące w JPK_V7:
1) Okres rozliczeniowy, w którym wykazywana jest korekta:

 • korekty podatku VAT ujmowane na bieżąco,
 • korekty podatku VAT wymagające korekty JPK_V7,
 • korekta JPK_V7 a „czynny żal” – zmiana przepisów od 2022 r.

2) dokumenty, na podstawie których wykazywana jest korekta w JPK_V7

 • korekty wykazywane dokumentem WEW,
 • korekty wykazywane na podstawie dokumentów źródłowych.

Informacje dodatkowe

Termin Szkolenia:

29.08.2022

W 2022 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej. Aby porozmawiać na temat szkoleń w Twojej firmie, skontaktuj się z naszym doradc lub umów rozmowę:

Aleksy Kotala
tel: 17 283 10 23
a.kotala@wektorwiedzy.pl

5/5

Klienci nas oceniają na 4,9/5   Zobacz >>

Proponowane kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca