Faktura 2022 r. i JPK V7. Krajowy Rejestr eFaktur- szkolenie online

Zapraszamy na szkolenie:

Faktura 2022 r. i JPK V7. Krajowy Rejestr eFaktur

Celem szkolenie jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych, zdobycie wiedzy w zakresie wymogów dotyczących fakturowania oraz możliwości samodzielnego sporządzenia dokumentacji podatkowej.

Zostaną szczegółowo omówione zasady wystawiania i ewidencjonowania faktur oraz pułapek czyhających w obrocie gospodarczym na wystawców i odbiorców faktur ze szczególnym uwzględnieniem kontrowersji związanych z fakturami korygującymi „in minus”. Poruszone zostaną kwestie związane z raportowanie plików JPK_V7 w kontekście posiadanej faktury zakupu i sprzedaży.

Omówione zostaną nowe rozwiązania dotyczące faktur ustrukturyzowanych i Krajowego Systemu eFaktur Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie kierowane jest do pracowników biur rachunkowych, działów podatkowych, księgowych i finansowych podmiotów gospodarczych, doradców podatkowych, doradców prawnych, adwokatów, radców prawnych.

Opis

Dodatkowe informacje o szkoleniu Faktura 2022 r. i JPK V7. Krajowy Rejestr eFaktur:

Godzina 9:00-15:00 z przerwami.

Jeśli termin Tobie nie odpowiada, otrzymasz nagranie ze szkolenia do obejrzenia do 7 dni po szkoleniu. Otrzymujesz także materiały szkoleniowe – kluczowe informacje w wersji elektronicznej.

Program

Program w PDF >>> 

1. Definicja faktury, faktury elektronicznej i ustrukturyzowanej, podstawa prawna do jej wystawienia, w tym aktualne rozporządzenia dotyczące fakturowania.

2. Transakcje dla których istnieje obowiązek wystawienia faktury.

3. Transakcje, które nie rodzą bezwzględnego obowiązku wystawienia faktury.

4. Podmioty zobowiązane do wystawiania faktur.

5. Terminy wystawienia faktury – zasady ogólne i szczególne.

6. Faktury wystawiane na żądanie.

7. Faktura wystawiana do paragonu – jakie pułapki przygotował ustawodawca – jak ją pokazać w ewidencjach.

8. Sposoby dokumentowania zdarzeń gospodarczych przez podatników – które z procedur trzeba oznaczać w pliku JPK_V7.
– faktura pro forma
– faktura „papierowa”, elektroniczna,
– faktura zaliczkowa (nowe zasady od 2022 r.):
– kiedy wpłata jest zaliczką, powstanie obowiązku podatkowego dla określonego rodzaju zaliczek, jakie zaliczki podlegają fakturowaniu
– elementy faktury dokumentującej zaliczkę częściową lub 100%,
– obowiązek wystawienia faktury końcowej – obowiązkowe pozycje takiego dokumentu – w jakich przypadkach nie wystawia się faktury końcowej.
– faktura uproszczona
– faktura korygująca i nota korygująca – zasady wystawiania i rozliczania w świetle zmian 2021 r. i 2022 r.
– korekta faktury a zmiana stawek – tarcza antyinflacyjna.
– korygowanie faktur „do zera”,
– anulowanie faktury
– duplikat – zmiana 2022 r.
– dokument wewnętrzny
– raport okresowy z kasy rejestrującej

9. Dodatkowe pozycje obowiązkowe na fakturze w świetle orzecznictwa i interpretacji z uwzględnieniem procedur szczególnych i obowiązku ich raportowania w pliku JPK_V7.
– mechanizm podzielonej płatności
– metoda kasowa
– samofakturowanie
– procedura VAT marża
– faktura VAT-RR a RODO – nowe zasady wystawiania.

10. Pozycje nieobowiązkowe na fakturze – co można na nich umieszczać, aby raportowanie pliku JPK_V7 stało się łatwiejsze. Oznaczanie GTU przez biurarachunkowe.

11. Faktura w języku obcym.

12. Sposoby przeliczania kwot z faktur wyrażonych w walucie obcej – nowe możliwości

13. Refakturowanie – najnowsze orzecznictwo, czy i kiedy do refaktury stosujemy znacznik GTU

14. Faktura a obowiązek podatkowy – zasady dokonywania wpisów w ewidencji przedaży podlegającej raportowaniu:
– znaczniki dotyczące rodzajów dokumentów sprzedaży
– znaczniki dotyczące rodzajów procedur przy sprzedaży
– znaczniki dotyczące towarów i usług wrażliwych.

15. Kiedy wiążąca informacja stawkowa a kiedy interpretacja indywidualna przy wątpliwościach raportowanie kodów GTU.

16. Faktura a prawo do odliczenia podatku naliczonego – zasady dokonywania wpisów w ewidencji zakupów – zmiana w 2021 r.
– znaczniki dotyczące rodzajów dokumentów zakupu
– znaczniki dotyczące rodzajów procedur przy zakupie.
– data otrzymania faktury a moment odliczenia podatku naliczonego,
– termin odliczeń podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie mediów,
– otrzymanie faktury przy WNT po wyroku TSUE z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie C-895/19,
– brak faktury przy imporcie usług a prawo do odliczenia podatku,
– faktury otrzymane przed datą wykonania czynności lub przed zapłatą zaliczkia moment odliczenia podatku naliczonego,
– błędy i pomyłki w fakturach a prawo do odliczenia podatku naliczonego przez odbiorcę.

17. Faktura wadliwa a nierzetelna – różnice i konsekwencje.

18. Zasady przechowywania faktur.

19. Kontrole biznesowe: autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury – kiedy i jak stosujemy.

20. Sankcja 500 zł za błąd w ewidencji VAT (nowe regulacje w specustawie dot. Tarczy antykryzysowej). Omówienie procedury nałożenia kary.

21. Pozostałe sankcje podatkowe, karnoskarbowe i karne za naruszenie zasad wystawiania, ewidencjonowania i raportowania faktur.

22. Zmiana dotycząca czynnego żalu przy JPK_V7. – 2022 r.

23. Krajowy System e-Faktur – kiedy i jak szykować się do zmian :
– faktura ustrukturyzowanych i zasady ich wystawiania,
– nowość – numeracja faktur w ministerialnym systemie  KSeF,
– zachęta dla przedsiębiorców – zasady ujmowania przez sprzedawcę i nabywcę faktur korygujących na minus wystawionych jako tzw. faktury ustrukturyzowane, preferencje dla podatników wystawiających tzw. faktury ustrukturyzowane (m.in. skrócony termin zwrotu VAT),
– podobieństwa i różnice w KSeF – faktury ustrukturyzowane a noty korygujące,
– określenie daty otrzymania faktury ustrukturyzowanej,
– obowiązki podatników wystawiających faktury ustrukturyzowanej,
– kto ma dostęp do systemu –  zawiadomienie organu podatkowego o osobach mających dostęp do systemu KSeF,
– korzyści dla podatnika a korzyści dla fiskusa – ocena regulacji

Prowadzący

Dorota Łabuda – Biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, trener administracji skarbowej – wykładowca Krajowej Szkoły Skarbowości, posiadający blisko 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), wieloletni wykładowca kursów i szkoleń.

Jako trener na szkoleniach ceniona jest za szeroka wiedze teoretyczną podparta wieloletnią praktyką urzędnika, łatwość nawiązywania kontaktu, komunikatywność związana z doświadczeniem dydaktyka – pedagoga za przykłady praktyczne w powiązaniu z konkretnymi przepisami.

Nasi klienci oceniają kompetencję i wiedzę trenera na: 5,7/6
Średnia, w jaki sposób trener przekazuje wiedzę popartą przykładami: 5,5/6

Dofinansowanie

Od ponad 10 lat wspieramy osoby uczestniczące w naszych kursach w drodze do uzyskaniu środków finansowych na rozwój ich kompetencji. Nasi klienci oszczędzają między 50-100% kosztów kursu dzięki dofinansowaniom.

Nasi specjaliści wyjaśnią Ci jak wygląda cały proces ubiegania się o środki na sfinansowanie kursu lub szkoleń zamkniętych oraz pomogą w skompletowaniu potrzebnych dokumentów. Wystarczy, że umówisz rozmowę. Sprawdź swoja szanse na dofinansowanie:

[popup_trigger id=”10254″ tag=”button” do_default]Kliknij tutaj i umów BEZPŁATNĄ rozmowę teraz![/popup_trigger]

W 2022 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

  • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
  • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej. Aby porozmawiać na temat szkoleń w Twojej firmie, skontaktuj się z naszym doradc lub umów rozmowę:

Aleksy Kotala
tel: 17 283 10 23
a.kotala@wektorwiedzy.pl

5/5

Klienci nas oceniają na 4,9/5   Zobacz >>

Proponowane kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca