Kurs księgowości

Rachunkowość od podstaw

Jedyny taki kurs w Polsce, prowadzony przez biegłego rewidenta.

Jeżeli z jakichkolwiek powodów zakupiony kurs, nie spełni Twoich oczekiwań poinformuj mnie o tym w ciągu 30 dni, a bez żadnych pytań otrzymasz zwrot pieniędzy!

Możliwość dofinansowania kursu, zapytaj nas o szczegóły tu >>

Zapraszam, Arkadiusz Lenarcik

Jeśli...

...to zapraszam Cię na Kurs Rachunkowości od podstaw

Rachunkowość od podstaw, to intensywny kurs w formie online, który skupia się na przekazaniu praktycznej wiedzy z zakresu księgowości.

Oczywiście to tylko kilka przykładowych zagadnień. Przygotuj się na ogromną dawkę wiedzy, przygotowaną i przekazaną w sposób, który umożliwi Ci jej łatwe przyswojenie. Możesz mieć pewność, że zagadnienia teoretyczne sprowadzają się do niezbędnego minimum, które jest konieczne do działania w praktyce.

Bazując na moim wieloletnim doświadczeniu i przeprowadzonych szkoleniach stworzyłem unikalny kurs, który kompleksowo przygotuje Cię do rozpoczęcia kariery w obszarze rachunkowości. Będzie to niezwykła podróż w świat finansów, którą wielokrotnie porównywał będę w trakcie kursu do układania puzzli. Przekonasz się, jak z małych, zupełnie odrębnych części informacji wraz z kolejnymi lekcjami będą tworzyć się powiązania, które ostatecznie ułożą się w całość wiedzy niezbędnej do prawidłowego prowadzenia ewidencji księgowej. Wykorzystując posiadane doświadczenie szkoleniowe, dołożyłem również wszelkich starań, by wiedza została przekazana w sposób jasny i zrozumiały.

Podczas kursu będzie nam towarzyszyć firma Alfa, której będziemy pomagać w księgowaniu różnego typu rozliczeń. Dzięki temu zdobyte podczas lekcji informacje od razu będą zastosowane na praktycznym przykładzie. Przygotuj się więc na rozrysowywanie szubieniczek i tabel – choć w swojej codziennej pracy zrobi to za Ciebie program księgowy, to potrzebujesz znać zasadę jego działania i czuwać nad poprawnością prowadzonych zapisów.

Czego nauczysz się na kursie Rachunkowość od podstaw?

Zapraszam Cię do zapoznania się z całym programem kursu, gdyż zagadnień jest jeszcze więcej!

Dołącz do nas i zyskaj wiedzę niezbędną do objęcia Twojego zawodu marzeń!


PROGRAM KURSU Rachunkowość od podstaw

Moduł 1 - Rachunkowość – pojęcie, zakres, zasady. Środki gospodarcze oraz źródła ich finansowania.
Pojęcie i zakres rachunkowości.
Podstawowe zasady rachunkowości
Podstawowe regulacje prawne dla rachunkowości w Polsce.
Charakterystyka środków gospodarczych (aktywa).
Źródła pochodzenia składników majątkowych (pasywa).
Bilans – zestawienie aktywów i pasywów.
Moduł 2 - Ewidencja operacji gospodarczych oraz zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Konto księgowe – pojęcie, zasady funkcjonowania.
Omówienie kont bilansowych.
Omówienie kont wynikowych.
Ewidencja syntetyczna i analityczna.
Pojęcie i klasyfikacja operacji gospodarczych oraz ich dokumentowanie.
Dokumentacja opisująca przyjęte zasady rachunkowości oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych.
Organizacja kontroli wewnętrznej.
Moduł 3 - Aktywa pieniężne i ich ewidencja.
Obrót gotówkowy – podstawowe pojęcia, dokumentacja, ewidencja.
Zasady ewidencji na kontach środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych.
Czeki i weksle – charakterystyka i ewidencja.
Moduł 4 - Rozrachunki w księgach rachunkowych.
Pojęcie i klasyfikacja rozrachunków.
Ewidencja oraz wycena należności i zobowiązań.
Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami.
Rozrachunki z pracownikami.
Razrachunki publicznoprawne.
Pozostałe rozrachunki.

Moduł 5 - Rzeczowe aktywa obrotowe – zapasy.

Materiały – rodzaje, dokumentacja.
Materiały – zasady ewidencji i wyceny.
Podstawy obrotu towarami.
Towary – zasady ewidencji i wyceny.
Moduł 6 - Wycena i ewidencja rzeczowych aktywów trwałych.
Pojęcie i podział rzeczowych aktywów trwałych.
Amortyzacja środków trwałych.
Zasady wyceny i prezentacji rzeczowych aktywów trwałych.
Ewidencja syntetyczna i analityczna środków trwałych.
Środki trwałe w budowie i ich ujęcie w księgach rachunkowych.
Moduł 7 - Wartości niematerialne i prawne.
Wartości niematerialne i prawne – zakres przedmiotowy.
Amortyzacja i ewidencja wartości niematerialnych i prawnych.
Moduł 8 - Ewidencja i rozliczanie kosztów podstawowej działalności operacyjnej.
Pojęcie i klasyfikacja kosztów.
Układ rodzajowy kosztów.
Charakterystyka układu kalkulacyjnego kosztów.
Definicja kosztu wytworzenia produktów.
Podstawowe rodzaje kalkulacji kosztów wytworzenia produktów.
Wycena i ewidencja produktów.
Moduł 9 - Pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne.
Przychody i koszty finansowe.
Moduł 10 - Sprawozdawczość finansowa.
Wycena aktywów i pasywów do bilansu.
Wariant porównawczy i kalkulacyjny rachunku zysków i strat.
Wzór i format sprawozdania finansowego.
Obowiązki sprawozdawcze i badanie sprawozdania finansowego.

 

Cena kursu:

997 zł

Jeżeli z jakichkolwiek powodów zakupiony kurs, nie spełni Twoich oczekiwań poinformuj mnie o tym w ciągu 30 dni, a bez żadnych pytań otrzymasz zwrot pieniędzy!

Możliwość dofinansowania kursu, zapytaj nas o szczegóły tu >>

Jak wygląda kurs Rachunkowości od Podstaw?

Teoria w praktyce

Chcesz zapoznać się z lekcjami zanim dołączysz do kursu?

Wystarczy kliknąć poniżej:

Twoja nauka krok po kroku:

Wsparcie

Certyfikat

To jedyny taki kurs w Polsce, który Cię nauczy, a nie tylko uczy!

Kim jestem?

Arkadiusz Lenarcik – biegły rewident. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach na kierunku rachunkowość. Karierę zawodową rozpoczął w dziale audytu ogólnopolskiej firmy audytorskiej, gdzie był przede wszystkim odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF), ale także w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Brał udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych. Obecnie w ramach własnej działalności realizuje zlecania związane z badaniem sprawozdań finansowych oraz doradztwem z zakresu rachunkowości zgodnie z Ustawą o Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF). Autor artykułów, książek oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości. Stały współpracownik naszej firmy.

Organizator:

Przez ponad dekadę nabraliśmy sporej praktyki, dlatego wiemy jak uczyć, żeby nauczyć. Szkolimy rocznie średnio 7000 pracowników działów kadrowychksięgowych i organizujemy szkolenia dopasowane dla firm..

Nasze szkolenia i kursy obejmują najbardziej aktualny zestaw wiedzy praktycznej, przekazywanej przez trenerów praktyków z minimum 10-cio letnim doświadczeniem w branży i 5 lat w szkoleniach. Zapraszamy Cię do naszego kursu!

Ile kosztuje kurs?

997 zł

Jeżeli z jakichkolwiek powodów zakupiony kurs, nie spełni Twoich oczekiwań poinformuj mnie o tym w ciągu 30 dni, a bez żadnych pytań otrzymasz zwrot pieniędzy!

Możliwość dofinansowania kursu, zapytaj nas o szczegóły tu >>