Celem Kursu Menedżerskiego dla Zarządzających jest podniesienie praktycznej wiedzy dotyczącej zarządzania.

Kurs menedżerski kładzie nacisk na takie cele jak:
– efektywne zarządzanie zespołem,
– komunikacja w zarządzaniu,
– zarządzanie sobą i zadaniami w czasie,
– w tym delegowanie zadań,
– negocjacje oraz techniki i mechanizmy wywierania wpływu i perswazji oraz zarządzanie zmianą w organizacji.

Kurs dla menedżerów da Ci możliwość rozwoju umiejętności menadżerskich i wejścia na wyższy poziom zarządzania.

Kurs dla Menedżerów Dofinansowany

Możliwość dofinansowania dla firm i pracowników.
Kliknij tutaj i umów bezpłatną rozmowę

Wymagania wstępne dla uczestników: Podstawowe umiejętności związane z zarządzaniem. Osoba powinna być liderem, menedżerem, kierownikiem, właścicielem, prezesem lub inną osobą mającą decyzyjność lub osobą pretendującą na stanowiska wcześniej wskazane.

Cena:
Wersja 6-cio dniowa:
4900zł/os netto 
Wersja 10-cio dniowa:
7900zł/os netto

Miejsce Kursu:
Wersja 6-cio dniowa:
Rzeszów, Kraków
Wersja 10-cio dniowa:

Poznań, Bydgoszcz, Gdańsk

Małe grupy do 12 osób – pozwala na warsztatową realizację zajęć i wpływa pozytywnie na efektywność zajęć.

Warsztaty z elementami szkoleniowymi, w formie różnego rodzaju zadań i ćwiczeń, a całość zanurzona w atmosferze dobrej zabawy!

Szkolenie zamknięte
Możliwość kursu w formie zamkniętej w Twojej firmie. Zapytaj nas o szczegóły.

Możliwość dofinansowania dla zatrudnionych od 50% do 80%
zapytaj nas o szczegóły KLIKAJĄC TUTAJ.

Terminarz kursu 6-cio dniowego

Rzeszów:
spotkanie 1: 16-17 wrzesień,
spotkanie 2: 8-7 październik,
spotkanie 3: 28-29 październik

Kraków:
spotkanie 1: 14-15 wrzesień,
spotkanie 2: 5-6 październik,
spotkanie 3: 26-27 październik

Terminarz kursu 10-cio dniowego

Poznań:
spotkanie 1: 9-10 wrzesień, spotkanie 2: 30 wrzesień -1 październik,
spotkanie 3: 21-22 październik, spotkanie 4:18-19 listopad, spotkanie 5: 9-10 grudzień

Bydgoszcz:
spotkanie 1: 7-8 wrzesień, spotkanie 2: 28-29 wrzesień,
spotkanie 3: 19-20 październik, spotkanie 4: 16-17 listopad, spotkanie 7-8 grudzień

Gdańsk:
spotkanie 1:2-3 wrzesień, spotkanie 2:23-24 wrzesień,
spotkanie 3:
14-15 październik, spotkanie 4: 4-5 listopad, spotkanie 5: 25-26 listopad

Czego nauczy Cię Kurs Menedżerski dla Zarządzających:

1. Określanie celów i priorytetów, czyli uczestnik Kursu Menedżerskiego dla Zarządzających będzie znał zasady określania celów według zasady SMART, założenia zarządzania przez cele i będzie wiedział jak przygotować harmonogramy działania i określać czas realizacji poszczególnych zadań. Uczestnik będzie potrafił planować bieżące działania, określać priorytety, planować terminy, działać w oparciu o plany i zasoby jakie posiada. Uczestnik będzie wiedział jak wziąć odpowiedzialność na realizację celów i zadań oraz będzie posiadał zdolność do uwzględniania planów i perspektyw innych osób wraz z określaniem barier. Nauczy się samodzielnego działania.

2. Rozwiązywanie konfliktów, czyli uczestnik kursu będzie rozróżniał typy konfliktów oraz charakteryzował sposoby reakcji na nie. Uczestnik będzie potrafił zidentyfikować przyczyny konfliktu, wskazać jego skutki, dokonać oceny rozwiązań, wykorzystać mediację, prowadzić otwartą komunikację i monitorować skuteczność wdrożenia rozwiązań. Uczestnik będzie rozumiał pozytywny aspekt sytuacji konfliktowej i będzie otwarty na słuchanie, i rozwiązanie konfliktu.

3. Orientacja na cel, czyli uczestnik kursu zrozumie zasady osiągnięcia efektywności poprzez działania z uwzględnieniem relacji, nakładów i zasobów. Uczestnik będzie umiał prawidłowo określić problemy i bariery, które mogą wpłynąć na osiągnięcie celów oraz ocenić stopień realizacji przy uwzględnieniu ryzyka. Uczestnik jest odpowiedzialny, zmotywowany oraz podejmuje inicjatywę w działaniu. Kurs Menedżerski dla Zarządzających.

4. Rozwiązywanie problemów, czyli uczestnik kursu będzie potrafił zaplanować i przeprowadzić proces zarządzania zmianą, która ma doprowadzić do zniwelowania problemu. Osoba staje się decyzyjna i potrafi samodzielnie lub w zespole rozwiązać problem, nawet w warunkach niepewności. Osoba staje się dokładna i nastawiona na pracę zespołową.

5. Inspirowanie i budowanie zaangażowania, czyli uczestnik kursu będzie wiedział jakie czynniki wpływają na zaangażowaniem, będzie znał koncepcję modyfikacji zachowań, identyfikował czynniki wpływające na sukces organizacji, znał metody i narzędzia budowania zaangażowania. Uczestnik będzie wiedział jak określić potencjał pracownika i zdelegować odpowiednio zadania. Będzie umiał zainspirować i stosować metody/ narzędzia budowania zaangażowania oraz pobudzać pracowników. Uczestnik potwierdzi swoją rolę menadżera, zrozumie jak może być odbierany przez współpracowników oraz będzie sprawnie inspirował i tworzył rozwiązania.

6. Budowanie relacji ze współpracownikami, czyli uczestnik Kurs Menedżerski dla Zarządzających będzie znał podstawowe zasady budowania relacji. Będzie potrafił zbudować pozycję lidera i przekonać zespół, że jest sprawnym menadżerem. Będzie potrafił zidentyfikować potrzeby zespołu, tworzyć odpowiednią atmosferę. Zdobędzie podstawowe kompetencje społeczne wskazujące, że jest dobrym liderem – docenienie, wiarygodność, skupienie uwagi, budowanie relacji długoterminowych.

7. Tworzenie i upowszechnianie wizji, czyli uczestnik kursu będzie znał sposoby zaangażowania ludzi w tworzenie wizji, będzie umiał projektować przyszłe aktywności, potrafił zinterpretować rzeczywistość w kontekście obecnych uwarunkowań, potrafił znaleźć zwolenników popierających swoją wizję. Będzie posiadał łatwość inspirowania.

8. Wywieranie wpływu, czyli uczestnik Kursu Menedżerskiego dla Zarządzających  będzie znał reguły dotyczące życia społecznego i podstawowe taktyki wywierania wpływu. Będzie posiadał wiedzę na temat różnych interesariuszy i wiedział jak analizować swój potencjał. Uczestnik będzie potrafił odczytywać oczekiwania różnych interesariuszy i zaspokajać ich potrzeby, stosować taktyki/ praktyki wpływu, budować swój wizerunek osoby wiarygodnej i skutecznej i dobierać odpowiednich współpracowników. Atutem osoby będzie łatwość w poruszaniu się w obszarze społecznym organizacji i inspirowaniu pracowników.

9.  Motywowanie pracowników, czyli uczestnik kursu będzie znał teorię i elementy motywacji płacowej i pozapłacowej oraz koncepcję zarządzania w różnorodnym środowisku. Uczestnik pozna zasady tworzenia systemów motywacyjnych i będzie wiedział jak powiązać je obszarami w których funkcjonuje zespół. Będzie wiedział jak wybrać odpowiednią metodę z uwzględnieniem stanowiska pracy. Uczestnik będzie potrafił komunikować o systemie motywacyjnym i pokazać jego spójność. Cechuje go jasna komunikacja, tworzenie odpowiedniej atmosfery, zrozumienie i docenienie.

10. Delegowanie zadań i uprawnień, czyli uczestnik kursu zdobędzie wiedzę na temat czynników mających znaczenie w podejmowaniu decyzji o trudności zadania, potrafi zidentyfikować różnorodność zadań i znaczenie delegowania dla całości procesu. Uczestnik będzie potrafił prawidłowo ocenić trudność zadania, predyspozycje pracowników i odpowiednio zakomunikować potrzebę realizacji zadania. Zachęcanie, budowanie odpowiedniej atmosfery, szacunek i świadomość to cechy społeczne które będzie posiadał.

11. Efektywna komunikacja, czyli uczestnik Kurs Menedżerski dla Zarządzających  będzie znał zasady efektywnej komunikacji i formułowania wypowiedzi. Będzie cechował się aktywnym słuchaniem, poprawną komunikacją werbalną i pozawerbalną, panowaniem nad emocjami i logiką. Uczestnik będzie w wypowiedziach profesjonalny, odpowiedzialny, będzie rozumiał ich sens i dopytywał w razie niejasności.

12. Negocjowanie, czyli uczestnik Kurs Menedżerski dla Zarządzających będzie znał techniki negocjacji i style negocjowania. Będzie posiadał wiedzę na temat odpowiedniego przygotowania do negocjacji i zarządzania emocjami podczas nich. Uczestnik będzie potrafił zgromadzić odpowiednie materiały na temat drugiej strony, aktywnie słuchać, stosować argumentację i identyfikować interesy drugiej strony. Osoba nauczy się profesjonalizmu, odpowiedzialności o etycznego postępowania w negocjacjach.

Możliwość dofinansowania dla zatrudnionych od 50% do 80%
zapytaj nas o szczegóły KLIKAJĄC TUTAJ.

Kurs Menedżerski dla Zarządzających - Prowadzący:

Kurs Menedżerski Dla ZarządzającychPiotr Adasiewicz – certyfikowany trener rozwoju osobistego i zawodowego, konsultant, doradca, coach z międzynarodową akredytacją w International Coach Federation na poziomie ACC, ekspert ds. personalnego rozwoju organizacji, trener Transforming Communication™, International MindSonar™ Consultant, International Values Consultant, certyfikowany team coach, Praktyk NLP Nowej Generacji.

Doświadczony trener specjalizujący się w rozwoju tzw. kompetencji miękkich: ponad 20 tysięcy godzin wypracowanych na salach szkoleniowych w charakterze trenera, ponad 10 tysięcy godzin coachingu indywidualnego, zespołowego oraz doradztwa. Specjalizuje się w podnoszeniu potencjału zespołów, zarządzaniu zespołami, motywacji osobistej i zespołowej, sztuce prezentacji i wystąpień publicznych, planowaniu i organizacji pracy oraz komunikacji interpersonalnej i społecznej.

Prowadził szkolenia i warsztaty m. in. dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ośrodka Rozwoju Edukacji, EMPIK’u, Poczty Polskiej S.A., Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu, grupy Unilever S.A., grupy Energetycznej DALKIA S.A., Young Digital Planet S.A., BorgWarner Poland, WIX-FILTRON w Gostyniu, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, Kieleckiego Parku Technologicznego w Kielcach, Grupy Kapitałowej SPECJAŁ, hoteli grupy HILTON oraz RADISSON i wielu innych.

Prowadził lub prowadzi warsztaty doskonalące kompetencje osobiste dla studentów Uczelni Techniczno-Handlowej Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Przez uczestników szkoleń ceniony za budowanie niesamowitej atmosfery zabawy podczas pracy nawet w najtrudniejszych obszarach tematycznych. Fascynat rozwoju osobistego i zawodowego.

Możliwość dofinansowania od 50% do 80%
zapytaj nas o szczegóły KLIKAJĄC TUTAJ.

Mówią o nas:

Zaufali nam:

I ponad 13 000 firm i instytucji w całej Polsce.

Możliwość dofinansowania od 50% do 80%
zapytaj nas o szczegóły KLIKAJĄC TUTAJ.

Jeśli chcesz możesz umówić bezpłatną rozmowę!

Wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe!

  Wysyłając ten formularz zgadzam się na przetwarzanie moich danych przez firmę Wektor Wiedzy Sp. z o.o.

  Kontakt:

  Lawendowa 1, Rzeszów

  17 283 10 45

  Pon. - Pt. 8:00 - 16:00

  Trasa dojazdu