Krajowy Fundusz Szkoleniowy to projekt skierowany do pracodawców, którzy chcą przeszkolić siebie i swoich pracowników. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane są przez Powiatowe Urzędy Pracy w terminach naborów ogłaszanych cyklicznie, do wyczerpania środków przewidzianych dla nich na dany rok.

Dotacja z KFS dla firm z powiatu rzeszowskiego nabory i kryteria:

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie przyjmuje nabór wniosków w dniach 26 – 27.08.2021 r., a jednym z priorytetów jest wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych.

POZIOMY DOFINANSOWANIA:
a. mikroprzedsiębiorstwa – 100%;
b. pozostałe – do 80%
*Każdy PUP może wprowadzić indywidualnie dalsze ograniczenia.

 

Środki na szkolenia pracowników firm –  można się starać o dofinansowanie na przeszkolenie pracowników między innymi z:

1. Cyberbezpieczeństwo
2. Excel + Office
3. Język angielski
4. Podatki, Rachunkowość
5. Kadry i Płace
6. Szkolenia zamknięte

 

DODATKOWE INFORMACJE:
a. w przypadku mikroprzedsiębiorców – 100% całkowitych kosztów kształcenia , nie więcej niż 5 000,00 zł na jednego uczestnika w danym roku kalendarzowym i maksymalnie 20 000,00 zł na firmę;
b. w przypadku pozostałych pracodawców – 80% całkowitych kosztów kształcenia, nie więcej niż 5 000,00 zł na jednego uczestnika w danym roku kalendarzowym i maksymalnie 30 000,00 zł na firmę.

Pomoc z KFS jest realizowana co roku, dlatego już teraz możesz zaplanować działania, jakie chcesz dofinansować w 2022. Jeśli spełnisz priorytety (informacja dostępna jesienią 2021), masz szansę na wsparcie Twoich planów szkoleniowych na przyszły rok.