Język angielski branżowy

Znajomość języka angielskiego branżowego jest niezwykle pożądana, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy jest on często używany w naszych sytuacjach biznesowych. Standardem stały się bowiem kontakty zawodowe czy naukowe z osobami spoza naszego kraju. Dlaczego warto opanować biznesowy język angielski? Zapraszamy do zapoznania się z artykułem.

Język angielski branżowy a język potoczny

Warto zaznaczyć, że język angielski jest jednym z prostszych języków obcych, jednak ten którego używa się na co dzień, znacznie różni się od branżowego. Chodzi przede wszystkim o specjalistyczne słownictwo. Pracownicy biegle władający językiem angielskim biznesowym są bardzo cenni na rynku pracy. Swobodne komunikowanie się, umożliwia im chociażby uczestniczenie w rozmowach z zagranicznymi współpracownikami i partnerami biznesowymi. Ponadto w obecnym czasie, około 80% korespondencji mailowej powstaje w języku angielskim.

Jakie korzyści daje opanowanie języka angielskiego biznesowego?

Znajomość języka angielskiego dla firm jest nie tylko potrzebna do nieograniczonego porozumiewania się w pracy, ale też stała się teraz niezbędnym atrybutem podczas rozmów o pracę. Pracownicy, którzy nie mają trudności z komunikowaniem się w obcym języku, są pożądani w każdej korporacji. Warto zaznaczyć, że jego perfekcyjne opanowanie może być kluczem do sukcesu firmy. Szacuje się również, że biegła znajomość języka biznesowego może wpłynąć na wysokość zarobków – podnieść je nawet o 40%. W przypadku samodzielnego prowadzenia firmy język angielski branżowy jest niewątpliwym atutem. Często może być też wskazówką, w jakim kierunku można poprowadzić biznes. Dużo prościej jest w tym przypadku nawiązywać zagraniczne znajomości biznesowe, podpisywać umowy czy zaoferować usługi świadczone przez firmę, dla klienta posługującego się językiem angielskim. W tym przypadku, opanowanie języka jest niejako pokonaniem pewnych ograniczeń, które miałby właściciel firmy bez jego znajomości.

Dlaczego warto wziąć udział w kursie angielskiego dla firm?

Kurs biznesowego angielskiego to nic innego, jak poszerzenie podstaw języka obcego o zwroty i słownictwo ściśle powiązane z daną branżą. Dobrze jest wybrać profesjonalne szkolenie, na którym oprócz słownictwa, będzie można swobodnie opanować też zwroty, przydatne do międzynarodowego komunikowania się. Kursy języka obcego powinny być oczywiście prowadzone przez wykwalifikowanych lektorów.

Jak wygląda kurs organizowany przez Wektor Wiedzy?

W naszej ofercie znajdują się specjalistyczne kursy językowe, dzięki którym możliwe jest podszkolenie się w zakresie biznesowej odmiany języka angielskiego.  Oferujemy kurs języka angielskiego biznesowego, dla księgowych, dla handlowców, dla działów IT oraz język angielski dla logistyki. Dla kogo dedykowane są nasze zajęcia? Zapraszamy w szczególności osoby aktywne zawodowo, dla których branżowy język obcy jest niezbędny w codziennej pracy. Oferujemy zajęcia dla osób, które nie mogą przeznaczyć znacznej ilości czasu na kurs, trwający zazwyczaj 3-4 miesiące z możliwością przedłużenia. Istnieje również możliwość otrzymania dofinansowania nawet do 50%. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej.

Nie czekaj, już dziś zapisz się na oferowane przez nas szkolenie w zakresie języka angielskiego branżowego i zacznij odnosić sukcesy na stopie zawodowej.

Firma szkoleniowa Wektor Wiedzy

  ...czytaj dalej

  Czym jest czas pracy kierowcy?

  Zagadnienie związane z czasem pracy kierowców

  Problematyka czasu pracy kierowców dotyczy zarówno ich samych, jak i osób kompetentnych za jego rozliczanie. Niezależnie od tego czy jesteś kierowcą, czy zajmujesz się kalkulacją omawianego zagadnienia, Twoja wiedza musi być zawsze aktualna. Wyłącznie przy Twoim postępowaniu zgodnym z obowiązującymi normami możliwe będzie prawidłowe funkcjonowanie branży transportowej.

  Praca kierowcy w praktyce

  Jeśli jesteś kierowcą wiesz najlepiej, że Twoja praca to nie tylko czas spędzony „za kółkiem”.

  Dodatkowo

  • wykonujesz zadania związane ze spedycją,
  • dokonujesz wszelkich niezbędnych formalności,
  • czuwasz nad bezpieczeństwem transportu,
  • dokonujesz lub kontrolujesz załadunek i rozładunek towaru,
  • obsługujesz pojazdy i naczepy,
  • nadzorujesz i pomagasz osobom wysiadającym lub wsiadającym,
  • znajdujesz się w gotowości do podjęcia działania.

  Praca, która z pozoru wydawać się może łatwa, prosta i przyjemna, nie do końca jest taka. Liczba obowiązków jakie na Tobie spoczywają jest tego dobrym dowodem.

  Przestrzeganie czasu pracy kierowcy

  Ścisłe przestrzeganie szczegółowych przepisów to nie tylko dbanie o porządek w dokumentach, ale przede wszystkim bezpieczeństwo każdego uczestnika ruchu. Odpowiednie proporcje czasowe zachowane pomiędzy prowadzeniem pojazdu, a odpoczynkiem są wyznacznikiem Twojej sprawności psychofizycznej. Nikt nie wie tego tak dobrze jak Ty sam, że sprawna reakcja oraz prawidłowa koncentracja ograniczają ryzyko wypadku. Przekraczanie ustalonych norm czasu spędzonego za kierownicą, skutkuje spadkiem koncentracji, a niekiedy nawet zaśnięciem.

  “Pakiet mobilności”

  Z pewnością wiesz, że od 20 sierpnia 2020 r. w życie weszły przepisy tzw. Pakietu mobilności, które mają na celu uregulować nieco Twoją sytuację zawodową. Pierwsze 7 zmian, które zostały wprowadzone zakończyły trwający od 3 lat proces legislacyjny. Z racji, iż oblicze transportu uległo zmianie, Ty sam powinieneś dogłębnie zapoznać się z modyfikacjami, by cel ich wprowadzenia został osiągnięty.

  Jeśli chcesz byśmy pomogli Ci w zdobyciu szerszych informacji na ten temat, serdecznie zapraszamy Cię do zapoznania się z ofertą naszego szkolenia Czas Pracy Kierowców i Planowanie Przewozu Drogowego – z uwzględnieniem „pakietu mobilności”. Ekspert odpowie na wszelkie nurtujące Cię pytania, rozwieje wątpliwości oraz wskaże praktyczne przykłady zastosowania nowych zasad.

  Ewidencja i rozliczanie czasu pracy kierowcy

  Prowadzisz ewidencję czasu pracy kierowcy? Twoja odpowiedzialność nie jest w żaden sposób mniejsza. Rozliczanie, a co za tym idzie ustalanie wysokości wynagrodzenia ma duże znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak i oczywiście samego kierowcy. Uregulowana prawnie ewidencja oraz kwestia wynagrodzeń wymaga od Ciebie staranności oraz systematyczności.

  Nie poddajemy wątpliwości Twojej wiedzy na temat omawianej kwestii. Co więcej. Podziwiamy jej poziom i zakres. Z racji, iż specyfika rozliczania czasu pracy i należności przysługujących kierowcom podczas podróży służbowej, a rozliczaniem czasu pracy innych pracowników jest różna, Twoja wiedza musi być rozległa.

  Nie mogą być Ci obce zagadnienia związane z ewidencją czasu pracy, formami zatrudniania, rozliczaniem pracy kierowcy, pracą w porze nocnej, godzinami nadliczbowymi, podróżą służbową czy ryczałtem za brak noclegu. Wszelkie normy prawne jakie obowiązują muszą być Ci znane. Na końcu kwestia najmniej przyjemna, której nie chcemy poruszać, jednakże jest to nieuniknione, uprawnienia ITD oraz PIP.

  By nieco Cię wesprzeć, proponujemy Ci udział szkoleniu Czas pracy kierowców – rozliczanie, podczas którego poruszane są wszystkie istotne dla Ciebie kwestie. Wybitny ekspert pomoże Ci zgłębić, uaktualnić i ugruntować wiedzę.     

  Szkolenia z czasu pracy kierowców

  Wiemy, że chcesz być najlepszym/ą w tym co robisz. Szanujemy Twój zapał, determinację oraz ambicję. Dlatego też zachęcamy Cię do zapoznania się z naszymi szkoleniami, które z pewnością pomogą Ci w realizowaniu Twoich obowiązków zawodowych. 

  Jak ważną dla rozwoju całej gospodarki, nie tylko krajowej, jest branża transportowa, z pewnością nie musimy Cię przekonywać. By funkcjonowała ona na odpowiednim poziomie, musi być zaangażowany sztab współpracujących ze sobą, odpowiednio wyspecjalizowanych osób.

  Niezależnie czy jesteś kierowcą, czy zajmujesz się rozliczaniem czasu i efektów jego pracy, jesteś tak samo odpowiedzialny/a za rozwój całej branży.

  Wektora Wiedzy – Dobra Firma Doradcza

  Zapraszamy na nasze szkolenia. Kliknij tutaj i zobacz więcej...

  ...czytaj dalej

  Jak prowadzić fundusz świadczeń socjalnych?

  Obowiązek utworzenia funduszu socjalnego

  Stworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie jest obowiązkiem każdego pracodawcy.

  Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych jasno określa, instytucje jakie są zobowiązane do jego wprowadzenia. Zgodnie z nią, fundusz funkcjonuje w przedsiębiorstwach, które na dzień 1 stycznia danego roku zatrudniają co najmniej 50 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty).  Wraz z nimi obowiązek powołania ZFŚS mają wszystkie instytucje publiczne, bez względu na liczbę pracowników.

  Ponadto Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzą pracodawcy, którzy na dzień 1 stycznia danego roku zatrudniają, minimum 20, lecz nie więcej niż 50 pracowników. W tym przypadku obowiązuje jeden ważny warunek.  Mianowicie, z wnioskiem o utworzenie funduszu występuje zakładowa organizacja związkowa.

  Korzyści z ZFŚS

  Na samym wstępie podkreślamy(chociaż z pewnością o tym wiesz), że wsparcie otrzymać możemy jedynie na wniosek. Funduszu nie dostaniemy “z automatu”.

  Najważniejszą, z praktycznego punktu widzenia kwestią, jest cel na jaki przeznaczymy środki. Możemy bowiem wykorzystać je na działalność socjalną. Co kryje się pod tym pojęciem?

  Przede wszystkim mowa tu o:

  – dofinansowaniu wypoczynku lub tzw. “wczasów pod gruszą”. Wniosek złożyć można wyłącznie raz w roku, po wykorzystaniu co najmniej 14-dniowego urlopu wypoczynkowego. Jeśli pracodawca ma wystarczające zasoby finansowe na ten cel, poza wypłatą świadczenia na tzw. “wczasy pod gruszą” pracownikowi, może dofinansować jego dziecku zorganizowane wyjazdy wakacyjne,

  – pomocy materialnej, finansowej oraz wsparciu w przypadkach losowych m.in. paczki, zapomogi, pożyczki, pobyt w szpitalu, rehabilitacja.

  -działalności sportowej i rekreacyjnej m.in. karnety na basen, kluby fitness czy siłownię oraz kulturalnej tj. bilety do kina, filharmonii,teatru,

  -opiece nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz opiece sprawowanej przez nianię,

  -wsparciu na cele mieszkaniowe.

  >>>> Kliknij tutaj i zobacz nasze szkolenie z Zaświadczeń Socjalnych <<<<

  Kogo obowiązuje fundusz świadczeń socjalnych

  Czy wiesz kto po za pracownikiem i jego najbliższą rodziną ma prawo korzystania ze środków zgromadzonych na koncie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych? Uprawnieni do tego są także byli pracownicy- emeryci i renciści oraz ich najbliżsi.

  Pracodawca, w regulaminie wewnętrznym jednostki,  ma prawo poszerzenia grupy osób uprzywilejowanych do korzystania z funduszu. Taki zapis pozwala udzielić wsparcia, tym którzy nie byli przyłączeni do niego obligatoryjnie. Zazwyczaj do kręgu osób uprawnionych do ZFŚS dołączają pracownicy tymczasowi i Ci, którzy pracują na umowę zlecenie. Pracodawca, dostępem do funduszu obejmuje większą grupę pracowników, jednak nie może pozbawić szansy na skorzystanie z jego środków osoby w pełni do tego uprawnionej.

  Ważnym zagadnieniem jest wysokość przyznawanych środków. Nie są one bowiem identyczne dla wszystkich. Wysokość uzależniona jest od kwestii socjalnych, a dokładniej sytuacji materialnej i rodzinnej osoby objęte wsparciem. Największa pomoc trafia do tych, którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Wyższe zarobki, są równoznaczne z niższym wsparciem.

  Prawidłowe prowadzenie funduszu socjalnego

  Jeśli Twoim obowiązkiem zawodowym jest obsługa funduszu socjalnego, wspomniane przez nas kwestie mogą być dla Ciebie banalne. Informacje jakie posiadasz na pewno znacznie wykraczają po za zagadnienia przez nas omówione. Ogromna odpowiedzialność jaka spoczywa na Tobie, jest adekwatna do poziomu Twojej wiedzy.

  Wiemy jednak, że bycie najlepszym w Twojej pracy wymaga wielu poświeceń. Po za wykonywaniem obowiązków musisz stale śledzić zmiany stanu prawnego, które mają duży wpływ na Twoje działania. Tempo tych zmian jest galopujące, co nie ułatwia Ci zadania.

  Jesteśmy pełni podziwu dla Twojej postawy, dlatego chcemy nieco ułatwić Ci dalsze kroczenie ścieżką zawodową. Posiadamy w naszej ofercie szkolenie – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce, podczas którego wybitny ekspert przekaże Ci najważniejsze informacje, które wykorzystasz w praktyce. Zaktualizujesz i ugruntujesz swoją wiedzę. Jednocześnie zdobędziesz umiejętności, które przydadzą Ci się podczas realizowania obowiązków.

  Jeśli chcesz być pewny co do prawidłowego wykonywania swoich obowiązków, zachęcamy Cię do zapoznania się z ofertą naszego szkolenia.

  Firma Doradcza Wektor Wiedzy

  ...czytaj dalej

  Jak uzyskać dofinansowanie na szkolenia dla firm

  Dofinansowanie na szkolenie dla firm można uzyskać min. z dwóch źródeł:

  Sprawdź poniższy artykuł i sięgnij po więcej!

  Czym jest Baza Usług Rozwojowych

  Baza Usług Rozwojowych to platforma, gdzie znajduje się baza ofert usług rozwojowych. Publikowane są tam między innymi usługi szkoleniowe, doradcze, studia podyplomowe, czy mentoring do których możesz otrzymać dofinansowanie.

  Zasady w BUR dają szansę na skorzystanie z dofinansowania, przedsiębiorcom którzy nie zatrudniają pracowników, w odróżnieniu od Krajowego Funduszu Szkoleniowego, gdzie wnioskujący musi być pracodawcą. Oferta skierowana jest do samozatrudnionych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.  Istnieje możliwość uzyskania wsparcia na poziomie 50% – 80% w zależności od województwa, gdzie przedsiębiorstwo jest zarejestrowane. W poszczególnych województwach obowiązują kryteria, na podstawie których określany jest poziom dofinansowania.

  Udając się na bezpośrednią stronę Bazy Usług Rozwojowych  masz dostęp do wyszukiwarki, która pomoże Ci wyszukać szkolenia oraz kursy według różnych kategorii. Istnieje możliwość wyszukania konkretniej firmy, która Cię interesuje. W Bazie Usług Rozwojowych wybierz interesujące Cię szkolenie z oferty naszej firmy szkoleniowej  Wektor Wiedzy. Jeżeli potrzebujesz pomocy, uzupełnij formularz kontaktowy.

  Krajowy Fundusz Szkoleniowy – wsparcie pracodawcy

  Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie  przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego utworzony został fundusz przeznaczony na dofinansowanie na szkolenia i nie tylko:

  • doprecyzowania potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
  • kursów i studiów podyplomowych oraz egzaminów w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy,
  • badań lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

  KFS jest systemowym instrumentem rynku pracy, kierowanym do pracodawców jako wsparcie rozwoju pracowników lub ich samych. Głównym celem jest pomoc w przekwalifikowaniu, aktualizacji lub nabyciu wiedzy i umiejętności.

  Dostęp do funduszu jest bardzo ważny nie tylko dla jego beneficjentów, ale także dla prawidłowego funkcjonowania całej instytucji, którą reprezentują. Jak powszechnie wiadomo, o wizerunku przedsiębiorstwa świadczy jego kadra. Dlatego też fundusz odgrywa bardzo istotną rolę w rozwoju gospodarki.

  Kto może starać się o środki z Funduszu Szkoleniowego?

  Jeśli prowadzisz mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo i zatrudniasz co najmniej 1 pracownika możesz ubiegać się o dofinansowanie z KFS. W pierwszej kolejności uwzględniane są jednak wnioski zgodne z ustalonymi na dany rok priorytetami. Co to oznacza?  Minister pracy określa priorytety wydatkowania środków obowiązujące przez cały rok kalendarzowy, o czym można przeczytać na stronie resortu. W chwili wyczerpania funduszu, Urzędy mogą wnioskować o  środki z rezerwy przyznawane przez Radę Rynku Pracy, która również wyznacza priorytety ich wydatkowania.

  Poznaj szczegółowe informacje dotyczące priorytetów i rezerw na 2021 rok – pobierz załącznik.

  Wysokość wsparcia dla firm z KFS

  Jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą i chcesz skorzystać z dofinansowania możesz ubiegać się nawet o 100% zwrotu ze środków KFS.

  Natomiast jeżeli jesteś właścicielem małego lub średniego przedsiębiorstwa i chcesz zainwestować w rozwój zawodowy swoich pracowników, bądź samemu skorzystać z takiej szansy, masz możliwość odzyskania nawet 80% zainwestowanej kwoty.

  Środki KFS przyznawane są na wniosek pracodawcy przez właściwe, ze względu na siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności Urzędy Pracy.

  Wspomnieć należy, że mają one prawo do wyznaczenia szczegółowych zasad przyznawania środków w oparciu o potrzeby lokalnego rynku pracy. Wszelkie indywidualne zasady określone są w regulaminie danego Urzędu. Warto byś zapoznał się z nimi w pierwszej kolejności. Upewnisz się bowiem, że spełniasz normy wyznaczone przez Twój Urząd.

  Jak uzyskać dofinansowanie do szkoleń  z KFS i BUR?

  Jeśli chcesz otrzymać  dofinansowanie z KFS i BUR, a zasady, obszerne dokumenty, cały proces są dla Ciebie zbyt skomplikowane, zgłoś się do nas! Pomożemy Ci w uzyskaniu funduszy! Ponadto możesz liczyć na informacje od nas dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania z Funduszu i Bazy. Kiedy w Twoim mieście rusza nabór o dofinansowanie z wyżej wymienionych źródeł, informujemy o tym i pomagamy osobie zainteresowanej uzupełnić wniosek.

  Pamiętaj – jeśli z jakiejś przyczyny środki nie zostaną Ci przyznane, drzwi do skorzystania z naszej oferty nadal pozostają otwarte.

  Pierwszy krok należy do Ciebie. Dowiedz się, jak pozyskać wsparcie na kształcenie ustawiczne swoje lub swoich pracowników.

  Zapraszamy do kontaktu.

  Wektor Wiedzy Firma szkoleniowa

  ...czytaj dalej

  Jak przygotować szkolenie zamknięte w firmie

  Jak przygotować szkolenie zamknięte w firmie dla pracowników

  Przygotuj szkolenie zamknięte w 3 krokach

  Kiedy doświadczenie to za mało… 

  Przychodzi taka chwila w rozwoju firmy, że wiedza fachowa wędrująca między pracownikami, zwyczajnie przestaje wystarczać. Ten moment nastaje np. w wyniku zatrudnienia dużej liczby nowych osób w krótkim czasie, których “stara gwardia” nie nadąża wdrażać.

  Innym przykładem może być duża zmiana prawna, wobec której nawet doświadczeni pracownicy stają się bezbronni. Wtedy, abyś miał efektywny zespół, powinieneś szybko odpowiedzieć na braki w kompetencjach swoich pracowników. Ich wiedzę możesz poszerzyć np. organizując specjalistyczne szkolenie zamknięte w siedzibie Waszej firmy.

  Po pierwsze – określ cele jakie chcesz osiągnąć poprzez szkolenie zamknięte

  Jeśli kiedykolwiek stanąłeś przed wyzwaniem organizacji szkoleń dla pracowników z firmy, to z pewnością wiesz, że wymaga to od Ciebie dobrej organizacji i przemyślanych decyzji. Dlatego przede wszystkim odpowiedz sobie na bardzo ważne pytanie: Jakie cele chcesz osiągnąć poprzez przeszkolenie wybranej grupy pracowników?

  Nazwij efekty, jakie chcesz, by szkolenie przyniosło, a wtedy z łatwością określisz temat szkolenia.  Im celniej je nazwiesz, tym większą masz szansę na otrzymanie ofert ściśle odpowiadających na Twoje zapytanie. 

  Po drugie – przeprowadź konkurs ofert

  Ofert szkoleniowych jest mnóstwo, ale tylko część z nich bezpośrednio odpowie na Twoje potrzeby szkoleniowe. Dlatego im precyzyjniej określisz obszar z którego chcesz szkolić pracowników, tym szybciej trafisz do organizatorów, którzy z tego tematu dobrze ich przeszkolą.

  Poza obszarem tematycznym, istotne jest, żebyś określił takie kwestie organizacyjne jak:
  ✅ budżet przeznaczony na szkolenie dla całej grupy (przynajmniej szacunkowo),
  ✅ stanowiska uczestników (np. brygadziści, menadżerowie wyższego szczebla, przedstawiciele handlowi, księgowe, kadrowe, pracownicy biurowi),
  ✅ liczbę uczestników,
  ✅ miejsce szkolenia (siedziba firmy/ wynajęta sala konferencyjna),
  ✅ obecność lub brak cateringu (np. przerwa kawowa i/lub obiad),
  ✅ preferowany termin szkolenia (np. konkretna data albo najwygodniejszy dla uczestników przedział dni w miesiącu).

  Ważne, żebyś pamiętał o tym, że przygotowanie dobrej oferty szkoleniowej może zająć potencjalnemu organizatorowi nawet parę dni roboczych. Profesjonalna firma szkoleniowa przed stworzeniem oferty będzie kontaktowała się z kilkoma trenerami, weryfikując przy tym ich doświadczenie w temacie, który Cię interesuje.

  Dodatkowo, jeśli zdecydujesz się na szkolenie poza siedzibą firmy, to organizator będzie szukał i sprawdzał lokale konferencyjne w Twojej okolicy, by zaproponować Ci najkorzystniejszą z możliwości.

  Po trzecie – wybierz najlepszego trenera

  Wyślij swoje zapytanie do co najmniej kilku firm. Gdy zbierzesz przynajmniej 3 oferty, przyjdzie czas, byś je ze sobą porównał. I tu zacznie się prawdziwy dylemat: czym sugerować się przy wyborze firmy szkoleniowej?

  Śpieszymy z odpowiedzią! Zachęcamy Cię do tego, żebyś porównał wszystkie oferty pod względem:
  – proponowanego trenera,
  – programu szkolenia,
  – ceny.

  Kolejność w jakiej wymieniliśmy najważniejsze elementy oferty jest celowa. “Sercem” każdej oferty szkoleniowej powinien być trener. Wrażenia uczestników po zakończonym szkoleniu głównie zależą właśnie od tego, jak ocenią trenera.

  Sprawdź więc najpierw kogo zaproponowały Ci firmy od których uzyskałeś oferty. Podanie imienia i nazwiska proponowanego eksperta jest standardem wśród dobrych firm szkoleniowych. Poczytaj o tych specjalistach, poznaj opinie o ich usługach.

  Gdy zrobisz rozeznanie, pozostanie Ci już tylko wybrać najlepszą ofertę i zamówić usługę u firmy, która zrobiła na Tobie największe wrażenie. Czasami wystarczy detal, który sprawi, że będziesz skłonny wybrać właśnie tę, a nie inną ofertę. Szukaj tych detali, są bardzo ważne.

  Wierzymy, że dokonasz wyboru z którego będzie zadowolona cała firma – Ty jako organizator, a pracownicy jako uczestnicy.

  Specjalistyczne Szkolenia Zamknięte

  Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Ci  najważniejsze kwestie związane z organizacją szkolenia zamkniętego.
  Jeśli jednak wciąż zastanawiasz się jak przygotować szkolenie zamknięte w firmie, to zachęcamy Cię, żebyś zobaczył jak przygotowanie szkolenia zamkniętego wygląda u nas.
  Śmiało zainspiruj się też realizowanymi przez nas tematami szkoleń zamkniętych.

  Wektora Wiedzy – Dobra Firma Szkoleniowa

  ...czytaj dalej

  Szkolenie zmiany w podatkach 2020

  Szkolenie zmiany w podatkach 2020

  Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu i poznać zmiany w podatkach 2020?

  Pierwsza połowa 2020 roku była pełna zmian i niespodzianek. Epidemia wywróciła do góry nogami wszystkie dziedziny życia i biznesu. Nie inaczej było w podatkach: zaplanowane zmiany przepisów zostały przesunięte na kolejne miesiące, a zamiast nich weszły w życie nowe regulacje, związane ze stanem epidemii. Jak co kwartał, jesienią tego roku także wejdą kolejne, duże zmiany w podatkach VAT, PIT i CIT. Wybierając szkolenie omawiające zmiany w podatkach 2020, warto zastanowić się nad takim, na którym nie tylko zostaną omówione nowe przepisy podatkowe, ale także te, które weszły w pierwszej połowie roku. W księgowości to istotne, by być przygotowanym na nowe regulacje prawne, ale konieczna jest też znajomość już obowiązujących przepisów podatkowych.

  Zapoznaj się z naszym szkoleniem ze zmian w VAT <– Kliknij tutaj.

  Jak możesz poznać zmiany w podatkach 2020?

  Aby pomóc Ci nadążyć za tymi zmianami, przygotowaliśmy trzydniowe szkolenie podatkowe. Podsumujemy, co działo się w podatkach VAT, PIT i CIT w pierwszej połowie 2020 roku i przygotujemy Cię na zmiany, które nadejdą jesienią.

  Z wiedzą nabytą na szkoleniu podatkowym PRAWIDŁOWO:
  ✅ opracujesz deklaracje VAT-7, VAT 7-K, VAT-8 i VAT-9M na nowych wzorach,
  ✅ wystawisz faktury za towary i usługi objęte split payment,
  ✅ opodatkujesz wynagrodzenia pracownicze bez względu na rodzaj umowy,
  ✅ dokonasz korekty kosztów przy nieuregulowanych płatnościach w oparciu o nowe terminy,
  ✅ zinterpretujesz i wykorzystasz pomocowe zapisy Tarczy Antykryzysowej.

  Jakie korzyści niesie ze sobą szkolenie zmiany w podatkach 2020?

  Podczas szkolenia online otrzymasz to, czego potrzebujesz najpilniej, czyli:
  – podsumowanie kluczowych zmian z ostatnich miesięcy oraz tych które, wejdą w życie w 2020 roku,
  praktyczne przykłady ułatwiające przyswojenie zagadnień związanych z podatkami VAT, PIT i CIT,
  wskazówki podatkowe jak rozwiązywać niejasne, problemowe sytuacje dotyczące rozliczeń.

  Krótki kurs o podatkach odbędzie się w formie szkolenia podatkowego online, które pozwala szkolić się w bezpiecznych warunkach. Ucz się podatków wygodnie z w domu lub miejscu pracy.
  Wykorzystaj czas webinaru na zadanie prowadzącemu najbardziej nurtujących Cię pytań. Abyś mógł wrócić do dowolnego fragmentu szkolenia, udostępnimy Ci nagrania całego szkolenia oraz prezentacje przygotowane przez prowadzącego.

  Zapoznaj się z naszym szkoleniem ze zmian w VAT <– Kliknij tutaj.

  Wektor Wiedzy – Dobra Firma Szkoleniowa

  Zobacz jak paroma kliknięciami dołączyć do szkolenia podatkowego online!

  ...czytaj dalej

  Szkolenie kadry i płace

  Szkolenie kadry i płace

   

  Jakie zmiany w kadrach i płacach poznasz?

  Nasze szkolenie kadry i płace obejmuje aktualny zestaw przepisów prawnych, których znajomość jest niezbędna w codziennej pracy każdego pracownika kadrowo-płacowego. Jeśli więc prowadzisz dokumenty kadrowe i/lub rozliczasz wynagrodzenia, to ważne, żebyś działał/a w oparciu o najnowsze przepisy prawa pracy.

  Kurs zawiera dwa najważniejsze moduły – Kadry i Płace. W każdym z nich przedstawimy Ci zestaw najświeższych informacji o tym, jak poprawnie tworzyć dokumentację pracowniczą i rozliczać wynagrodzenia pracownicze.

  Zmiany w kadrach

  Moduł Kadrowy składa się z pięciu tematów, dzięki którym PRAWIDŁOWO:
  ✅ opracujesz dokumenty nowego pracownika,
  ✅ przetworzysz dane osobowe pracowników,
  ✅ opracujesz dokumentację pracowniczą i PPK,
  ✅ rozliczysz nieobecności w pracy z i bez prawa do wynagrodzenia,
  ✅ podsumujesz czas pracy bez względu na przepisy wewnątrzzakładowe i system czasu pracy.

  Praktyka czyni mistrza, dlatego podczas ostatniego spotkania weźmiesz udział w warsztatach z czasu pracy, na których przećwiczysz planowanie i rozliczanie czasu pracy pod okiem naszego eksperta-praktyka.

  Zmiany w płacach

  Moduł Płacowy również obejmuje pięć kluczowych aspektów rozliczeń pracowniczych. Po odbyciu tej części kursu BĘDZIESZ WIEDZIAŁ/A JAK:
  ✅ ustalać wynagrodzenie bez względu na liczbę przepracowanych godzin
  ✅ obliczyć wysokość składek na PPK
  ✅ naliczać i korygować listę płac w różnych przypadkach,
  ✅ rozliczyć ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, umowę cywilnoprawną i umowę o dzieło
  ✅ obliczyć wysokość świadczenia i uzupełnienia wynagrodzenia w przypadku choroby lub macierzyństwa pracownika,
  ✅ potrącać wynagrodzenia i zasiłki.

  Przyjdź i rozwiej swoje wątpliwości!

  Jeśli chcesz mieć pewność w tym:
  ✅ jak poprawnie prowadzić listę płac,
  ✅ jak prowadzić dokumentację pracowniczą,
  ✅ jak rozliczać nieobecności w pracy,
  ✅ jak rozliczać umowę cywilnoprawną,
  to Twoja obecność na naszym kursie jest obowiązkowa! : )

  Ty wybierasz – szkolenie kadry i płace zdalnie lub stacjonarnie

  Każdy z nas ma wypracowany swój własny styl uczenia się. Jedni preferują spokój i ciszę, drudzy najwięcej chłoną, gdy mogą czerpać wiedzę i doświadczenie od innych. Wybierz wygodną dla Ciebie formę i skorzystaj z praktycznych wskazówek, dzięki którym rozliczysz pracowników zgodnie z obowiązującym prawem! Bez względu na to, jaką formę szkolenia preferujesz – zdalną lub stacjonarną, aktualną wiedzę o przepisach prawa pracy znajdziesz u nas w każdym wariancie.

  Dlatego zapraszamy Cię do udziału w Kursie online kadrowo-płacowym dla praktyków lub w szkoleniu stacjonarnym w jednym z miast wojewódzkich.

  Napisz do nas lub zadzwoń, by dowiedzieć się kiedy startujemy ze stacjonarnym kursem kadrowo-płacowym dla praktyków w Twoim mieście.

  Zespół Wektora Wiedzy

  ...czytaj dalej

  Język angielski dla firm

  Język angielski dla firm

   

  Język angielski dla firm – osiągnij widoczne efekty w krótkim czasie!

  Każdy wie, że język angielski po prostu warto znać, dlatego na wstępie zapraszamy Cie na nasze kursy języka angielskiego dla firm z dofinansowaniem. Nie bez powodu jego nauka startuje już na wczesnym etapie szkolnym, a nawet przedszkolnym. Im wcześniej zaczynasz przyswajać obcy język, tym łatwiej przychodzi Ci jego nauka. Niemniej dorośli, którzy dotychczas nie uczyli się żadnego języka, bądź robili to bardzo dawno – mogą być spokojni. Istnieje rozwiązanie, które umożliwia sprawną naukę języka angielskiego bez względu na poziom zaawansowania. I to o nim Ci dziś opowiemy.

  Jak szybko nauczyć się angielskiego?

  Z pomocą przychodzą nowoczesne metody nauczania języka angielskiego, dzięki którym nauka języka jest szybsza, ale też trwalsza. Świetne efekty możesz osiągnąć zwłaszcza metodą Colina Rose, która łączy samodzielną naukę w domu lub pracy z regularnymi spotkaniami z lektorem na żywo. Na szybkim angielskim przejdziesz przez praktyczne ćwiczenia językowe, po których łatwiej zapamiętasz nowe słówka i sprawniej napiszesz e-maila po angielsku.

  Język angielski dla firm – jakie firmy najbardziej na tym skorzystają?

  Z nauki języka angielskiego najbardziej skorzystają firmy… ze wszystkich branż! Język angielski jest dla firm produkcyjnych, usługowych, transportowych, handlowych, budowlanych itd. Tak jak już wspomnieliśmy we wstępie, znajomość języka angielskiego przydaje się wszystkim, bez względu na ich obecną sytuację życiową lub zawodową. W końcu ta też może ulec zmianie w każdej chwili i wymagać od Ciebie kompetencji językowych, których dotąd nie potrzebowałeś. Lub wydawało Ci się, że nie potrzebujesz.

  Znajomość angielskiego przydatna jest na wszystkich szczeblach i na wszystkich stanowiskach. Język angielski jest zarówno dla pracowników, menedżerów, kadry kierowniczej, dyrektorów i właścicieli firm, jak i pracowników biurowych, IT, sprzedawców, logistyków, marketerów, czy prawników.

  Angielski dla początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanych

  Nie jesteś pewny swojego poziomu językowego? To żaden problem, bo zanim zostaniesz dopisany do grupy, rozwiążesz test językowy. W zależności od tego, jaki wynik punktowy uzyskasz, dostaniesz się na:

  Szybki Angielski 1.0 dla początkujących

  Jak sama nazwa wskazuje, poziom początkujący dedykowany jest osobom rozpoczynającym przygodę z językiem angielskim. Na tym poziomie odnajdą się także osoby, które z uwagi na swoje niepewne umiejętności językowe, obawiają się przełamać barierę swobodnego mówienia po angielsku.

  Szybki Angielski w pracy 1.1

  Jeżeli Twoim celem jest sprawna komunikacja w języku angielskim w pracy, to ten poziom jest dla Ciebie. Na tym kursie odnajdą się zarówno osoby początkujące, jak i tak zwani „false beginners”, czyli osoby, które mimo wieloletniej nauki języka angielskiego, wciąż nie robią postępów, bądź przestały posługiwać się angielskim i zapomniały podstaw. Dzięki temu wariantowi kursu poznasz fachowe słownictwo w języku angielskim.

  Szybki Angielski dla średniozaawansowanych 2.0

  W tym wariancie szybkiego angielskiego odnajdą się osoby, które bez przeszkód, swobodnie rozmawiają w języku angielskim, a jedyne, czego im brak, to poprawność gramatyczna i lepsza płynność wypowiedzi. Tutaj trafiają zazwyczaj osoby średniozaawansowane.

  Szybki Angielski dla zaawansowanych 3.0

  Trening czyni mistrza. Dlatego nawet osoby, które biegle, spontaniczne i żywo komunikują się po angielsku, nie powinny spoczywać na laurach! Aby utrwalić i podtrzymać poziom swoich wysokich umiejętności językowych – dołącz do grupy zaawansowanej.

  Szybki angielski – nauka angielskiego dla firm

  Bez względu na to, na jakim poziomie językowym rozpoczniesz naukę, Twój kurs obejmował będzie:
  – dostęp do platformy internetowej przez 8 miesięcy,
  zajęcia stacjonarne lub online raz w tygodniu przez 6 miesięcy – 25 spotkań trwających 60 minut,
  – nauka indywidualna ucznia na platformie językowej minimum 1 godzina w tygodniu,
  – motywowanie ucznia przez lektora językowego i opieka nad jego pracą na platformie.

  Szybki angielski – ucz się z domu, pracy, sali szkoleniowej

  Wszystko to indywidualnie lub w grupie, w zależności od tego, czy preferujesz naukę 1:1, czy cenisz sobie kontakt z innymi kursantami. Zapisz się na szybki angielski i ucz się wygodnie z domu lub kursowej sali, bez względu na to, czy Twoje miejsce zamieszkania to Wrocław, Bydgoszcz, Toruń, Lublin, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Łódź, Kraków, Warszawa, Opole, Rzeszów, Białystok, Gdańsk, Katowice, Kielce, Olsztyn, Poznań,  Szczecin, czy każde inne miasto lub miejscowość.

  Masz pytania dotyczące języka angielskiego dla firm? Naciśnij poniższy przycisk, aby napisać do nas wiadomość i zadać interesujące Cię pytanie.

  Firma szkoleniowa Wektor Wiedzy

  ...czytaj dalej

  Szkolenia podatkowe przez internet dla firm

  Szkolenia podatkowe przez internet dla firm

  Udział w szkoleniu nigdy nie był równie prosty!

  Znaczną część z nas zaskoczyło życie i praca w czasie epidemii. Obostrzenia związane z walką z koronawirusem sparaliżowały także funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw. Tak jak obywatele, tak i firmy potrzebowały kilku tygodni, by dostosować się do nowych realiów. Część z nich powoli wychodzi na prostą, reorganizując wewnętrzne procesy, np. delegując pracę zdalną.

  Wyzwanie podjęła także branża szkoleniowa, gdy niemożliwe stało się organizowanie szkoleń grupowych. Na szczęście kołem ratunkowym wielu firm okazało się przenoszenie uczestników z realnej sali szkoleniowej do wirtualnej. Z takiej formy skorzystała także nasza firma, dlatego też organizujemy szkolenia podatkowe przez internet dla firm.

  Okazało się, że nasze szkolenia online, czy też webinary, zyskały sympatię klientów. Przede wszystkim docenili komfort uczenia się z dowolnego miejsca w czasie epidemii. Szkolenia podatkowe bez wychodzenia z domu okazały się bardzo dobrym rozwiązaniem, które zostanie u nas na stałe.

  Więcej o tym dlaczego warto szkolić się online, przeczytasz dalej.

  Szkolenia podatkowe przez internet dla firm – zalety i wady

  Dla kogo są szkolenia online/ webinary?

  Wirtualne szkolenie z pewnością docenisz, jeśli szukasz oszczędności. Webinar pozwala obniżyć koszty i zaoszczędzić czas, który poświęciłbyś na dojazd na szkolenie. Zwłaszcza, jeśli na co dzień mieszkasz w mniejszej miejscowości i na szkolenia dojeżdżasz do większego miasta, a nawet stolicy. Dzięki szkoleniu online możesz zaoszczędzić nawet kilkaset złotych, które wydałbyś na podróż i zakwaterowanie. Oznacza to, że zostają Ci środki na zakup kolejnego szkolenia online.

  Uwielbiasz konkretnego trenera, ale szkoli tylko w konkretnych miastach? Jeżeli jesteś fanem eksperta, który w ciągu roku nie pojawia się w Twoich okolicach – koniecznie zapisz się na jego webinar. W czasie szkolenia online ani jego, ani Twoja lokalizacja nie mają najmniejszego znaczenia.

  A co jeśli powiemy Ci, że poza udziałem w samym szkoleniu online, przez tydzień będziesz mógł odtworzyć dowolny jego fragment? Jest to kolejna zaleta szkolenia na platformie, gdzie organizator może nagrać całe spotkanie i rozesłać film uczestnikom. Dzięki temu będziesz mógł utrwalić zdobytą wiedzę o najnowszych przepisach także po szkoleniu.

  Kto pyta – nie błądzi. Dlatego też nasi eksperci odpowiedzą na zadawane przez Ciebie pytania jeszcze w trakcie szkolenia. Wirtualne szkolenie sprzyja temu, by pytanie wysłał każdy, nawet bardzo nieśmiały uczestnik.

  Jeśli przykładasz wagę do ekologicznych rozwiązań, to wybierając naukę online wspierasz środowisko. Uczestnicy szkoleń online otrzymują materiały jedynie w formie elektronicznej. Przy 15-osobowej grupie szkoleniowej oznacza to oszczędność co najmniej jednej ryzy papieru.

  Dla kogo nie są szkolenia online/ webinary?

  Jeżeli należysz do grupy osób, która niezwykle ceni sobie realny kontakt z drugim człowiekiem, to podczas webinaru może zabraknąć Ci interakcji z prowadzącym, czy uczestnikami. Więcej wad webinarów nie dostrzegliśmy.

  Na tym etapie zapewne umiesz już odpowiedzieć sobie na pytanie, czy webinar jest formą dla Ciebie. O tym komu dedykujemy nasze szkolenia online dowiesz się poniżej.

  Szkolenia podatkowe przez internet dla firm – kto najbardziej z nich skorzysta ?

  Podobno jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana. Z pewnością dotyczy to przepisów podatkowych, które są nieustannie modyfikowane. Nowe regulacje przede wszystkim wpływają na pracę osób, które na co dzień zajmują się rozliczaniem księgowości i wynagrodzeń w firmie.

  Dlatego też bez względu na to, czy zajmujesz stanowisko księgowego, pracownika administracyjnego, dyrektora finansowego, czy jesteś właścicielem firmy – jeśli prowadzisz dokumentację podatkową, to nasze webinary skierowane są do Ciebie. Aktualną wiedzę podatkową uzyskasz także jako pracownik lub właściciel biura rachunkowego.

  Gdy mowa o podatkach, należy pamiętać o podatkach dochodowych. Zmiany w rozliczaniu PIT i CIT wprowadziła ostatnimi czasy Tarcza antykryzysowa. Z myślą o specjalistach do spraw kadr i płac, opracowaliśmy szkolenie online, na którym eksperci prawa pracy wyjaśniają konsekwencje podatkowe zachodzących zmian. Wszystko to, abyś jako kadrowy mógł obliczać wynagrodzenia pracownicze w oparciu o najnowsze przepisy.

  Jeśli któryś z wyżej wymienionych obszarów jest Ci bliski i chciałbyś odświeżyć swoją wiedzę podatkową, to czas, byś poznał tematykę naszych szkoleń i kursów online. Przybliżyliśmy ją poniżej.

  Twoje wyzwania są naszymi wyzwaniami

  Eksperci podatkowi z którymi współpracujemy, regularnie analizują zachodzące zmiany w przepisach. Oznacza to, że wiedza, którą otrzymasz na szkoleniu online będzie oparta o najnowsze rozporządzenia, nawet jeśli obowiązują kilka dni.

  Nasi trenerzy-praktycy najlepiej wiedzą z jakimi wyzwaniami borykają się księgowe, kadrowe, biura rachunkowe i właściciele firm, którym doradzają na co dzień. Dlatego też w oparciu o ich doświadczenia, przygotowaliśmy dla Ciebie dwa rozwiązania – szkolenia online oraz kursy online.

  Szkolenia podatkowe przez internet dla firm to jednodniowe spotkania na wirtualnej sali, podczas których uzyskasz wiedzę “w pigułce”. Kursy online obejmują kilka spotkań rozbitych w czasie (szkolisz się średnio co drugi tydzień). Dzięki temu zgłębisz wybrany przez siebie obszar podatkowy w czasie szkolenia, a także między kolejnymi spotkaniami.

  Wiedza w pigułce – poznaj tematy szkoleń podatkowych przez internet dla firm

  Tarcza antykryzysowa

  Topowym tematem, spędzającym sen z powiek wielu księgowym i kadrowym, jest Tarcza antykryzysowa. Praktyczne wskazówki na temat tego, jak prawidłowo interpretować jej zapisy otrzymasz na szkoleniach online. Dowiesz się na nich:
  1) jak rozliczać obniżone etaty i zasiłki w okresie przestoju ekonomicznego,
  2) jak optymalizować dokumenty podatkowe w firmie w czasie epidemii.

  Podatki VAT, PIT i CIT

  Zmiany w podatkach VAT, PIT i CIT pojawiają się corocznie. Poza tymi, które były planowane na 2020 rok, ukazały się także te zawarte w Tarczy antykryzysowej. Aby rozliczać podatki w oparciu o aktualne regulacje, bardzo ważne jest porównanie dotychczasowych zapisów prawnych z tymi, które weszły lub dopiero wejdą w życie.

  Wiedzę o najnowszych przepisach podatkowych uzyskasz na szkoleniu mówiącym o tym:
  1) jak rozliczać podatki VAT, PIT i CIT w czasie kryzysu,
  2) jakie są najnowsze zmiany w podatku VAT w 2020,
  3) jak wygląda nowa matryca stawki VAT w JST i ich jednostkach organizacyjnych w 2020 r.

  Przyswajaj wiedzę regularnie – rozpocznij kurs online

  Pierwszy z naszych kursów online opracowany został z myślą o osobach, które rozliczają księgowość firm działających na rynku międzynarodowym. Dla księgowości takich przedsiębiorstw istotne jest rzetelne sporządzanie podatkowej dokumentacji cen transferowych. O tym jak prawidłowo ją prowadzić, dowiesz się na Kursie podatkowym online: obrót międzynarodowy i ceny transferowe.

  Tworzenie sprawozdań finansowych wymaga także uporządkowanej wiedzy rachunkowej. Wszyscy księgowi wiedzą, ile problemów może sprawić jeden, drobny błąd w księgach. Aby uniknąć negatywnych skutków takich pomyłek, konieczna jest znajomość prawa podatkowego i bilansowego. Wiedzę na ten temat uzyskać możesz na Kursie online z rachunkowości dla średniozaawansowanych.

  Wkrótce minie połowa roku kalendarzowego, a stamtąd już tylko krok do Intensywnej pracy nad całorocznym bilansem. Zamknięcie roku obrotowego czeka wszystkie działy księgowości i biura rachunkowe. Żeby uniknąć skumulowanej pracy w końcówce roku, warto już dziś posiąść wiedzę, która te rozliczenia ułatwi. Do przepisów wchodzących w życie na przełomie 2020/2021 przygotujesz się na Kursie online – Podatki na przełomie.

  Podsumowanie

  Wszyscy wciąż uczymy się, jak sprawnie funkcjonować w nowych realiach, które wpłynęły zarówno na nasze życie prywatne, jak i zawodowe. Epidemia odbiła swoje piętno także na pracy wielu przedsiębiorstw. Naturalną konsekwencją obecnej sytuacji, stało się delegowanie pracy zdalnej. Razem z pracą zdalną, do wirtualnego świata przeszła także edukacja zawodowa, w formie szkoleń online.

  Wirtualne szkolenia mają wiele zalet. Wybierając szkolenia podatkowe przez internet dla firm, przede wszystkim możesz oszczędzić nawet do kilkuset złotych, gdy odejdą koszty podróży i noclegu w innym mieście. Szkolenie online jest też dobrą okazją do tego, by uczyć się od ulubionego fachowca, który rzadko pojawia się w Twoim regionie. Standardem jest możliwość otrzymania nagrania z webinaru. Dzięki temu możesz utrwalić zdobyte informacje przez kilka dni po szkoleniu. Webinar może okazać się nietrafionym zakupem, jeżeli interakcja z trenerem i uczestnikami są dla Ciebie priorytetem.

  Dzięki rozmowom z naszymi klientami, wiemy, że stale zmieniające się przepisy wpływają na pracę wielu osób związanych z rozliczaniem księgowości i wynagrodzeń w firmie. Dlatego też, jeśli prowadzisz dokumentację podatkową, to nasze webinary skierowane są do Ciebie.

  Przygotowaliśmy dla Ciebie dwie formy nauki zdalnej, w zależności od Twoich potrzeb i możliwości czasowych – szkolenia online oraz kursy online. Szkolenia online to kilkugodzinne spotkania, podczas których otrzymasz skrót najważniejszych informacji o przepisach “w pigułce”. Kursy online trwają łącznie kilka dni i pozwalają nabyć bardziej kompleksową wiedzę podatkową.

  Na szkoleniach online dowiesz się:
  1) jak rozliczać obniżone etaty i zasiłki w okresie przestoju ekonomicznego,
  2) jak optymalizować dokumenty podatkowe w firmie w czasie epidemii,
  3) jak rozliczać podatki VAT, PIT i CIT w czasie kryzysu,
  4) jakie są najnowsze zmiany w podatku VAT w 2020,
  5) jak wygląda nowa matryca stawki VAT w JST i ich jednostkach organizacyjnych w 2020 r.

  Na naszych kursach online przygotujesz się do:
  1) prawidłowego prowadzenia dokumentacji podatkowej w obrocie międzynarodowym, uwzględniając ceny transferowe,
  2) rzetelnego tworzenia sprawozdania finansowego w oparciu o prawo bilansowe i podatkowe,
  3) do zmian w przepisach podatkowych, wchodzących w życie na przełomie 2020/2021.

  Wektor Wiedzy – Dobra Firma Doradcza

  ...czytaj dalej

  Jak zorganizować skuteczny dział sprzedaży

  Jak zorganizować skuteczny dział sprzedaży

  Rynek mocno się zmienił. Klienci oczekują coraz wyższego poziomu obsługi na każdym etapie kontaktu, a działy sprzedaży mają w związku z tym coraz więcej do zrobienia. Oznacza to, że aktualnie, bez skutecznej organizacji procesu sprzedaży i właściwego zarządzania nią, ciężko o mądre i konsekwentne działania, a w rezultacie i o dobrą obsługę Klientów oraz rosnące zyski.

  Stąd już tylko krok do rozważań Klienta o odejściu do konkurencji.

  Ale co ma do tego zarządzanie sprzedażą?

  Słabe podstawy, czyli brak całościowej organizacji sprzedaży, to słabe, niespójne procesy, albo nawet w ogóle ich brak.

  Z kolei bez oparcia swoich działań o przemyślane procesy, a także bez zrozumienia ścieżki zakupowej Klienta, ciężko o skuteczną sprzedaż.

  Natomiast bez skutecznej sprzedaży, cóż… nie ma Klientów, a oczywistym jest że bez tego firma nie ma racji bytu.

  Dlaczego czym prędzej warto zorganizować sprzedaż?

  Warto rozwiązać ten problem czym prędzej, ponieważ odwlekanie go daje konkurencji znaczną przestrzeń do rozwoju kosztem naszego udziału w rynku.

  Przestrzeń na poszerzanie udziału w rynku, dzięki skuteczniejszej całościowej organizacji i możliwości efektywniejszego działania i skalowania.

  Jak to rozwiązać?

  W pierwszej kolejności należy oczywiście zdefiniować problem, bo problem zdefiniowany prawidłowo to połowa sukcesu. I nie jest to nic nieznaczący slogan, a oczywisty fakt.

  Po drugie, należy dobrać odpowiedni do problemu zestaw działań i narzędzi. Często jednak trudno to zrobić, ponieważ skąd mamy wiedzieć czego nie wiemy? Skąd wiedzieć, jakie mamy możliwości działań? Co jest najlepsze?

  Tutaj z pomocą może przyjść skorzystanie z wiedzy z zewnątrz. Wiedzy pochodzącej z empirycznie potwierdzonych wniosków, wyciągniętych na bazie współpracy z wieloma firmami… Czyli co konkretnie?

  Co konkretnie?

  Bez sprzedaży nie ma Klientów, bez Klientów nie ma przychodów, a bez przychodów nie ma firmy. Sprzedaż to kluczowe działanie w procesie prowadzącym od znajomości przez Klienta produktu/usługi, do zakupu. Szkolenie w tym zakresie może obejmować:

  • procesy sprzedaży,
  • działania prospectingowe,
  • działania sprzedażowe,
  • działania posprzedażowe,
  • efektywną pracę m. in. handlowców dzięki systemom CRM.

  Dla kogo są szkolenia sprzedażowe?

  Są to praktyczne i zaawansowane szkolenia, przeznaczone przede wszystkim dla Szefów Działów Sprzedaży, ale skorzystają na nim także Szefowie Marketingu, Prezesi i Właściciele firm.

  Kierowane są przede wszystkim do chcących zyskać przewagę na konkurencyjnym rynku, dzięki skuteczniejszej organizacji procesów i poszczególnych działań sprzedażowych.

  Do chcących być jednymi ze sprawniejszych i pierwszych w interesujących, nowych segmentach rynkowych, lub też chcących po prostu działać skuteczniej od konkurencji w aktualnych segmentach.

  Chcących umiejętnie, skutecznie zarządzać sprzedażą w firmie i dzięki temu budować przewagę rynkową.

  W procesie sprzedaży postawa i wiedza handlowca mają ogromne znaczenie. Osoby odpowiedzialne za bezpośredni kontakt z klientem powinny posiadać wiedzę sprzedażową, ale też kompetencje społeczne, dzięki którym budują długofalowe relacje z klientem. Sztuką jest utrzymać klienta i prowadzić w rozwoju przez lata.

  Jeżeli wyżej wymienione zagadnienia są bliskie Twojej firmie, to warto, byś pochylił się nad poniższymi tematami szkoleń, jakie możemy zorganizować dla Twojego Działu Handlowego:

  Temat I. Efektywna sprzedaż

  • Kto i dlaczego kupuje nasze produkty
  • Etapy i techniki sprzedaży
  • Skuteczna prezentacja i rozmowy handlowe
  • Radzenie sobie z obiekcjami klienta
  • Skuteczne zamykanie sprzedaży

  Temat II. Skuteczne negocjacje

  • Etapy i proces negocjacji
  • Rola handlowca w negocjacjach
  • Techniki negocjacyjne i umiejętność obrony ceny
  • Psychologiczny aspekt negocjacji – radzenie sobie ze stresem, emocjami i manipulacją

  Temat III. Profesjonalna obsługa klienta

  • Standardy obsługi
  • Typy klientów
  • Radzenie sobie z trudnym klientem
  • Budowanie relacji
  • Obsługa reklamacji

  Temat IV. Odporność na stres i emocje w procesie sprzedażowym

  • Wpływ odporności na poziom efektywności
  • Wytrwałość w sprzedaży, zaangażowanie i odporność na porażki
  • Rola pewności siebie, a sukces w sprzedaży
  • Praca z własnym nastawieniem

  Podsumowanie

  By zorganizować procesy w dziale sprzedaży i poszczególne działania wchodzące w skład tych procesów, trzeba właściwie zdefiniować wyzwania z jakimi się to wiąże.

  Następnie, krok po kroku, od samych podstaw, zoptymalizować działania działu i zorganizować je w oparciu o odpowiednie narzędzia.

  Szkolenia sprzedażowe są odpowiedzią właśnie na tego typu wyzwania.

  Pomogą one również w zrozumieniu innych, mniej standardowych sposobów dotarcia do nowych Klientów.

  Dlatego też, jeżeli wyżej wymienione zagadnienia są Ci bliskie, to już teraz sięgnij po ofertę szkolenia sprzedażowego, którego najbardziej potrzebujesz.

  Serdecznie zapraszamy do kierowania zapytań
  dotyczących szkoleń zamkniętych.
  Kliknij poniższy przycisk, aby przejść do formularza kontaktowego.

  Firma Szkoleniowa Wektor Wiedzy

  ...czytaj dalej