Związki zawodowe – co warto o nich wiedzieć?

Kurs Roztropnego Kadrowca - kadry od podstaw

Jedyny taki kurs w Polsce, prowadzony przez byłego Inspektora Pracy.

Jak stanowi art. 1 ustawy z 23.05.1991 r. o związkach zawodowych, związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Nie każdy związek zawodowy może jednak wykonywać uprawnienia wynikające z ustawy o związkach zawodowych i innych przepisów prawa pracy.

Uprawnienia, jakie przyznaje ustawa o związkach zawodowych oraz inne przepisy prawa pracy zakładowej organizacji związkowej będą przysługiwały jedynie tej organizacji, która zrzesza, co najmniej 10 członków. Oznacza to, że prawo pracy nakłada pewne obowiązki na pracodawcę tylko wobec takich organizacji związkowych, których liczebność członków wynosi minimum 10 osób. 

Oznacza to, że organizacja związkowa zrzeszająca mniej niż 10 pracowników nie może m.in. podejmować żadnych działań przewidzianych w przepisach prawa pracy, takich jak wyrażanie opinii bądź zgody w kwestii wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy. Pracodawca nie ma obowiązku współdziałania z taką organizacją, organizacja taka nie reprezentuje jej członków w rozumieniu art. 38 kodeksu pracy, a członkowie zarządu tej organizacji nie korzystają z ochrony przewidzianej w art. 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych.

Ewa Bielecka

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Prawa i Administracji – kierunek: Administracja oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji kierunek: Prawo. Długoletni pracownik działu Prawnego w Państwowej Inspekcji Pracy Oddział w Koszalinie, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – na Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej Filia w Koszalinie, wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych – na Politechnice Koszalińskiej, wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych – w Europejskim Centrum Edukacyjnym w Koszalinie. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą, zajmuje się szkoleniami i doradztwem z zakresu prawa pracy. Ekspert z zakresu prawa pracy, specjalista ds. doradztwa kadrowego i regulaminów pracy, doświadczony trener. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy.

Czas pracy kierowców – czy wiesz jak go rozliczać?
Siła wyższa jako nowy rodzaj urlopu. Sprawdź, kiedy możesz z niego skorzystać
Nadgodziny: jak je skutecznie zorganizować?