Zmiany w zasiłkach macierzyńskich od 26 kwietnia 2023 r. wynikające z implementacji Dyrektywy UE Work Life-Balance.

Od 26 kwietnia 2023 r. w wyniku nowelizacji Kodeksu pracy obowiązują nowe rozwiązania w obszarze urlopu rodzicielskiego. Zmiany wynikają z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158  znanej pod nazwą Dyrektywy Work Life-Balance.  Celem nowych rozwiązań jest przerzucenie części obowiązków związanych z opieką nad dziećmi na drugiego z rodziców, który zwykle z tego uprawnienia nie korzystał – czyli ojca. W związku z powyższym, aby zachęcić ojców do skorzystania z urlopu rodzicielskiego prawo przewiduje taki urlop
w wymiarze 9 tygodni dla każdego z rodziców, przy czym jedna z istotnych zasad brzmi – nie może on być przeniesiony na drugiego z rodziców, kiedy ten pierwszy z niego nie skorzysta. 

Artykuł dostępny jest dla zalogowanych. Jeśli nie widzisz całego artykułu, to kliknij tutaj aby się zalogować lub zarejestrować bezpłatne konto.

Inne wpisy:

Co odnajdziemy w nowym Świadectwie Pracy? - Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 11 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy
Nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej po zmianie Kodeksu pracy. Czy wiesz, co się zmienia?
Zmiany w zasiłkach macierzyńskich od 26 kwietnia 2023 r. wynikające z implementacji Dyrektywy UE Work Life-Balance.
Zmiany w badaniach profilaktycznych pracowników
Już nie tak łatwo pracodawca wypowie umowę na czas określony