Zmiany w zasiłkach macierzyńskich od 26 kwietnia 2023 r. wynikające z implementacji Dyrektywy UE Work Life-Balance.

Kurs Kadry i Płace od podstaw

Jedyny taki kurs w Polsce, prowadzony przez byłego Inspektora Pracy Daniela Pałygę oraz Iwonę Hendel

Od 26 kwietnia 2023 r. w wyniku nowelizacji Kodeksu pracy obowiązują nowe rozwiązania w obszarze urlopu rodzicielskiego. Zmiany wynikają z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158  znanej pod nazwą Dyrektywy Work Life-Balance.  Celem nowych rozwiązań jest przerzucenie części obowiązków związanych z opieką nad dziećmi na drugiego z rodziców, który zwykle z tego uprawnienia nie korzystał – czyli ojca. W związku z powyższym, aby zachęcić ojców do skorzystania z urlopu rodzicielskiego prawo przewiduje taki urlop
w wymiarze 9 tygodni dla każdego z rodziców, przy czym jedna z istotnych zasad brzmi – nie może on być przeniesiony na drugiego z rodziców, kiedy ten pierwszy z niego nie skorzysta. 

Artykuł dostępny jest dla zalogowanych. Jeśli nie widzisz całego artykułu, to kliknij tutaj aby się zalogować lub zarejestrować bezpłatne konto.

Artykuł napisany przez:

Barbara Paweło-Czajka

Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Stale współpracuje m. in. ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Bankowym Ośrodkiem Doradztwa i Edukacji. Posiada praktyczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, dydaktyki akademickiej, doradztwie oraz w wdrażaniu przepisów prawnych z zakresu: ochrony danych osobowych (RODO), prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców, umów cywilno-prawnych, prawa ubezpieczeń społecznych w firmach, urzędach i instytucjach.

Urlop wypoczynkowy dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy - zasady nabycia i udzielania
Umowy cywilnoprawne – planowane zmiany w obszarze oskładkowania.
Nowe regulacje dotyczące stażu pracy: wpływ zaliczania umów cywilnoprawnych i działalności gospodarczej na uprawnienia pracowników i koszty pracodawców