Zmiany w badaniach profilaktycznych pracowników

Norma wynikająca z art. 229 Kodeksu pracy dotyczy jednego z ważniejszych obowiązków pracodawcy w sferze bhp, a mianowicie – przeprowadzenia profilaktycznych badań lekarskich. Jest to obowiązek należący do grupy obowiązków prewencji, którego wykonanie warunkuje dopuszczenie pracownika do pracy. Obciąża on każdego pracodawcę, niezależnie od typu pracodawcy oraz liczby i celu zatrudnienia pracowników. Jego adresatem jest każdy indywidualnie oznaczony kandydat na pracownika oraz pracownik, niezależnie od podstawy zatrudnienia pracowniczego oraz wymiaru czasu pracy. 

Artykuł dostępny jest dla zalogowanych. Jeśli nie widzisz całego artykułu, to kliknij tutaj aby się zalogować lub zarejestrować bezpłatne konto.

Artykuł napisany przez:

Ewa Bielecka

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz administracji na Uniwersytecie Gdańskim. Długoletni pracownik działu Prawnego w Państwowej Inspekcji Pracy, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą, zajmuje się szkoleniami i doradztwem z zakresu prawa pracy.

Inne wpisy:

Co odnajdziemy w nowym Świadectwie Pracy? - Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 11 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy
Nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej po zmianie Kodeksu pracy. Czy wiesz, co się zmienia?
Zmiany w zasiłkach macierzyńskich od 26 kwietnia 2023 r. wynikające z implementacji Dyrektywy UE Work Life-Balance.
Zmiany w badaniach profilaktycznych pracowników
Już nie tak łatwo pracodawca wypowie umowę na czas określony