Pracownicza teczka osobowa w praktyce – praca na przykładach

Bezpłatny webinar: 6.08.2024 | Godzina: 09:00-09:45 | Prowadzi: Kalina Kaczmarek

Czy wiesz co powinna zawierać nowo wprowadzona część E akt osobowych? Znasz zasady wyliczania urlopu proporcjonalnego niepełnoetatowca? Potrafisz wskazać dodatkowe informacje w treści świadectwa pracy, które zostały obligatoryjnie wprowadzone od 26.04.2024 r.?

Na te i wiele więcej pytań w temacie pracowniczej teczki osobowej odpowie nasz ekspert podczas tego webinaru!

Treść spotkania kierujemy w szczególności do:

 • Pracodawców i przedsiębiorców,
 • specjalistów HR,
 • pracowników kadr,
 • osoby odpowiedzialne za zarządzanie zespołem,
 • pracowników administracyjnych,
 • osoby zajmujące się prowadzeniem dokumentacji,
 • wszystkich zainteresowanych tematem spotkania.

 

Podczas webinaru zostaną omówione następujące zagadnienia:

 • Części dokumentacji pracowniczej
 • Co powinna zawierać nowa część akt osobowych E?
 • Nowe uprawnienia pracowników zatrudnionych powyżej 6 miesięcy – zmiana warunków zatrudnienia na ich wniosek.
 • Jaki należy podać tryb i podstawę prawną ustania stosunku pracy w przypadku nie przyjęcia przez pracownika zmiany warunków umowy o pracę?
 • Jak liczyć termin rozpoczęcia i zakończenia biegu wypowiedzenia?
 • Urlop proporcjonalny niepełnoetatowca.
 • Urlop uzupełniający – stały czy proporcjonalny?
 • Zasady nabycia i udzielania urlopu dodatkowego dla pracownika z orzeczeniem niepełnosprawności.
 • Przesłanki jakie musi spełnić pracodawca przy wydawaniu świadectwa pracy.
 • Kto musi wydać świadectwo pracy w ostatnim dniu pracy pracownika, a kto w terminie 7 dni?
 • Kiedy pracodawca jest zobowiązany wydać świadectwo pracy na wniosek pracownika?
 • Dodatkowe informacje w treści świadectwa pracy po 26.04.2024 roku.

 

Webinar prowadzi:

Kalina Kaczmarek

Ekspert prawa pracy. Posiada ponad 20-letni staż pracy w Państwowej Inspekcji Pracy. Oskarżyciel publiczny z ramienia PIP w postępowaniach sądowych. Udzielała porad prawnych w siedzibie Inspekcji Pracy.

Od wielu lat specjalizuję się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy w tym: sporządzania aktów prawa wewnątrzzakładowego, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, planowania i rozliczania czasu pracy pracowników, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów ZFŚS, układów zbiorowych pracy. Prowadzi działalność konsultingowo–szkoleniową w zakresie „twardego HR” m.in. jako doradca przedsiębiorców zarówno w bieżących sprawach kadrowo-płacowych jak i ugód i negocjacji pozasądowych.

Współpracownik licznych firm szkoleniowych, certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem. Posiada doświadczenie w zakresie stosowania procedur przeciwdziałających mobbingowi w zakładach pracy. Wykładowca na szkoleniach, konferencjach oraz studiach podyplomowych z dziedziny prawa.

Zapisz się teraz, aby nie przegapić.

Dzięki zapisaniu się, przypomnimy Ci o webinarze
na dzień przed i w dniu startu.