Praca zdalna – w jaki sposób będzie uregulowana od 2023 roku? Co już wiadomo na ten temat?

Praca zdalna na dotychczasowych zasadach

Praca zdalna, w kształcie w jakim ją znasz od blisko trzech lat, została wprowadzona w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Choć pierwotnym celem jej wprowadzenia było przeciwdziałanie rozpowszechnianiu się COVID-19 zyskała na popularności i stała się jedną z form zatrudniania pracowników.

Pojawienie się pracy zdalnej wywołało szereg pytań dotyczących jej organizacji. Warunki i zasady pracy zdalnej od 24 czerwca 2020 r. reguluje “Tarcza antykryzysowa 4.0”. Jak pewnie wiesz, regulacje dot. pracy zdalnej nie są doprecyzowane, co pozwala na swobodne określenie jej warunków przez pracodawcę. 

Nowe regulacje

Sytuacja ta ulegnie zmianie po uregulowaniu pracy zdalnej zawartym w projekcie ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. 

Barbara Pawełko-Czajka

Od kilkunastu lat jest trenerką oraz nauczycielką akademicką. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy, kadr i płac, ubezpieczeń społecznych, zatrudniania obcokrajowców oraz z instrukcji kancelaryjnej, prowadzenia sekretariatu i ochrony danych osobowych zgodnie z RODO. Prowadziła szkolenia m. in. dla największego ecommerce na świecie, jednego z najbardziej innowacyjnych globalnych przedsiębiorstw produkcyjnych, czołowego polskiego koncernu multienergetycznego, jednostek samorządu terytorialnego oraz dla służb mundurowych.

Inne wpisy:

Co odnajdziemy w nowym Świadectwie Pracy? - Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 11 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy
Nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej po zmianie Kodeksu pracy. Czy wiesz, co się zmienia?
Zmiany w zasiłkach macierzyńskich od 26 kwietnia 2023 r. wynikające z implementacji Dyrektywy UE Work Life-Balance.
Zmiany w badaniach profilaktycznych pracowników
Już nie tak łatwo pracodawca wypowie umowę na czas określony