Porozumienie stron zamiast dyscyplinarki – szantaż pracodawcy przy zwolnieniu pracownika?

Kurs Roztropnego Kadrowca - kadry od podstaw

Jedyny taki kurs w Polsce, prowadzony przez byłego Inspektora Pracy.

Umowę o pracę można rozwiązać na różne sposoby. Przepisy Kodeksu pracy przewidują możliwość rozwiązania stosunku pracy na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia, przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia czy z upływem czasu, na który była zawarta.  

Od 1 stycznia 1975 roku w Polsce obowiązuje powszechna ochrona trwałości stosunku pracy. Dotyczy ona jedynie umów zawieranych na czas nieokreślony. W praktyce oznacza to, że pracodawca powinien uzasadnić wypowiedzenie takiej umowy. Pracownik natomiast ma prawo do odwołania się od wypowiedzenia do sądu pracy i roszczenia, które przysługuje
w razie wadliwego wypowiedzenia o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia, przywrócenie do pracy oraz odszkodowania.

Artykuł dostępny jest dla zalogowanych. Jeśli nie widzisz całego artykułu, to kliknij tutaj aby się zalogować lub zarejestrować bezpłatne konto.

Czas pracy kierowców – czy wiesz jak go rozliczać?
Siła wyższa jako nowy rodzaj urlopu. Sprawdź, kiedy możesz z niego skorzystać
Nadgodziny: jak je skutecznie zorganizować?