Mobbing a dyskryminacja – jakie są różnice oraz jak im przeciwdziałać?

Kurs Kadry i Płace od podstaw

Jedyny taki kurs w Polsce, prowadzony przez byłego Inspektora Pracy Daniela Pałygę oraz Iwonę Hendel

Celem wpisu jest wyjaśnienie różnicy pomiędzy mobbingiem i dyskryminacją, a jednocześnie określenie praw jakie ma pracownik w sytuacji ich wystąpienia. Definicja stosunku pracy, która jest zawarta w artykule 22 Kodeksu pracy mówi o relacji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, w której to pracownik jest zobowiązany do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę oczywiście za wynagrodzeniem. Ta relacja tworzona między dwoma podmiotami prawa pracy, jakimi są pracodawca i pracownik ma charakter relacji podporządkowanej. Pracownik wykonuje pracę pod kierownictwem pracodawcy, czego doskonałym przykładem są, np. polecenia służbowe kierowane przez pracodawcę do pracownika.

Artykuł dostępny jest dla zalogowanych. Jeśli nie widzisz całego artykułu, to kliknij tutaj aby się zalogować lub zarejestrować bezpłatne konto.

Artykuł napisany przez:

Barbara Pawełko-Czajka

Od kilkunastu lat jest trenerką oraz nauczycielką akademicką. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy, kadr i płac, ubezpieczeń społecznych, zatrudniania obcokrajowców oraz z instrukcji kancelaryjnej, prowadzenia sekretariatu i ochrony danych osobowych zgodnie z RODO. Prowadziła szkolenia m. in. dla największego ecommerce na świecie, jednego z najbardziej innowacyjnych globalnych przedsiębiorstw produkcyjnych, czołowego polskiego koncernu multienergetycznego, jednostek samorządu terytorialnego oraz dla służb mundurowych.

Urlop wypoczynkowy dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy - zasady nabycia i udzielania
Umowy cywilnoprawne – planowane zmiany w obszarze oskładkowania.
Nowe regulacje dotyczące stażu pracy: wpływ zaliczania umów cywilnoprawnych i działalności gospodarczej na uprawnienia pracowników i koszty pracodawców